20 augustus 2016 -In Iran wordt door de burgers steeds meer geprotesteerd tegen de executies. Het regime in Teheran vervolgt tegenstanders van de doodstraf met willekeurige processen en zware straffen.

In Iran zetten steeds meer mensen zich in tegen de executies en voor de afschaffing van de doodstraf. Het regime in Teheran reageert met zware sancties tegen de mensenrechtenactivisten. Veel mensenrechtenverdedigers zijn gedetineerd. Onder hen de bekende mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi. In mei 2016 veroordeelde het Revolutionaire Hof in Teheran haar wegens haar vreedzame werk tot totaal 16 jaar gevangenisstraf. Wegens “het oprichten van een verboden groepering” kreeg ze tien jaar gevangenisstraf. De aanklacht had betrekking op haar connecties met “Legam”, een groep die campagne voert tegen de doodstraf in Iran.

Den Haag: Iraanse ballingen protesteren tegen de executies in Iran

In augustus werd de soennitische geestelijke Hassan Amini door de Iraanse veiligheidsdienst verhoord wegens zijn openlijke kritiek op de massa-executie van 20 soennitische gevangenen en zijn medeleven met hun familie, en aangeklaagd wegens zijn commentaar. Het Ministerie van Veiligheid was van mening dat Amini het publiek met zijn uitspraken had lastig gevallen en de rechterlijke macht had ondermijnd.

Amini had op 3 augustus, een dag na de massa-executie, vooral kritiek geuit op de voorafgaande rechtszaken, omdat de veroordeelden, aldus Amini, de meest fundamentele rechten waren geweigerd, zoals advocaten voor hun verdediging binnen het kader van een openbaar proces. Hij had ook zijn medeleven met de familieleden van de geëxecuteerden betuigd en deze daarvoor bezocht. Volgens de Iraanse veiligheidsautoriteiten had Amini daarmee de positie van de veroordeelden ondersteund.

Amini werd gesommeerd zijn uitspraken in het openbaar in te trekken zijn, maar dat weigerde hij. Hij werd in de tachtiger jaren ook al eens gearresteerd wegens de vermeende staatsvijandige activiteiten en tot 5 jaar gevangenis veroordeeld. In 2009 werd hij opnieuw meerdere dagen vastgehouden na zijn deelname aan vreedzame protesten tijdens de presidentsverkiezingen.