3 september 2016-Het vroegere Europese parlementslid Struan Stevenson schreef een opinion editorial (op-ed) in de United Press International op vrijdag waarbij hij de VN aanspoorde onmiddellijk een volledig en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de slachting van politieke gevangen in 1988 in Iran en waarbij hij aandrong op het aanhouden en voorgeleiden van de hoogste leider van het regiem Ali Khamenei en president Hassan Rouhani voor misdaden tegen de mensheid.

Het volgende is de tekst van de op-ed in UPI:

De leiders van Iran bezoedeld door terechtstellingen in 1988; de VN moet een onderzoek instellen.

De terechtstellingen, na snelrecht, van meer dan 30000 politieke gevangenen door het Iraanse regiem in de zomer van 1988 moet zeker worden gerekend tot de meest verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid van het laatste deel van de 20ste eeuw. De overgrote meerderheid van de slachtoffers waren activisten van de Mojahedin-oppositie (PMOI/MEK) in Iran. De massaexecuties, in gevangenissen door heel Iran, werden uitgevoerd op grond van een fatwa uitgegeven door de toentertijd hoogste leider van het regiem, de moordzuchtige Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Een “doodscommissie” keurde alle doodvonnissen goed. Mostafa Pour-Mohammadi, een lid van die commissie, is op dit ogenblik minister van Justitie van president Hassan Rouhani. Andere leden van de commissie bezetten belangrijke posten in het Iraanse regiem.

Uit documenten, in het publieke domein, weten we dat Khomeini beval: “Wie, op enig ogenblik, blijft behoren tot de Monafeqin (dit is Farsi voor ‘hypocrieten’ – de geringschattende kenschets van de PMOI/MEK door het regiem) moet worden terechtgesteld. Roei de vijanden van de Islam uit. ”

Hij ging verder: “Zij, die in gevangenissen verblijven in het hele land en die standvastig blijven in hun steun aan de Monafeqin, voeren oorlog tegen God en worden veroordeeld tot de dood. Het is naïef om medelijden te hebben met hen die oorlog willen tegen God.”

Toen Khomeini werd gevraagd wat er moest gebeuren met degenen die hun straf al hadden uitgezeten of met hen die al waren veroordeeld tot gevangenisstraf, gelastte hij dat allen ter dood moesten worden gebracht. Hij beval dat er geen medelijden moest worden getoond, ook niet met tieners. Hij zei dat zelfs zwangere vrouwen niet konden worden gespaard om hun baby ter wereld te brengen, zij moesten onmiddellijk worden geëxecuteerd.

Volksgerichten werden in Teheran en andere steden van Iran opgericht en politieke gevangen werden voor een Sharia-rechter gesleept, die wilde weten of zij de Monafeqin steunden. Als zij maar de naam Mojahedin noemden werden zij veroordeeld tot onmiddellijke terechtstelling. Zo’n schijnverhoor duurde gemiddeld twee minuten. De schatting was dat 20000 politieke gevangenen werden opgehangen of doodgeschoten binnen de eerste 30 dagen van deze pogrom in 1988, nog eens 10000 werden er vermoord in de maanden die volgden.

De slachting in 1988 is een misdaad tegen de menselijkheid die nog uitgaat boven het bloedbad in het woud van Katyn toen de Sovjet-NKVD 22000 Poolse krijgsgevangenen afslachtten in een Russisch bos, voornamelijk officieren, intellectuelen, politiemensen en andere ambtenaren. Joseph Stalin en alle andere leden van het Politbureau van de Sovjetunie ondertekenden het document dat de executies gelastte. De Sovjets hebben vele jaren besteed aan het verbergen van hun schuld aan deze slachtpartij, die heden ten dage het onderwerp is van een ontelbaar aantal boeken en films.

Monsterlijke slachtingen, zoals Katyn, zijn gruwelijke merktekens geworden in de geschiedenis van onderdrukking en tirannie. Dus waarom schijnt het Westen vastbesloten te zijn om een zelfs nog grotere slachtpartij te negeren, die plaats vond in onze eigen tijd en waarvan de uitvoerders niet alleen nog leven, maar machtsposities bekleden in Iran? De waarheid over deze verschrikkelijke genocide kwam aan het licht op 9 augustus van dit jaar toen de zoon van groot-Ayatollah Hossein-Ali Montazeri, de vroegere waarnemend-hoogste-leider van de Islamietische Republiek en de benoemde opvolger van Khomeini, een tot nu toe onbekende geluidsband openbaar maakte, waarop Montazeri erkende dat de slachtpartij had plaats gevonden en was verordend door de hoogste niveau.

Op deze, tot de verbeelding sprekende, geluidsband kan men Montazeri horen, die een vergadering van de “doodscommissie”  in 1988 vertelt dat zij verantwoordelijk zijn voor een misdaad tegen de menselijkheid. Hij zegt: “De grootste misdaad die gedurende de regeerperiode van de Islamitische Republiek is begaan en waarvoor de geschiedenis ons zal veroordelen, is begaan door U. Uw namen zullen in de toekomst worden opgetekend in de analen van de geschiedenis als misdadigers.” Vanwege zijn recht-op-de-man-af geplaatste protesten werd de groot-Ayatollah ontslagen als erfgenaam van de hoogste leider door Khomeini en onder huisarrest geplaatst tot zijn dood in 2009.

Net als bij de massamoord van de Sovjets in Katyn en de holocaust van de Nazi’s wisten alle hooggeplaatsten in het regiem ervan en waren medeplichtig aan de misdaad. De zogenaamde “gematigde” president, de glimlachende Hassan Rouhani, waarmee het Westen denkt zaken te kunnen doen, was toentertijd plaatsvervangend bevelhebber van de strijdkrachten van het regiem. Als zodanig was hij zeker op de hoogte van de stuitende uitroeiing van politieke gevangenen in Iran en als zodanig moet hij ter verantwoording worden geroepen net als de andere daders.

Internationale veroordeling, 28 jaar na deze barbaarse misdaad, komt maar moeizaam op gang. Inderdaad het Westen schijnt besloten te hebben van deze grootste schending van mensenrechten sedert de tweede wereldoorlog weg te kijken, zodat het lucratieve overeenkomsten kan sluiten met het Iraanse regiem. Het is een schande dat de misdadigers, die de gruwelijke 1988-moorden, -waarvan het regiem nog steeds ontkent dat zij plaatsvonden-, organiseerden en uitvoerden, nog steeds niet zijn vervolgd.

Inderdaad, daarmee zijn moordzuchtig karakter onthullend, heeft Rouhani, sedert hij drie jaar geleden aan de macht kwam, met meer dan 3000 executies ingestemd. In de afgelopen weken heeft er een uitbarsting van executies plaats gevonden, waarbij meer dan 20 mensen per dag naar de galg werden gestuurd, meestal tijdens wrede openbare terechtstellingen.

Als de VN maar enige schijn van legitimiteit wil ophouden dan moet het onmiddellijk een volledig en onafhankelijk onderzoek instellen naar deze walgelijke misdaad en aandringen op het aanhouden en voor het gerecht brengen van Khamenei, Rouhani en alle andere moordenaars, waarvan het Westen bij voortduring de hand schudt.

Struan Stevenson is voorzitter van het Europese Genootschap voor Vrijheid voor Irak. Hij vertegenwoordigde Schotland in het Europese Parlement als lid van de conservatieve partij vanaf 1999 tot zijn pensioen in 2014. Hij was voorzitter van parlementaire delegatie voor relaties met Irak van 2009 tot 2014. Hij is voorzitter van de intergroep voor “Vrienden van een vrij Iran”.