‘Als de VN geloofwaardig willen blijven, moeten ze een volledig en onafhankelijk onderzoek starten naar deze afschuwelijke gebeurtenis en aandringen op de arrestatie en berechting voor misdaden tegen de menselijkheid van Khamenei, Rouhani en de andere met bloed bevlekte moordenaars met wie het Westen handen blijft schudden,’ schreef Struan Stevenson, voormalig lid van het Europees Parlement voor de Conservatieven namens Schotland en momenteel voorzitter van de European Iraqi Freedom Association, in de Herald Scotland.

Hieronder staat de tekst van het in de Herald Scotland verschenen artikel afgedrukt.

Misdaden tegen de menselijkheid in Iran die de wereld niet onbestraft mag laten

De Algemene Vergadering van de VN zal later deze maand debatteren over een rapport over de mensenrechtensituatie in Iran. De speciale VN-rapporteur inzake Iran, de opsteller van het rapport, is de toegang tot het land geweigerd, maar is op basis van honderden gesprekken en zorgvuldige analyses tot de conclusie gekomen dat de situatie als triest te bestempelen is. Hij wijst op een grote toename in executies, waarvan vele in het openbaar, onder het zogenaamd ‘gematigde’ leiderschap van president Hassan Rouhani. Tijdens diens driejarige ambtstermijn hebben al ongeveer drieduizend executies plaatsgevonden.

Hoewel in het mensenrechtenrapport inzake Iran afschuwelijke cijfers genoemd worden als het gaat om het aantal willekeurige arrestaties, martelingen en executies dat onder het theocratische regime plaatsvindt, eisen tal van de VN-lidstaten dat er een volledig, onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de executie van meer dan 30.000 politieke gevangenen in Iran in de zomer van 1988, die behoort tot de afschuwelijkste misdaden tegen de menselijkheid in het laatste kwart van de twintigste eeuw. De massale executies in gevangenissen in heel Iran werden uitgevoerd op grond van een fatwa van de destijds hoogste leider van het regime, de psychotische en moorddadige ayatollah Khomeini.

Een ‘doodscommissie’ keurde de executievonnissen goed. Mostafa Pour-Mohammadi, het hoofd van die ‘commissie’, is nu minister van Justitie onder president Rouhani. Andere leden van de ‘commissie’ bekleden vooraanstaande posities in het Iraanse regime.

Toen Khomeini werd gevraagd wat er moest gebeuren met mensen die hun straf al hadden uitgezeten en waren vrijgelaten en met mensen die tot een gevangenisstraf waren veroordeeld, gaf hij het bevel dat zij allen ter dood gebracht dienden te worden. Hij gebood dat niemand genade geschonken mocht worden, ook tieners niet. Hij zei dat zelfs zwangere vrouwen niet gespaard mochten worden of de kans mochten krijgen hun baby ter wereld te brengen.

In Teheran en andere steden in Iran werden tribunalen opgezet waar politieke gevangenen van de PMOI/MEK van een sharia-rechter de vraag kregen voorgelegd of ze de moedjahedien steunden. Degenen die dat onomwonden bevestigden werden veroordeeld tot onmiddellijke executie. Deze schijnprocessen duurden gemiddeld twee minuten. Naar schatting zijn van augustus tot december in dat jaar 30.000 politieke gevangenen opgehangen aan hijskranen, waarbij van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat elk kwartier een groep van tien mensen werd opgeknoopt.

Deze afschuwelijke massamoord kwam op 9 augustus dit jaar aan het licht toen de zoon van grootayatollah Hossein-Ali Montazeri, ooit de plaatsvervangend hoogste leider van de Islamitische Republiek en de aangewezen opvolger van ayatollah Khomeini, een voorheen onbekende geluidsopname naar buiten bracht waarop Montazeri kenbaar maakt dat de massamoord heeft plaatsgevonden en is uitgevoerd op bevel van de hoogste gezagsdragers van het land.

Er is op te horen dat Montazeri tijdens een vergadering met de leden van de ‘commissie’ zegt dat ze verantwoordelijk zijn voor een misdaad tegen de menselijkheid. Hij zegt: ‘Door jullie is de grootste misdaad gepleegd in de periode van de Islamitische Republiek, waarvoor de geschiedenis jullie zal veroordelen. Jullie zullen in de annalen van de geschiedenis te boek komen te staan als misdadigers.’ De grootayatollah werd vanwege zijn onomwonden protesten ontheven van zijn positie als opvolger van Khomeini en onder huisarrest geplaatst tot zijn dood in 2009. Ondertussen is de zoon van Montazeri ervan beschuldigd de Islamitische Republiek in diskrediet te hebben gebracht en wacht hem misschien de doodstraf.

De wereld mag niet toestaan dat deze gruwelijke wandaad ongestraft blijft. We weten wie de moordenaars zijn, en ze zijn niet alleen nog in leven, maar bekleden zelfs machtige posities. De minister van Justitie heeft erkend dat hij er mede verantwoordelijk voor is door in het openbaar te verkondigen dat hij er ‘trots op [is] met het opdracht geven voor de executies Gods wil te hebben uitgevoerd’. President Rouhani was destijds plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten van het regime. Hij wist van de liquidatie van politieke gevangenen en dient eveneens berecht worden.

Als de VN geloofwaardig willen blijven, moeten ze een volledig en onafhankelijk onderzoek starten naar deze afschuwelijke gebeurtenis en aandringen op de arrestatie en berechting voor misdaden tegen de menselijkheid van Khamenei, Rouhani en de andere met bloed bevlekte moordenaars met wie het Westen handen blijft schudden.

Struan Stevenson, voormalig lid van het Europees Parlement voor de Conservatieven namens Schotland en momenteel voorzitter van de European Iraqi Freedom Association