26 mei 2016-De commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen waarin de regering van de Verenigde Staten wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat alle Iraanse asielzoekers vanuit Camp Liberty (Irak) overgebracht worden naar veilige landen en dat ze tot die tijd de noodzakelijke bescherming krijgen.

In de VS zijn parlementariërs een niet-partijgebonden actie begonnen voor de bescherming van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty (officiële naam: Camp Hurriya) in Irak. In het in de buurt van Bagdad gelegen Camp Liberty worden ongeveer 2000 kwetsbare politieke vluchtelingen uit Iran, waaronder honderden vrouwen, geïnterneerd. het zijn vastberaden tegenstander van het islamitisch extremisme en ze hebben in Iran al geleden onder meedogenloze vervolging wegens hun inspanningen voor democratie en mensenrechten. In Iran lopen zij het risico gemarteld en geëxecuteerd te worden. In Irak zijn ze het slachtoffer van terrorisme en ernstige mensenrechtenschendingen.

Op 18 mei heeft de commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden unaniem een ​​resolutie aangenomen die door parlementsleden van beide partijen was ingediend. In deze resolutie wordt de Amerikaanse regering gevraagd om ervoor te zorgen dat alle Iraanse ballingen vanuit Camp Liberty overgebracht worden naar veilige landen en dat ze tot die tijd de noodzakelijke bescherming krijgen.

Washington: in het Amerikaanse parlement zetten mensenrechtenactivisten en afgevaardigden zich in voor de bescherming van de vluchtelingen in Camp Liberty (Irak)

De parlementariërs wijzen er in de resolutie op dat de mensen in Camp Liberty door de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) erkend worden als kwetsbare asielzoekers. Als tegenstanders van het regime in Teheran lopen de Iraanse ballingen voortdurend het risico aangevallen te worden door pro-Iraanse milities.

In de resolutie wordt er verder op attent gemaakt

• “dat de bewoners sinds hun verhuizing naar Camp Liberty zijn blootgesteld aan meerdere aanslagen;

• dat de Iraakse troepen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van het kamp, de bewoners niet beschermd hebben tegen herhaalde aanvallen;

• dat bij de laatste aanslag van 29 oktober 2015 de inwoners van Camp Liberty het slachtoffer waren van een raketaanval, waarbij door 80 raketten 24 bewoners gedood werden en nog eens tientallen gewond raakten;

• dat Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry “de wrede, zinloze terroristische aanslag van 29 oktober” in scherpe bewoordingen heeft veroordeeld en geëist heeft “dat de daders van de aanslag worden opgespoord en verantwoording afleggen”;

• dat de secretaris-generaal van de VN deze aanvallen scherp heeft veroordeeld en eiste dat de daders voor het gerecht ter verantwoording worden geroepen;

• dat de UNHCR de aanslagen “zeer betreurenswaardig” heeft genoemd;

• dat er als gevolg van eerdere aanslagen 140 bewoners zijn overleden, er 7 ontvoerd zijn en dat er meer dan 1.300 gewonden zijn gevallen;

• dat groeperingen die connecties hebben met de Revolutionaire Garde van het Iraanse regime de verantwoordelijkheid voor de aanslagen hebben opgeëist en ervoor gewaarschuwd hebben dat er meer aanslagen volgen als de bewoners Irak niet verlaten;

• dat dezelfde Iraakse veiligheidstroepen die in het verleden met geweld tegen de ongewapende bewoners zijn opgetreden permanent gestationeerd zijn rondom Camp Liberty;

• dat de veiligheid van Camp Liberty duidelijk ontoereikend is om de bewoners te beschermen tegen gewapende aanslagen en raketaanvallen.”

Honderden asielzoekers uit Camp Liberty zijn al naar Europa geëvacueerd volgens de parlementariërs. De regering van Albanië heeft grootmoedig enkele honderden bewoners van Camp Liberty in Albanië opgenomen en daarmee blijk gegeven van internationale solidariteit met kwetsbare mensen.

Oproep om hulp aan de internationale gemeenschap: Camp Liberty na de terroristische aanslag van eind oktober 2015

In de resolutie die nu voor definitieve goedkeuring is voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Huis van Afgevaardigden, wordt de regering van Irak gesommeerd om degenen die verantwoordelijk zijn voor de aanvallen op de vluchtelingen in Camp Liberty ter verantwoording te roepen.

De regering van de Verenigde Staten wordt opgeroepen om met de regering van Irak samen te werken teneinde Camp Liberty op hetzelfde beschermingsniveau te brengen als de nabijgelegen internationale luchthaven van Bagdad, om verdere aanvallen op het kamp te voorkomen en de bescherming en veiligheid van de bewoners te garanderen.

Verder moet de Amerikaanse regering met de regering van Irak samenwerken om te garanderen dat de veiligheidstroepen die verantwoordelijk zijn voor Camp Liberty voldoende zijn toegerust en geen connecties hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde of andere organisaties die voor de recente aanslagen op de mensen in Camp Liberty verantwoordelijk zijn.

De regering van Irak waarin wordt dringend gevraagd om toegang te bieden tot voedsel, schoon water, medische zorg, elektriciteit en alle voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud van de bewoners van Camp Liberty.

In de resolutie wordt ook een beroep gedaan op de Verenigde Staten om met de regering van Irak samen te werken om voor de Iraanse ballingen in Camp Liberty de toegang mogelijk te maken tot hun bezittingen, die ze achter moesten laten in de nederzetting Ashraf waar ze destijds woonden. Het moet hen worden toegestaan ​ hun eigendommen te verkopen, zodat ze hun levensonderhoud en de evacuatie uit Irak kunnen financieren.

De Amerikaanse regering is tevens gevraagd om samen te werken met de regering van Irak en met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR), om te garanderen dat alle inwoners van Camp Liberty, zonder uitzondering, naar derde landen buiten Irak en Iran in veiligheid gebracht worden. De Verenigde Staten moeten tevens samenwerken met de regering van Albanië en de UNHCR om in Albanië geschikte locaties ter beschikking te stellen voor de opvang van vluchtelingen uit Camp Liberty, totdat zij zelf kunnen zorgen voor hun onderkomen in Albanië.