Speciale rapporteur van de Verenigde Naties in Iran

Uit waardering voor zijn niet aflatende en effectieve inspanningen tijdens zijn ambtsperiode als de speciale rapporteur voor de mensenrechten in Iran van 2011 tot september 2016

Geachte heer Shameed,

Onze organisatie SMV waardeert uw doeltreffende inspanningen ten behoeve van de families van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in Iran in hoge mate.

Hoewel de religieuze dictatuur in Iran het u niet heeft toegestaan Iran te bezoeken, bewijst u door uw standpunten, verklaringen en interviews dat u spreekt namens degenen die lijden en van wie de stem nog nooit gehoord werd, zoals  vrouwelijke gevangenen, christenen, Baha’i en intellectuelen.

De moeite die u gedaan heeft om de executies van onschuldige mensen en minderjarigen te voorkomen heeft het hart van hun moeders verzacht en hoop gegeven dat men zich door uw toedoen nog meer zal verzetten tegen de onderdrukking en discriminatie door de dictatuur.

Uw naam zal nooit vergeten worden door de slachtoffers van onderdrukking, u bent een voorbeeld voor eenieder die verantwoordelijkheid draagt.

Namens de familie van de vermoorden, de politieke gevangenen en de religieuze minderheden die door de theocratische dictatuur van Iran onderdrukt worden, zeggen wij u oprecht dank.

SMV