2 augustus 2016- Amnesty International: “De Iraanse autoriteiten ontzeggen politieke gevangenen adequate medische zorg. Op die manier wordt het leven van deze gevangenen lichtzinnig op het spel gezet. De betrokkenen lopen het risico op chronische gezondheidsproblemen en blijvende invaliditeit.”

In een recent rapport van Amnesty International wordt de gebrekkige gezondheidszorg in de Iraanse gevangenissen gedocumenteerd. Het rapport levert een duidelijk bewijs dat de rechterlijke macht – met name het openbaar ministerie – en de gevangenisautoriteiten toegang tot adequate medische zorg welbewust weigeren. In veel gevallen is lijkt dit uit wrede berekening plaats te vinden om politieke gevangenen te intimideren, te straffen of te vernederen, of om hen te dwingen tot het afleggen van “bekentenissen” of “spijtbetuigingen”.

“In Iran worden de medische behoeften van de gedetineerden op nagenoeg onverantwoordelijke wijze genegeerd. In plaats daarvan zet de overheid de gezondheid van de gevangenen routinematig in als drukmiddel. Politieke gevangenen de noodzakelijke medische zorg te weigeren is wreed en nergens door te rechtvaardigen”, aldus Philip Luther, directeur van de afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika van Amnesty International.

“De toegang tot medische zorg is voor gevangenen vastgelegd, zowel in het internationale recht als in de Iraanse wetgeving. Als een gevangene deze zorg ontzegd wordt en dit tot ernstige pijn leidt of schadelijk is voor de gezondheid, en als dit met opzet gebeurt om een ​​persoon te straffen, te intimideren of tot een bekentenis te dwingen, dan kunnen we in dit verband spreken van marteling”, verklaarde Luther.

Het afdwingen van “bekentenissen” door het weigeren van behandeling

Amnesty International berichtte onder meer over het geval van politieke gevangene Zeynab Jalalian (foto), die tot de Koerdische minderheid in Iran behoort en momenteel een levenslange gevangenisstraf uitzit, waartoe zij werd veroordeeld wegens het vermeende lidmaatschap van een Koerdische oppositiegroepering. Zij loopt het risico haar gezichtsvermogen te verliezen en moet dringend medisch behandeld worden. De Iraanse autoriteiten ontzeggen haar deze behandeling echter. Haar familie is ervan overtuigd dat de problemen met de ogen van Zeynab Jalalian het gevolg zijn van mishandelingen tijdens het verhoor. Zeynab Jalalian heeft dringend een oogoperatie nodig, maar de autoriteiten hebben een ziekenhuisopname herhaaldelijk afgewezen. In plaats daarvan wordt ze door de  inlichtingendienst onder druk gezet om eerst een “bekentenis” af te leggen.

“Om medische zorg afhankelijk te maken van het afleggen van “bekentenissen” of “spijtbetuigingen” is niet alleen een schaamteloze uitbuiting van de slechte gezondheid van een gevangene, maar ook een duidelijke schending van het verbod op foltering en andere vormen van mishande