1 september 2016-Binnen drie dagen zijn in de Iraanse gevangenissen minstens 30 gevangenen geëxecuteerd. De speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran beschuldigt het regime in Teheran ervan dat het zijn verplichtingen om de internationaal erkende mensenrechten na te komen volledig negeert.

Dr. Ahmed Shaheed (foto), de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, heeft de nieuwe massa-executies in Iran scherp veroordeeld. Op 27 augustus werden in een gevangenis in de stad Karaj bij Teheran, ondanks internationale protesten, 12 gevangenen opgehangen. Volgens berichten van mensenrechtenactivisten werden op 25 augustus in een gevangenis in de centraal Iraanse stad Yazd zeven gevangenen, onder wie een vrouw, geëxecuteerd, op 25 augustus vond ook een andere massa-executie plaats in een gevangenis in Zahedan, zuidoost Iran, waarbij 11 gevangenen werden gedood.

Ahmed Shaheed omschreef de executie van de gevangenen, die beschuldigd waren van drugsdelicten, als in strijd met de wet. Hiermee schendt Iran de internationale rechtsbeginselen, volgens welke de doodstraf, indien al van toepassing, alleen voor de meest ernstige misdrijven, waaronder moord met voorbedachten rade, mag worden opgelegd. Bovendien moeten de rechtszaken eerlijk en in overeenstemming met de internationale rechtsbeginselen zijn.

Het proces waarbij een van die geëxecuteerden, Alireza Madadpour, ter dood werd veroordeeld, duurde volgens de VN-expert slechts 20 minuten, en de verdachte had zijn raadsman nog nooit gezien of gesproken. Zijn verzoeken tot herziening of gratie waren afgewezen.

De executie van de 12 gevangenen tonen volgens Shaheed aan dat de Iraanse autoriteiten hun verplichtingen om aan de internationaal erkende mensenrechten te voldoen volledig negeren. Hij drong er bij het regime in Teheran nogmaals op aan om alle executies stop te zetten en onmiddellijk een moratorium op de doodstraf in te stellen.

Stockholm, 2-/08-2016: Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten protesteren tegen de executies in Iran.