Naar aanleiding van de tweede herdenking van het verlies van een van onze dierbaarste en beste vrienden heeft een delegatie van SMV bij het graf van de heer Erik Vis eer betoond aan zijn nagedachtenis.

De bijeenkomst begon met het aansteken van kaarsen op zijn graf, de deelnemers waren bestuursleden van de SMV, familieleden van de slachtoffers die door de religieuze dictatuur in Iran geëxecuteerd zijn en de moeders van martelaren.

De herinnering aan deze grote en oprechte vriend blijft voor altijd levend in onze harten, hoewel hij niet meer bij ons aanwezig is. De gedachte aan zijn verlies brengt tranen in onze ogen.

Met altijddurende en diepe waardering blijft de herinnering aan hem in onze harten leven, in afwachting tot ons vaderland vrij zal zijn, een wens waar ook hij hoopvol naar uitkeek.

In een vrij en democratisch Iran, vol tolerantie, blijvende vriendschap en gevoel voor elkaar, zal hij bij ons zijn.

We brengen een eregroet aan de grote geest van deze rechtschapen man.