13 januari 2017-Het regime in Teheran blijft op grote schaal ingaan tegen de wereldwijde trend naar afschaffing van de doodstraf. Sinds begin dit jaar zijn in Iran al meer dan 20 gevangenen geëxecuteerd. Nog eens 12 gevangenen lopen onmiddelijk gevaar geëxecuteerd te worden.

Het regime in Teheran heeft sinds begin 2017 de massa-executies van gevangenen in Iran onverminderd voortgezet. Volgens berichten van mensenrechtenactivisten en Iraanse staatsmedia zijn in januari al zo’n 20 gevangenen geëxecuteerd, onder meer in de gevangenissen van de stad Karaj bij Teheran en in de gevangenis van de noordwest Iraanse stad Ghazvin. In de stad Sarpol Zahab, in het westen van de Iraanse provincie Kermanshah, werden op 8 januari 2017 twee gevangenen in het openbaar geëxecuteerd.

Mensenrechtenorganisaties melden dat in de centrale gevangenis van de stad Karaj momenteel ten minste 12 gevangenen onmiddellijk gevaar lopen geëxecuteerd te worden. De gedetineerden, die beschuldigd zijn van drugsdelicten, werden op 8 januari van de andere gevangenen afgezonderd. Ze weren geïnformeerd dat hun executie op handen was.

Parijs: Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten protesteren tegen de executies in Iran.

Volgens de VN-deskundigen komen de executiepraktijken in Iran overeen met willekeurige moorden. De rechtszaken voldoen nooit aan de internationale wettelijke normen. Doodvonnissen worden ofwel op grond van vage beschuldigingen opgelegd of wegens misdaden waar in het kader van het internationaal recht geen doodstraf op staat. Gevangenen krijgen tijdens het onderzoek vaak geen toegang tot een raadsman. Duizenden gevangenen lopen het risico van executie, daaronder ook politieke gevangenen en minderheden.

Het regime in Teheran blijft op grote schaal ingaan tegen de wereldwijde trend naar afschaffing van de doodstraf. Op 19 december 2016 heeft de VN opnieuw opgeroepen tot een wereldwijd moratorium op executies.

De Algemene Vergadering van de VN nam met een overweldigende meerderheid een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk wereldwijd moratorium op alle terechtstellingen. Het doel op lange termijn is de volledige afschaffing van de doodstraf. Van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben 117 landen voor deze resolutie gestemd. De resolutie vond niet alleen steun in de EU, maar ook in vele andere landen.

De resolutie van dit jaar verplicht de landen die de doodstraf handhaven om het aantal delicten waar de doodstraf op staat te verminderen. Hoewel de resolutie niet juridisch bindend is, is deze toch van sterk moreel en politiek gewicht. In bijna 90 procent van de 193 VN-lidstaten hebben er in 2015 geen executies meer plaatsgevonden.