5 juli 2017 – Rowan Williams, voormalig aartsbisschop en geestelijk leider van de Kerk van Engeland, en meer dan 90 andere kerkleiders roepen de Westerse regeringen op om zich doeltreffend in te zetten voor de bescherming van christenen en andere religieuze minderheden in Iran.
 
Naar aanleiding van een massabijeenkomst voor Iran in het eerste weekend van juli in Parijs, waar men zich bezighield met de mensenrechtenschendingen in Iran, hebben meer dan 90 bisschoppen en predikanten uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om zich in te zetten voor een stopzetting van het vervolgen van christenen in Iran. Onder de initiatiefnemers van deze oproep was Rowan Williams (foto), die tot 2013 aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Kerk van Engeland was.

Het regime in Teheran is nog steeds een van de ergste vervolgers van christenen ter wereld. Met name Iraanse christenen met een islamitisch verleden worden getroffen door vervolging. zij worden voortdurend blootgesteld aan willekeurige arrestaties, intimidatie en opsluiting. Vanwege hun actieve participatie in hun gemeenschap worden christenen gearresteerd met de vage beschuldiging "in gevaar brengen van de staatsveiligheid" en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

In hun oproep doen Rowan Williams en de andere kerkleiders een beroep op de westerse regeringen om zich doeltreffend in te zetten voor de bescherming van christenen en andere religieuze minderheden in Iran. Elke uitbreiding van de betrekkingen met het regime in Teheran dient afhankelijk te zijn van het beëindigen van de mensenrechtenschendingen, de executies en de vervolging van minderheden in Iran.
De kerkleiders wijzen er in hun gezamenlijke verklaring op dat de onderdrukking van religieuze minderheden in Iran de afgelopen jaren nog erger is geworden, ook onder het bewind van president Rohani. Veel Iraanse predikanten zitten alleen wegen hun religie gevangen. Het aantal gedetineerde leden van religieuze minderheden neemt gestaag toe.

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, heeft in maart 2017 erop gewezen dat de religieuze minderheden in Iran onderworpen worden aan ernstige mensenrechtenschendingen. Ze worden gediscrimineerd en vervolgd, gevangen gezet en gestraft, beroofd van hun recht op onderwijs en hun recht om in hun levensonderhoud te voorzien. Gebedshuizen en begraafplaatsen van minderheden worden gesloten of vernietigd.