25 sep 2016  Protest van Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten voor het hoofdkwartier van de VN: Nee tegen Rohani! Stop de tirannie, de executies en van de mensenrechtenschendingen in Iran! Pastor Saeed Abedini doet een beroep op de internationale gemeenschap om in actie te komen teneinde de executies in Iran een halt toe te roepen.

Op 20 september vond er voor het VN-hoofdkwartier in New York een massale betoging plaats van Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten om te protesteren tegen de aanwezigheid van Hassan Rohani, de president van het regime in Teheran, bij de Algemene Vergadering van de VN. De demonstranten benadrukten dat Rohani niet sprak voor het Iraanse volk, maar dat hij de vertegenwoordiger is van een land van executies en foltering. Onder zijn presidentschap zijn er in Iran al meer dan 2.500 mensen geëxecuteerd. De demonstranten eisten de onmiddellijke stopzetting van de executies en de afschaffing van de doodstraf in Iran.

Een van de sprekers bij de betogers was de Iraans-Amerikaanse predikant Saeed Abedini (foto), die wegens zijn christelijke geloof in Iran meer dan drie jaar in de gevangenis zat. In de gevangenis werd hij mishandeld en onder druk gezet om zijn christelijke geloof af te zweren. Hij weigerde echter om zijn geloof te verloochenen. Wereldwijd hebben mensenrechtenactivisten en religieuze leiders zich voor zijn vrijlating ingezet. De campagne had succes: in januari 2016 werd pastor Abedini vrijgelaten en werd het hem toegestaan ​​ naar de Verenigde Staten af te reizen.

Pastor Abedini veroordeelde de aanhoudende massa-executies van gevangenen in Iran, waaraan ook christenen ten prooi vallen. Hij deed een beroep op de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties om effectieve maatregelen te nemen teneinde de executies in Iran een halt toe te roepen.

In de Iraanse gevangenis waar hij werd vastgehouden, werden elke woensdag tientallen mensen opgehangen, aldus pastor Abedini. “Het treurigste van deze gruwelijke geschiedenis is dat de VN, de EU en de VS geen actieve plannen hebben om die executies te stoppen,” voegde hij eraan toe, en hij wees erop dat de westerse leiders op congressen regelmatig de hand schudden van degenen die hiervoor in Iran verantwoordelijk zijn en hen blijven voorzien van geld, hoewel ze alles weten over de systematische executies die al jarenlang voortduren.

Dominee Adedini voegde eraan toe dat een aantal gevangenen in Iran besloten heeft om christen te worden en een totaal ander leven te gaan leiden. Al deze mensen lopen door hun besluit om zich tot het christendom te bekeren het risico geëxecuteerd te worden. “We moeten voor hen bidden, en tevens voor een verandering van de houding van het Iraanse regime ten opzichte van de bevolking en van christenen”, voegde hij eraan toe. Hij deed een oproep om  op te komen voor de mensenrechten van gevangenen.

Onder de deelnemers van de demonstratie was onder meer de bekende Britse mensenrechtenadvocaat Geoffrey Robertson, lid van de juridische commissie van de VN. Hij herinnerde zich het gevangenisbloedbad van 1988 in Iran. In het najaar van 1988 vonden er systematisch massa-executies van politieke gevangenen plaats in de gevangenissen van Iran. Volgens schattingen waren bij deze door de staat georganiseerde massamoord zo’n 30.000 mensen het slachtoffer. Het gevangenisbloedbad van 1988 is een van de dieptepunten in de wrede vervolging van oppositieleden en dissidenten door het regime van Teheran.

In New York eisten Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten dat degenen die verantwoordelijk waren voor het bloedbad van 1988 in het kader van het internationaal recht strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen. Veel hooggeplaatste vertegenwoordigers van het huidige regime in Iran, van de regering tot de rechterlijke macht en de veiligheidsdienst, waren rechtstreeks betrokken bij het bloedbad. Dit geldt ook voor Mostafa Pour-Mohammadi, de huidige procureur-generaal van de regering Rohani. Zijn deelname aan de zogenaamde. “Doodscomissies”, die in de zomer van 1988 duizenden doodvonnissen velden, werd onlangs bewezen door een recent ontdekte bandopname uit 1988.

De Iraanse ballingen eisten in New York een eind aan de tirannie en het invoeren van democratie en mensenrechten in hun thuisland. Zij wezen erop dat de fundamentalistische dictatuur in Iran de drijvende kracht is achter de islamitische terroristische groeperingen die in verschillende landen in naam van de islam geweld uitoefenen. Het regime in Teheran is het epicentrum van het islamitisch terrorisme in de wereld van vandaag en daarmee de belangrijkste bedreiging voor de mondiale veiligheid en vrede.