19 oktober 2016-Shockerende balans van de executies in Iran: onder het regime in Teheran gaan de massa-executies van gevangenen door. In verhouding tot het bevolkingsaantal, is er geen land met meer executies dan Iran.

De Werelddag tegen de doodstraf wordt ieder jaar op 10 oktober gehouden. De doodstraf is een wrede en onmenselijke straf, die het fundamentele recht op leven en waardigheid schendt. Het regime in Teheran heeft wereldwijd het ergste executiesaldo. In verhouding tot het bevolkingsaantal, is er geen land met meer executies dan Iran. Duizenden gevangenen in Iran lopen gevaar geëxecuteerd te worden, daaronder ook politieke gevangenen en minderheden.

We zetten ons in voor een onmiddellijk moratorium op executies en de afschaffing van de doodstraf in Iran. We doen een beroep op de Europese Unie en de Raad van Europa, die herhaaldelijk hun totale afwijzing van de doodstraf in alle gevallen en onder alle omstandigheden bevestigd hebben, om effectieve maatregelen te nemen zodat er een eind komt aan de executies in Iran.

Het islamitische regime in Iran blijft grootschalig ingaan tegen de wereldwijde trend naar de afschaffing van de doodstraf. Sinds de zomer van 2013 zijn er volgens Iraanse media en mensenrechtenactivisten onder de president van het regime, Rohani, in Iran meer dan 2600 mensen geëxecuteerd. Veel executies vonden in het openbaar plaats, een middel van het regime om terreur op de bevolking uit te oefenen. Volgens Amnesty International werden in Iran alleen al in 2015 minstens 977 mensen geëxecuteerd, goed voor 82 procent van alle bevestigde executies in de regio.

Volgens VN-deskundigen komen de executiepraktijken in Iran neer op willekeurige moordpartijen. De rechtszaken beantwoorden nooit aan de internationale wettelijke normen. In Iran wordt de doodstraf opgelegd door een willekeurige rechterlijke macht, die noch onafhankelijk, noch onpartijdig handelt. Doodvonnissen worden ofwel opgelegd op grond van vage beschuldigingen of voor handelingen die niet strafbaar zijn en waar in geen geval de doodstraf op staat. Gevangenen krijgen tijdens het onderzoek vaak geen toegang tot rechtsbijstand.

In Iran worden ook personen geëxecuteerd die tijdens hun vermeende misdaad minderjarig waren. De islamitische wetten van het regime in Teheran maken het mogelijk zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood te veroordelen. Dit is een duidelijke schending van het internationaal echt, waarbij het verboden is personen te executeren die bij het plegen van een misdaad minderjarig waren, en toont aan dat het regime handelt in strijd met de internationaal erkende rechten van kinderen.

Massa-executies in Iran wereldwijd veroordeeld

De afgelopen maanden zijn er in de Iraanse gevangenissen meerdere malen massa-executies uitgevoerd. Op 2 augustus 2016 een vond er in een gevangenis van de Iraanse stad Karaj een massa-executie plaats, waarbij minstens 20 gevangenen werden gedood. Ze waren lid van de soennitische minderheid in Iran. De VN-commissaris voor de mensenrechten Zeid Ra’ad Al Hussein (foto) veroordeelde de executies en verklaarde dat er ernstige twijfels bestaan over de rechtmatigheid van de procedure. Ten minste één van de geëxecuteerde mannen, de 29-jarige Shahram Ahmadi, was door marteling gedwongen een leeg vel papier te ondertekenen waarop vervolgens een valse bekentenis werd geschreven.