4 september 2016 – Annegret Kramp-Karrenbauer, minister-president van Saarland: “Dat de tot het christendom bekeerde pastor weer beschuldigd is,  geeft opnieuw reden tot bezorgdheid over de situatie van de mensenrechten en de vrijheid van godsdienst in Iran. Godsdienstvrijheid is een van de belangrijkste rechten van de mens.”

De Iraanse voorganger Youcef Nadarkhani (op de foto met zijn vrouw en kinderen) is in augustus opnieuw aangeklaagd door een revolutionaire rechtbank in Teheran wegens het zogeheten “in gevaar te brengen van de nationale veiligheid “.

Pastor Nadarkhani, die in het noorden van Iran woont, werd in het verleden meerdere malen gearresteerd. In 2009 werd de voormalige leider van een kleine protestantse gemeente ter dood veroordeeld wegens “afvalligheid van de islam” en “het verspreiden van niet-islamitische leerstellingen”. Zijn zaak baarde wereldwijd opzien. Nadat politici en mensenrechtenactivisten zich intensief voor zijn vrijlating hadden ingezet werd Nadarkhani in januari 2013 voorwaardelijk vrijgelaten.

De minister-president van Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer, toonde zich zeer bezorgd over de hernieuwde aanklacht tegen dominee Nadarkhani. In een persbericht van 31 augustus staat o.a.: “Annegret Kramp-Karrenbauer ontfermde zich in 2011 politiek over de toen ter dood veroordeelde pastor, die intussen was vrijgelaten uit de gevangenis, maar volgens mensenrechtenorganisaties nog steeds onder speciaal toezicht stond van de Iraanse staat. In mei werd hij opnieuw gearresteerd en enkele dagen geleden is hij door een revolutionaire rechtbank in Teheran opnieuw beschuldigd, omdat hij een Zionist zou zijn en een bedreiging was voor de nationale veiligheid.”

Annegret Kramp-Karrenbauer: ” Dat de tot het christendom bekeerde pastor weer beschuldigd is,  geeft opnieuw reden tot bezorgdheid over de situatie van de mensenrechten en de vrijheid van godsdienst in Iran. Godsdienstvrijheid is een van de belangrijkste rechten van de mens. Voor velen vormt het geloof een essentiële basis van het leven. Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst wordt bevestigd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De recente berichten van mensenrechtenorganisaties geven ernstige reden tot bezorgdheid. Daarom zal ik de Iraanse ambassadeur in een persoonlijke brief om opheldering vragen over de omstandigheden van de aanklacht,  om te kunnen optreden tegen de indruk dat de Iraanse regering het recht op godsdienstvrijheid schendt.”

De beschrijvingen van mensenrechtenorganisaties zijn bovendien zijn exemplarisch voor de problematische situatie van de mensenrechten in een aantal landen van de wereld. “Vervolging en geweld om religieuze redenen nemen helaas toe. Volgens schattingen is wereldwijd ongeveer 75 procent van de mensen die wegens hun geloof vervolgd worden christen. Zij vormen daarmee wereldwijd de meest vervolgde religieuze groepering. Het moet ons doel zijn dat godsdienstvrijheid geldt voor alle mensen ter wereld – ongeacht van welk geloof en waar dan ook. Daarbij geldt ook dat het overgaan van het islamitische geloof naar het christendom geen misdaad is, maar een persoonlijke aangelegenheid van ieder individu,” aldus minister-president Annegret Kramp-Karrenbauer