13 oktober 2016-Zeinab Sekaanvand werd op haar vijftiende uitgehuwelijkt. Toen ze 17 was werd ze gearresteerd, op haar 22ste zal ze geëxecuteerd worden. Wereldwijd protesteren mensenrechtenactivisten tegen de aanstaande executie.

De 22-jarige Iraanse vrouw Zeinab Sekaanvand (foto), die gevangen zit in de noordwest- Iraanse stad Urmia, loopt direct gevaar geëxecuteerd te worden. Wereldwijd protesteren mensenrechtenactivisten tegen de aanstaande executie.

Zeinab Sekaanvand werd in 2012 op 17-jarige leeftijd gearresteerd. Ze bekende de moord op haar man, met wie ze op haar 15de trouwde en die haar lichamelijk en geestelijk had mishandeld. Tijdens het proces in oktober 2014 herriep ze haar bekentenis. Toch werd ze ter dood veroordeeld.

“Het is een zeer verontrustende zaak”, aldus Philip Luther van Amnesty International. “Niet alleen was Zeinab Sekaanvand nog geen 18 toen haar vermeende strafbare feit werd gepleegd, ze had ook geen toegang tot een advocaat en ze werd tijdens haar detentie gemarteld door mannelijke politieagenten en is over haar hele lichaam geslagen.”

De commissaris voor mensenrechtenbeleid van de Duitse regering, Bärbel Kofler, heeft er bij de Iraanse justitiële autoriteiten op aangedrongen de geplande executie niet uit te voeren. In een verklaring van 12 oktober zegt ze o.a.:

“De dreigende executie van de jonge Iraanse vrouw Zeinab Sekaanvand Lokran vervult me ​​met grote bezorgdheid.

Zeinab Sekaanvand Lokran was op het ogenblik van haar vermeende daden pas 17 jaar. Er bestaat aanzienlijke twijfel of ​​ bij het proces de grondbeginselen van de rechtsstaat in acht zijn genomen.

Zowel het VN-verdrag inzake de rechten van het kind als het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – beide door Iran geratificeerd – verbieden de executie van mensen die op het moment van het misdrijf minderjarig waren.

De Duitse regering verwerpt de doodstraf in alle omstandigheden. Mocht Iran Zeinab Sekaanvand Lokran executeren, dan is dit een onaanvaardbare schending van het internationaal recht. Ik dring er bij de Iraanse gerechtelijke autoriteiten op aan de geplande executie niet uit te voeren en Zeinab Sekaanvand Lokran een eerlijk proces te geven – zonder het opleggen van de doodstraf.”