30 november 2017-door het Comité voor Mensenrechten in Iran en het Comité van Franse Burgemeesters voor een Democratisch Iran.  Een aantal bekende politici, advocaten en een groot aantal volksvertegenwoordigers in Frankrijk namen aan de conferentie deel en hielden hun toespraken, waarin ze de VN, regeringen over de hele wereld en belanghebbende justitie autoriteiten opriepen tot een gepaste reactie op deze “misdaad tegen de menselijkheid’, die jarenlang was vergeten, maar die recentelijk in Iran en op internationaal niveau weer aan de orde kwam.

Veel sprekers pleitten voor de oprichting van een internationale Commissie van Onderzoek naar de buitenrechtelijke executies van 30.000 politieke gevangenen in de zomer van 1988 en de maanden daarna, volgend op een fatwa van Khomeini, stichter van de regerende theocratie in Iran. Onder de sprekers waren voormalig Algerijns Premier Sid Ahmed Ghozali, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner, voormalig staatssecretaris voor Mensenrechten, Rama Yade, Ingrid Betancourt, advocaat William Bourdon, en expert, jurist en voormalige VN functionaris Tahar Boumedra,

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken benadrukte dat het tijd is om op alle niveaus onderzoek naar de massamoord te eisen.

Ingrid Betancourt wees erop dat de economische winst van het nucleair akkoord naar de Revolutionaire Garde gaat. De IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) heeft misbruik van deze gelegenheid gemaakt met zijn agressie in de regio. Ingrid Betancourt stelde dat aanbrengen van een scheiding tussen de nucleaire deal en de kwestie van de mensenrechten niets anders is geweest dan een valkuil. De IRGC intervenieert in Syrië en Irak en financiert terroristen, zoals de Hezbollah. Het beleid van verzoening verschafte Iran een blanco cheque bij het aanvallen van zijn buren en het uitbuiten van het Iraanse volk. Ze uitte felle kritiek op de positie van Frederica Mogherini, Eurocommissaris van Buitenlandse Zaken, en stelde dat Europa een vergissing heeft begaan en niet het recht heeft zichzelf te verraden door weg te kijken van het lijden van het Iraanse volk.

maken aan deze straffeloosheid voor de daders van de massamoord. In de laatste dertig jaar zijn er meer massamoorden in Iran geweest. Het is van wezenlijk belang te erkennen dat de beulen van Teheran misdadigers zijn, want nu zijn ze verbonden met de beulen van Damascus en hebben ze een internationale bende misdadigers gevormd.

De duo-voorzitter van het Comité van Burgemeesters voor een Democratisch Iran, Jean Francois Legaret (burgemeester van het Eerste Arrondissement van Parijs) maakte melding van de steun van een paar duizend burgemeesters en gemeenteraadsleden voor de doelen van de conferentie aangaande de noodzaak voor een onderzoek naar de massamoorden van 1988 en naar de mensenrechten in Iran.

Een groot aantal documenten, foto’s, filmbeelden, werk van gevangen martelaars en andere kunstuitingen werden in de vertrekken rond de conferentiezaal tentoongesteld. Een combinatie van zeer verschillende mensen, waaronder een groot aantal studenten internationaal recht, nam aan de conferentie deel.

De Secretaris Generaal van de VN, Antonio Guterres, refereerde aan deze misdaad in zijn rapport van november 2017, waarin hij meldde dat de VN vele klachten heeft ontvangen van familie van de slachtoffers.

Daarnaast benadrukte mevr. Asma Jahangir, de speciaal VN-rapporteur over de mensenrechten in Iran, in haar recente rapport aan de Algemene Vergadering op 25 oktober, dat de families recht hebben op herstel, schadevergoeding en op de waarheid met betrekking tot de gebeurtenissen en het lot van de gevangenen, zonder het risico op vergelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Soutien aux Droits de l’Homme en Iran