22 april 2017-Volgens het door Amnesty International in april gepubliceerde doodstrafrapport voor 2016, was Iran ook in 2016 wereldwijd één van de landen die verantwoordelijk zijn voor de meeste executies. Het regime in Teheran alleen al wasverantwoordelijk voor 55 procent van de executies ter wereld.

rapporten Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenactivisten werden in de Rajai-Shahr gevangenis van de stad Karaj bij Teheran op 19 april zeven gevangenen geëxecuteerd. Het regime in Teheran blijft ingaan tegen de internationale oproepen om te stoppen met de executies en blijft massa-executies uitvoeren. Sinds begin 2017 ten zijn in Iran minstens 180 mensen geëxecuteerd.

Volgens VN-deskundigen, komen de executiepraktijken in Iran neer op willekeurige moorden. De rechtszaken voldoen nooit aan de internationale wettelijke normen. Het regime in Teheran is wereldwijd recordhouder executeren. In verhouding tot het bevolkingsaantal is er geen land meer executies dan Iran. Duizenden gevangenen in Iran lopen het risico geëxecuteerd te worden, waaronder ook politieke gevangenen en minderheden.

Volgens het door Amnesty International in april gepubliceerde doodstrafrapport voor 2016, was Iran ook in 2016 wereldwijd één van de landen die verantwoordelijk zijn voor de meeste executies. Het regime in Teheran alleen al wasverantwoordelijk voor 55 procent van de executies ter wereld.

Vorig jaar zijn er in Iran minstens 567 mensen geëxecuteerd. Het niet officieel geregistreerde aantal is veel hoger. Meer dan 30 executies werden in het openbaar voltrokken.

Amnesty International bevestigde dat Iran een van de landen is waar mensen ter dood veroordeeld worden in rechtszaken, die niet voldoen aan de internationale wettelijke normen voor een eerlijk proces. Vaak zijn de doodvonnissen gebaseerd op “bekentenissen” die zijn afgedwongen door marteling of mishandeling.

Amnesty International ontving rapporten die erop wezen dat in 2016 in Iran ten minste twee mensen zijn geëxecuteerd voor misdaden die zij onder de leeftijd van 18 jaar gepleegd hebben. In Iran zijn in de loop van 2016 ook andere jeugdige delinquenten ter dood veroordeeld.

“Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties bepaalt duidelijk dat strafbare feiten, die gepleegd zijn door personen onder de 18 jaar, niet met  dood bestraft mogen worden”, aldus Amnesty International. Iran heeft dit verdrag ondertekend, en mag dus niet zo handelen. “Het land doet dat in tegenstelling tot zijn internationale verplichtingen.”