De s hebben de massa-executie van soennitische politieke gevangenen veroordeeld die het Iraanse regime deze week heeft uitgevoerd.

‘Zeid Ra’ad Al Hussein, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, betreurde deze week de terechtstelling van 20 mensen in Iran,’ aldus een verklaring van de Hoge Commissaris op zijn website.

‘Volgens de berichten behoorden de meeste, zo niet alle geëxecuteerden tot een minderheidsgroep – soennieten uit de Koerdische gemeenschap. In veel gevallen waren er ernstige twijfels over de eerlijkheid van het proces, respect voor de reguliere rechtsgang en andere rechten van de beschuldigden. Naar verluidt was een van de mannen die gisteren zijn opgehangen, Shahram Ahmadi, geslagen en gedwongen een blanco stuk papier te tekenen waarop zijn valse bekentenis werd vastgelegd. Zijn familieleden mochten hem niet bezoeken voordat hij werd terechtgesteld, en werden verwezen naar de begraafplaats in plaats van de Rajai Shahr-gevangenis ten westen van Teheran,’ luidt de verklaring.

‘Het gebruik van overdreven ruim en vaag geformuleerde aantijgingen, gekoppeld aan minachting voor het recht van de beschuldigden op een normale en eerlijke procesgang, heeft in deze gevallen geleid tot ernstig onrecht,’ zei de Hoge Commissaris.

Zeid veroordeelde daarnaast de executie vorige maand van de 19-jarige Hassan Afshar, die 17 was toen hij werd opgepakt.

De executie van minderjarige wetsovertreders is weerzinwekkend, en ik doe een dringend verzoek aan Iran om het strenge verbod op dit soort praktijken krachtens de internationale mensenrechtenwetgeving te respecteren,’ zei hij.

De SMV zou graag zien dat de VN-Mensenrechtenraad en de VN-Veiligheidsraad niet langer zwijgen en de lijst van misdaden van het Iraanse regime ter berechting voor te leggen aan het Internationale Strafhof. De uitvoerders van de massale executies dienen voor het gerecht gedaagd te worden, want het zijn misdaden tegen de menselijkheid.