25 juli 2016-In Parijs hebben duizenden mensen uit verschillende landen opgeroepen tot het onmiddellijk stopzetten van de executies en het afschaffen van de doodstraf in Iran. Ze deden een beroep op de internationale gemeenschap om serieuze maatregelen te nemen om een halt toe te roepen aan de mensenrechtenschendingen en de executies in Iran.

In het tweede weekend van juli kwamen in Parijs tienduizenden mensen – de meeste van hen Iraanse ballingen –  uit verschillende landen samen om een ​​duidelijk signaal af te geven voor de mensenrechten en de bescherming van vluchtelingen. Er waren verscheidene

bijeenkomsten die gingen over de mensenrechtenschendingen en de executies in Iran. Daarbij werd uitvoerige informatie verstrekt over het feit dat de situatie van de mensenrechten onder de dictatuur van Teheran blijft verslechteren en dat het aantal executies toeneemt.

Ontroerende oproep om te stoppen met de executies in Iran: De Iraanse ballinge Zohreh Shafai vertelde in Parijs over het lot van haar familieleden die in Iran wreed zijn vervolgd wegens hun inzet voor de mensenrechten en de democratie. Zij en haar broer Mohammad zijn de enige overlevenden van hun gezin. Haar ouders, haar zus en twee oudere broers waren het slachtoffer van de executiepelotons van het regime in Teheran.

In Parijs werd erop gewezen dat het regime in Teheran alle internationale oproepen om te stoppen met de executies en de doodstraf in Iran af te schaffen blijft negeren. In Iran lopen ook tal van gevangenen, die als minderjarige ter dood werden veroordeeld, het risico geëxecuteerd te worden. Het regime handhaaft wetten die het mogelijk maken zelfs 9-jarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood te veroordelen.

Volgens Amnesty International worden in Iran ten minste 49 mensen, die tijdens hun veroordeling nog geen 18 jaar oud waren, bedreigd met executie. Het werkelijke cijfer zou veel hoger zijn. Dit toont de “schandelijke minachting voor de rechten van kinderen” aan van het regime in Teheran. Volgens Amnesty International werden  in Iran in 2015 ten minste 977 mensen geëxecuteerd, dat is 82 procent van alle bekrachtigde executies in de regio. In verhouding tot het bevolkingaantal is er geen land ter wereld met meer executies dan Iran.

Een verslag van de Italiaanse mensenrechtenorganisatie “Hands Off Cain” (HOC) spreekt eveneens over een alarmerende toename van het aantal executies in Iran. Sinds de ambtsaanvaarding van Rohani als president van het regime zijn in Iran minstens 2277 mensen geëxecuteerd. Het dagelijks terroriseren van de eigen bevolking door het regime gaat onverminderd door. De regering Rohani heeft haar standpunt over de doodstraf niet veranderd. De cijfers van 2015 behoren tot de hoogste in de recente geschiedenis van Iran.

In Parijs deden mensenrechtenexperts een beroep op de regeringen van de EU en het Westen om een uitbreiding van de betrekkingen met Iran afhankelijk te maken van een duidelijke vooruitgang inzake de mensenrechten en het stopzetten van de executies. Zij eisten serieuze maatregelen van de internationale gemeenschap om een halt toe te roepen aan de mensenrechtenschendingen en de executies in Iran. De mensenrechtensituatie in Iran is wereldwijde van belang, en het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om de naleving van de mensenrechten effectief te waarborgen. De deelnemers in Parijs eisten onmiddellijke stopzetting van de executies en het afschaffen van de doodstraf.