24 juli 2016 – De vluchtelingenorganisatie van de VN doet een dringend beroep op de internationale gemeenschap om mee te helpen, zodat de evacuatie van alle Iraanse vluchtelingen die nog in Camp Liberty (Irak) verblijven wordt bespoedigd. Aangezien het risico bestaat op nog meer aanvallen op de inwoners van het kamp moeten zij zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft op 19 juli de evacuatiecampagne voor de Iraanse asielzoekers Camp Liberty bij Bagdad positief beoordeeld.

In het kamp verblijven momenteel ongeveer 1.500 politieke vluchtelingen uit Iran, die al meerdere malen het slachtoffer zijn geweest van dodelijke terreuraanslagen. De Iraanse ballingen in Camp Liberty, waaronder honderden vrouwen, zijn vastberaden tegenstanders van het islamitisch extremisme en hebben in Iran ook al geleden onder wrede vervolging wegens hun inzet voor democratie en mensenrechten. In Iran lopen ze het risico op marteling en massa-executies. In Irak zijn ze het slachtoffer van terrorisme en ernstige schendingen van de mensenrechten.

Een internationale hulpcampagne spant zich in voor de noodevacuatie van de asielzoekers uit Camp Liberty naar Albanië. Aan deze humanitaire campagne werken o.a. mensenrechtenactivisten, parlementariërs, religieuze leiders, advocaten en artsen mee.

In de tussentijdse evaluatie van het VN-vluchtelingenorganisatie wordt bevestigd dat men er tot nu toe in is geslaagd om meer dan 1.700 asielzoekers uit Camp Liberty naar veilige landen te evacueren. Dit is een belangrijk keerpunt, want nu is ruim de helft van alle inwoners van het kamp in veiligheid gebracht. De kans dat alle mensen die het nog in Camp Liberty volhouden de komende maanden geëvacueerd kunnen worden is groter dan ooit.

De vluchtelingenorganisatie van de VN heeft grote waardering voor de behulpzaamheid van Albanië, waar tot nu toe de meeste asielzoekers zijn opgenomen. Ook de inspanningen van de Iraanse ballingen in Camp Liberty om de evacuatie – ondanks de moeilijke omstandigheden, zoals de raketaanval van 4 juli 2016 waarbij meer dan 50 gewonden vielen – door te zetten worden gewaardeerd.


Camp Liberty na de raketaanval op 4 juli 2016

Volgens de UNHCR heeft het feit dat het merendeel van de kosten die verbonden zijn aan de evacuatiecampagne door de vluchtelingen zelf zijn opgebracht aanzienlijk bijgedragen tot het succes. Dit is ook cruciaal voor het welslagen van de evacuatie van de Iraanse ballingen die nog steeds volhouden in Camp Liberty.

De UNHCR doet opnieuw een beroep op de Iraakse regering om alle mogelijke maatregelen te nemen voor de veiligheid en het welzijn van de bewoners van het kamp; dit omvat ook toegang tot levensreddende medische zorg.

De vluchtelingenorganisatie van de VN doet een dringend beroep op de internationale gemeenschap om mee te helpen, zodat de evacuatie van alle Iraanse vluchtelingen die nog in Camp Liberty verblijven wordt bespoedigd. Aangezien het risico bestaat op nog meer aanvallen op de inwoners van het kamp moeten zij zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden.