Het gaat niet goed met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van Nazanin Zaghari Ratcliffe, een Brits-Iraanse liefdadigheidswerkster die in Iran een gevangenisstraf van vijf jaar uitzit na tijdens een schijnproces schuldig bevonden te zijn aan ‘het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’, aldus een bericht van Amnesty International op 12 december 2016.

Haar man, Richard Ratcliffe, vertelde de organisatie dat haar gezondheid in de afgelopen weken ernstig is verslechterd, en dat ze denkt aan zelfdoding. Het ging zo slecht met haar dat de autoriteiten haar familie hiervan op de hoogte stelden en hen vandaag bij haar op bezoek lieten komen. Ze kampt met hartkloppingen, heeft pijn in haar handen, armen en schouders en ziet wazig. Verder is ze op 13 november in hongerstaking gegaan om uiting te geven aan haar wanhoop dat ze nooit meer vrij zal komen.

‘Het nieuws van de achteruitgang van de gezondheid van Nazanin Zaghari Ratcliffe is zeer verontrustend. Haar detentie op grond van de valse aanklacht dat ze de nationale veiligheid in gevaar zou hebben gebracht is volstrekt onterecht,’ zei Philip Luther, directeur Onderzoek en Advocatuur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika van Amnesty International.

‘Na haar arrestatie werd ze gescheiden van haar jonge dochtertje en zat ze 45 dagen in een isoleercel. De Iraanse autoriteiten moeten een eind maken aan haar pijn en lijden en haar onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten.’

Tijdens het bezoek van haar familie vandaag zakte de moeder van Nazanin ineen toen ze zag hoe mager haar dochter was geworden in de gevangenis. Nazanin stemde ermee in om ter wille van haar dochtertje een eind te maken aan haar hongerstaking.

Ondanks twee bezoeken aan de kliniek van de Evin-gevangenis in Teheran heeft ze, zegt haar man, geen goede medische zorg gekregen.

Haar man zei tegen Amnesty International dat ze in de afgelopen paar weken het ‘breekpunt’ heeft bereikt. Hij zei dat ze zo weinig moed meer had dat ze hem zelfs een brief had geschreven waarin ze vertelde dood te willen. Ze gaf de brief aan haar celgenoot, maar heeft sindsdien niet meer gesproken over zelfdoding.

‘De lijdensweg van Nazanin Zaghari Ratcliffe heeft haar tot diepe wanhoop gedreven. Het is schokkend dat de Iraanse autoriteiten haar pijn nog vergroten door te weigeren haar goede medische zorg te verlenen,’ zei Philip Luther.

De Iraanse autoriteiten maakten eerder dit jaar bekend dat haar arrestatie had te maken met haar betrokkenheid bij een netwerk van bloggers die in 2014 gevangengezet waren wegens deelname aan een cursus journalistiek.

Op 15 juni bracht de Iraanse Revolutionaire Garde een verklaring naar buiten waarin werd beweerd dat Nazanin Zaghari Ratcliffe had ‘deelgenomen aan het ontwikkelen en uitvoeren van media- en cyberprojecten met als doel de regering omver te werpen’.

Amnesty International is van mening dat ze een gewetensgevangene is die enkel en alleen gevangen is gezet vanwege de vreedzame uitoefening van haar recht op de vrijheid van meningsuiting en vergadering.

Bron: Amnesty International