21 februari 2017-Volgens de christelijke hulporganisatie Open Doors worden christenen en kerkleiders door het Iraanse regime herhaaldelijk beschuldigd van het zogeheten “in gevaar te brengen van de nationale veiligheid”. De campagne tegen christenen in Iran is een schending van de internationale mensenrechten en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Volgens een persbericht van de christelijke hulporganisatie Open Doors van 20 februari worden in Iran momenteel vijf Iraanse christenen beschuldigd van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Allen zijn ex-moslims die door van geloof te veranderen volgens de Iraanse wet een misdrijf hebben gepleegd. Ze lopen gevaar tot lange gevangenisstraffen te worden veroordeeld.

Vertragingstactieken van de rechtbanken

Ebrahim Firouzi (foto) zit al sinds 21 augustus 2013 in de Rajai-Shahr Gevangenis in de stad Karaj, nadat hij eerder was aangeklaagd wegens christelijke activiteiten. Bij een hernieuwd proces werd hij op 5 maart 2015 schuldig bevonden aan ” het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, deelname aan illegale bijeenkomsten en procedurele fraude”. Hij heeft beroep aangetekend tegen het vonnis, dat door Open Doors beschouwd wordt als straf voor zijn bekering tot het christelijk geloof. De behandeling van het beroep was gepland voor juli 2016, maar heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden

Pastor Nadarkhani en 3 parochianen opnieuw voor de rechtbank

Pastor Youcef Nadarkhani (foto) van de “Kerk van Iran” werd in september 2010 ter dood veroordeeld wegens afvalligheid en missionaire activiteiten. Als gevolg van internationale protesten is zijn doodvonnis  op 8 september 2012 omgezet naar drie jaar gevangenisstraf. In oktober 2016 werd Pastor Nadarkhani samen met drie van zijn parochianen – Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh en Saheb Fadaei – beschuldigd van het “in gevaar brengen van de nationale veiligheid”. Deze beschuldiging past het Iraanse regime toe bij christenen en kerkleiders. De zaak kwam in december 2016 voor, maar de uitspraak is tot nu toe nog niet bekend gemaakt. Omidi, Mossayebzadeh en Fadaei werden tevens veroordeeld tot 80 zweepslagen, omdat ze bij een eucharistieviering wijn hadden gedronken. Alcoholconsumptie is voor  ​christenen in Iran toegestaan,maar voor  moslims echter strafbaar. Omdat het afwijzen van de Islam en de Koran in Iran strikt verboden is, gelden christelijke bekeerlingen voor de wet nog steeds als moslims. Het resultaat van de beroepsprocedure van 9 februari is ook nog niet bekend gemaakt.

Dringend verzoek aan de Duitse regering om in te grijpen

Markus Rode, directeur van de christelijke hulporganisatie Open Doors, vraagt ​​de Bondsregering om actie te ondernemen: “Geen van deze christenen met een moslimachtergrond heeft een misdaad begaan. Zij willen volgens hun geloofsovertuiging leven en gebruik maken van hun mensenrecht op godsdienstvrijheid. Daarom verzoeken wij de Bondsregering om op het hoogste niveau hun invloed aan te wenden en er bij de Iraanse regering op aan te dringen om alle aanklachten tegen de vijf genoemde christenen te vernietigen en hen, zowel als Ebrahim Firouzi, onmiddellijk vrij te laten. Het harde optreden tegen de christenen is een schending van de internationale mensenrechten en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.”

Iran staat op de Open Doors World Watch List op de achtste plaats van de landen waar christenen in hoge mate worden blootgesteld aan vervolging wegens hun geloof.