Geachte secretaris-generaal van de Verenigde Naties,

Het aantal executies in Iran stijgt, journalisten worden gevangengezet vanwege het uitoefenen van hun werk en activisten staan wrede en vernederende straffen, lange detenties en zelfs executies te wachten.
Volgens de meest recente rapporten van de VN Commissie voor de Kinderrechten veroordeelt de Iraanse rechtbank nog altijd minderjarigen tot de doodstraf en brengt deze kinderen ter dood door ophanging. Daarnaast heeft de zoon van wijlen Ayatollah Hossein Ali Montazeri, aangewezen opvolger van Khomeini in 1988, op 9 augustus 2016 een schokkende bandopname gepubliceerd van zijn vaders besprekingen met de Death Commission, die zonder enige vorm van proces of gerechtelijke tussenkomst bevel gaf tot de executie van tienduizenden politieke gevangenen in heel Iran. Dit bloedbad volgde een fatwa van de Opperste Leider in die tijd, Khomeini.
Wij, de ondergetekenden, verzoeken u dringend om deze kwestie onder de aandacht te brengen en op de agenda te zetten van de Algemene Vergadering om zodoende:
1. Druk uit te oefenen op Iran om onmiddellijk een einde te maken aan de executies en de doodstraf in Iran af te schaffen.
2. Alle westerse mogendheden op te roepen om elke verbetering in de economische betrekking met Iran afhankelijk te maken van de bescherming van de mensenrechten in het land.
3. In de VN-resolutie over de mensenrechtenschendingen in Iran te eisen dat de aanstichters van het bloedbad van 1988 (één van de ergste gruwelijkheden die de naoorlogse wereld heeft gekend, volgens de vooraanstaande mensenrechtenadvocaat  voor een internationaal gerechtshof worden gebracht.
Er moet een einde komen aan de executies.
[handtekening]

TEKEN DE PETITIE NU


Attachments