VN-commissaris voor de mensenrechten eist moratorium op executies in Iran

17 april 2016-De VN-commissaris voor de mensenrechten heeft zijn diepe bezorgdheid geuit over het hoge aantal gevangenen die in Iran als minderjarige ter dood zijn veroordeeld en die het risico lopen geëxecuteerd te worden.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad Al Hussein (foto) heeft het regime in Teheran op 14 april opnieuw gevraagd om onmiddellijk een moratorium in te stellen en te stoppen met alle executies.

Vorig jaar zijn er in Iran ten minste 966 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal executies sinds meer dan twee decennia. Ook dit jaar houden de executies in de Iraanse gevangenissen aan. De meeste doodvonnissen betreffen drugsdelicten, die in het kader van het internationaal recht niet behoren tot de “meest ernstige misdrijven”.

Het internationaal recht, en vooral het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat Iran geratificeerd heeft, bepaalt dat in landen die de doodstraf niet hebben afgeschaft, deze alleen opgelegd mag worden voor de “meest ernstige misdrijven”. Daaronder worden misdrijven gerekend waarbij het gaat om moord met voorbedachten rade. Zelfs dan moet de rechtszaak voldoen aan de strenge normen voor een eerlijk proces.

De VN-commissaris voor de mensenrechten uitte zich ook ernstig bezorgd over het hoge aantal gevangenen die in Iran als minderjarige ter dood zijn veroordeeld en het risico lopen geëxecuteerd te worden. Hij riep het regime in Teheran op om ervoor te zorgen dat er niemand wordt geëxecuteerd voor een misdaad die werd gepleegd onder de leeftijd van 18 jaar.

Met het toepassen van de doodstraf voor mensen die zijn veroordeeld voor misdaden die onder de 18-jatige leeftijd zijn begaan schendt Iran voortdurend het internationaal recht, met inbegrip van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alsmede het kinderrechtenverdrag CRC.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19816&LangID=E