5 juni 2017-Terwijl de beweging voor recht voor de massaal vermoorde politieke gevangenen in Iran en op internationaal niveau aan kracht wint, probeert het geestelijke regime de sporen van de massa-executies in 1988 te vernietigen. Tot deze maatregelen behoort onder meer de verwoesting van massagraven van martelaren in verscheidene steden.

In Mashhad vernietigt een groep van 10 handlangers van het regime met behulp van zware machines zoals tractoren en walsen de massagraven van de martelaren op begraafplaats Behesht Reza. Deze arbeiders zijn ondergebracht in twee containers en werken dag en nacht. Ze maken de graven met de grond gelijk om ruimte te maken voor nieuwe graven en zo de sporen uit te wissen van de oude massagraven van de martelaren uit 1988.

Naast de verwoesting van de massagraven probeert het geestelijke regime in drie verschillende gedeelten van Behesht Reza andere graven van de martelaren te vernietigen.

Het opmerkelijke hierbij is dat het lot van de stad Mashhad in de provincie Khorasan Razavi in handen ligt van twee van de meest meedogenloze geestelijken van de factie-Khamenei. De ene is moellah Ebrahim Raisi, presidentskandidaat en actief lid van de Commissie van Vier die in opdracht van Khomeini de massa-executie van gevangenen in 1988 uitvoerde. De andere is de onberekenbare geestelijke Ahmad Alam al-Hoda, de vertegenwoordiger van Khamenei in Mashhad.

Een ander geval is dat handlangers van het regime in Ahvaz de weg begonnen te verbreden teneinde de graven van de martelaren te vernietigen. Bij graafwerkzaamheden aan het eind van fase 2 van de aanleg van de Padadshahr en Ahvaz Bonekdar Boulevard kwamen delen van de lijken in een met cement afgedekt massagraf tevoorschijn. Daarop dekten arbeiders van het regime de massagraven snel af met zand en gingen de werkzaamheden ter verbreding van de weg gewoon door.

Het Iraanse Verzet roept internationale mensenrechtenorganisaties, en met name de Hoge Commissaris voor de mensenrechten en de Speciaal Rapporteur inzake de mensenrechtensituatie in Iran, op deze onmenselijke daad te veroordelen en direct actie te ondernemen ter voorkoming van de vernietiging van bewijzen en sporen van de massa-executies van politieke gevangenen in 1988. De nietsontziende criminele bestuurders van Iran, die zich schuldig hebben gemaakt aan 120.000 politieke executies, moeten gestraft worden voor hun misdaden tegen de menselijkheid.