16 augustus 2016-Prof. Dr. Mohammad Maleki, de eerste rector van de universiteit van Teheran na de revolutie van 1979, heeft de massa-executie van soennitische politieke gevangenen eerder deze maand, en de massamoord op politieke gevangenen van1988 in een interview met Al-Arabia scherp veroordeeld en omschreven als misdaden tegen de menselijkheid die gerechtelijk vervolgd kunnen worden.

Op 6 augustus zei de prominente mensenrechtenverdediger in een interview: “Alle moordpartijen vanaf de eerste dag tot heden zijn juridisch ongeldig, illegaal en kunnen gerechtelijk vervolgd worden als misdaad tegen de menselijkheid.”
Maleki bekritiseerde het stilzwijgen van de internationale gemeenschap ten aanzien van de verslechterende mensenrechtensituatie in Iran en gelooft dat, zolang het regime aan de macht is, het hardhandig optreden en de strenge veiligheidsmaatregelen in stand gehouden zullen worden. Hij sprak de hoop uit voor het Iraanse volk dat er zo spoedig mogelijk een democratische en vrijheidslievende overheid aan de macht zal komen met respect voor de mensenrechten.
In de zomer van 1988 zijn zo’n 30.000 politieke gevangenen, voornamelijk mensen die waren aangesloten bij de belangrijkste oppositiepartij, in Iran afgeslacht.
Hier volgen fragmenten uit een telefonisch interview door de Farsi afdeling van Al-Arabia met Dr. Maleki:
Al-Arabia: Wat vindt u van de massa-executie door het regime van soennitische gevangenen op de 28e gedenkdag van de massamoord van politieke gevangenen in 1988?
Prof. Dr. Maleki: In principe heeft de zogenaamde Islamitische Republiek Iran vanaf de eerste dag voor een gewelddadige aanpak ten opzichte van de bevolking gekozen. Vanaf het allereerste begin heeft dit regime mensen geëxecuteerd, zogenaamde drugsverslaafden en politieke figuren – dat begon met de moordpartij van 1988 – en dissidenten in het buitenland gedood. Ik werd persoonlijk ook vervolgd en zat vijf jaar achter de tralies, vanaf 1981 tot en met 1986. Ik heb gezien hoe deze mensen werden geëxecuteerd, en hoe het regime rechtszaken van 2 minuten op touw zette. In 1988 zijn rond de 30.000 mensen geëxecuteerd, ze waren allemaal berecht en veroordeeld tot gevangenisstraf, niet tot executie. Het waren allemaal gevangenen en ze dienden hun tijd uit, sommigen hadden zelfs hun hele straf al uitgezeten. Daarom zijn alle moordpartijen, vanaf de eerste dag tot heden, juridisch ongeldig, illegaal en kunnen gerechtelijk vervolgd worden als misdaad tegen de menselijkheid.
Al-Arabia: Mensenrechtenverdedigers en -organisaties, en ook veel Koerdische activisten zeggen allemaal dat deze gevangenen het slachtoffer waren van door veiligheidsdiensten “verzonnen zaken” met als doel de soennitische beweging van Iran als extremistisch af te schilderen. Wat is uw mening hierover?
Maleki: Ik ben zelf een gevangene geweest. Alle detenties en beschuldigingen zijn merendeels illegaal en berusten slechts op ongefundeerde beschuldigingen. Volgens vrienden die ik gesproken heb en die hun celgenoten waren, hadden ze geen banden met ISIS, terroristen of dergelijke. Ze waren allemaal religieus toegewijd en gingen vaak gezamenlijk in gebed. Hoe dan ook, deze misdaden, die dit regime tot zijn laatste dag zal plegen, hebben het consolideren van een klimaat van angst in de samenleving als doel.
Al-Arabia: Rekening houdend met het akkoord tussen het Westen en Iran, wat vindt u van de houding van de internationale gemeenschap ten aanzien van de verslechterende mensenrechtensituatie in Iran? Wordt naar uw mening de situatie van de mensenrechten – zoals velen zeggen – het slachtoffer van deze overeenkomst?
Maleki: Waarom doen ze er het zwijgen toe? Weten ze dan niet dat elke dag dat dit regime aan de macht blijft nadelig is voor het Iraanse volk?
Al-Arabia: Dr. Maleki, hoe beoordeelt u de situatie van de binnenlandse protesten en tevens de relatie van Iran met de regio betreffende hun oorlogszuchtige inmenging?
Maleki: Alle arbeiders, boeren, leraren, studenten, marktkooplui en verschillende andere groeperingen beginnen te begrijpen dat zij onderworpen zijn aan wreedheden. De belasting die ze betalen wordt niet gebruikt voor de eigen bevolking maar gaat allemaal naar landen als Irak en Jemen. Ik hoop dat het het Iraanse volk zal lukken om zo spoedig mogelijk een democratische en vrijheidslievende overheid aan de macht te helpen met respect voor de mensenrechten.
Al-Arabia: De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad al-Hussein, veroordeelde de recente executies in Iran. Is het naar uw mening voor de VN voldoende om alleen de mensenrechtenschendingen te veroordelen teneinde een halt toe te roepen aan het hardhandige optreden en de strenge veiligheidsmaatregelen? Wat is uw boodschap aan de internationale gemeenschap in dit opzicht?
Maleki: Deze veroordelingen zijn noodzakelijk, maar niet genoeg. Ik geloof dat de VN en andere internationale mensenrechtenorganisaties zich serieus moeten verzetten tegen deze misdaden.
Achtergrond
Op dinsdag 2 augustus heeft het regime van de fundamentalistische mullahs in Iran 25 soennitische gevangenen opgehangen aan de galg in de beruchte Gohardasht gevangenis in Karaj, ten noordwesten van Teheran.