11 september 2016 – Een aantal families van de gevangenen die in 1988 zijn geëxecuteerd hebben Ahmad Shahid (Speciaal Rapporteur inzake de Mensenrechtensituatie in Iran) een brief gestuurd  om hem te vragen zich nader bezig te houden met deze afschuwelijke wandaad uit 1989 en het Iraanse regime hiervoor te vervolgen.

De tekst van de brief luidt als volgt:

Edelachtbare heer Ahmad Shahid,

Tot nu toe hebben wij u individueel een aantal brieven gestuurd om u te verzoeken deze verschrikkelijke misdaad, de massale executies in 1988, algemene bekendheid te geven en de internationale gemeenschap te vragen de verantwoordelijken te vervolgen.

Het is hierbij goed om erop te wijzen dat dit niet alleen ons verzoek is, maar ook het verzoek van alle moeders, vaders en families van degenen die overal in Iran zijn geëxecuteerd. Zoals we u eerder hebben verteld, hebben zij misschien niet de mogelijkheid u een brief te schrijven omdat velen van hen in dorpen en afgelegen gebieden in Iran wonen.

We willen u graag in kennis stellen van een geval waarmee Mohammad Ali Kazemi Jorakani, een van de beruchtste handlangers van het regime, te maken heeft. Deze moordenaar is een van degenen die werden ontslagen uit de gevangenis en vervolgens in dienst werden genomen door groepen ordebewakers in burgerkleren die in het geheim onmenselijke daden plegen tegen jongeren. Hij is op dit moment in Isfahan actief voor het regime en heeft toegegeven dat hij een lid van de People’s Mojahedin Organization (PKO) op weg naar het vliegveld heeft klemgezet en vermoord.

Meneer Shahid,

Nu deze handlanger van het regime heeft bekend welke onmenselijke daad hij heeft verricht, is niet duidelijk hoeveel vergelijkbare misdaden hij heeft gepleegd, maar hij is overgeplaatst naar elders, zodat de lokale bevolking hem niet meer te zien krijgt en hij op een andere locatie verder kan gaan met het vermoorden van kinderen.

Wat betreft degenen die verantwoordelijk zijn voor de massale executies in 1988, zoals Pour Mohammadi, de huidige minister van Justitie, die hun misdaden hebben bekend en in de voorbije maand zelfs opnieuw op grote schaal mensen hebben laten executeren, zij zullen de mensenrechten nog tomelozer blijven schenden als deze executies onbestraft blijven.

Wij, de families van de degenen die zijn omgebracht in de provincie Khuzestan, leven in groot verdriet, en onze families worden daarnaast ook nog lastiggevallen door deze mensen.

Wij willen u nogmaals verzoeken alle u ter beschikking staande middelen aan te wenden om de verantwoordelijken voor deze afschuwelijk misdaad die zich heeft afgespeeld in de Iraanse gevangenissen terecht te doen staan. Ze oefenen nog steeds op schandelijke wijze de macht uit terwijl de internationale gemeenschap zwijgt.

Wij hopen dat die dag snel zal komen.

Met respect,

De families van de geëxecuteerde gevangenen

8 september 2016