8december 2017-Verdedigers van de mensenrechten in Iran hebben de steun van de wereldgemeenschap nodig, zodat ze zonder represailles en straffen hun belangrijke werk kunnen voortzetten en kunnen samenwerken met internationale mensenrechtenorganisaties.

In het kader van de jaarlijkse Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december, roepen wij in herinnering, dat de verdedigers van de mensenrechten in Iran zich met grote moed inzetten en daarvoor een hoge prijs betalen. Ze worden fanatiek vervolgd.

Het regime in Teheran behoort tot de ernstigste schenders van mensenrechten in de wereld. Willekeurige arrestaties, martelingen en massale terechtstellingen zijn onder de Islamitische dictatuur aan de orde van de dag. Er bestaat geen vrijheid van meningsuiting of godsdienst. De inzet voor democratie en mensenrechten wordt wreed onderdrukt.

Moedig tegen het onrecht – burgerprotesten nemen toe

Desondanks lukt het steeds meer mensen in Iran, het klimaat van angst te overwinnen. Ze zijn niet bereid het onrecht zwijgend te accepteren en zetten zich met grote moed in voor de mensenrechten. Steeds vaker komen burgers in Iran bijeen om te protesteren tegen de onderdrukking. Zij eisen de vrijlating van politieke gevangenen en zetten zich in voor rechten van vrouwen, kinderen en religieuze minderheden.

 

Burgers in Teheran demonstreren voor de vrijlating van politieke gevangenen.

Verdedigers van mensenrechten in Iran documenteren schendingen van de grondrechten en berichten daarover. Ze staan in contact met internationale mensenrechtenorganisaties en media, om de toestand in Iran uit te leggen en effectieve hulp te bereiken. Vooral de jonge generatie gebruikt het internet om mensenrechtenschendingen in de openbaarheid aan de orde te stellen.

Vorderingen van de beweging tegen de doodstraf in Iran

Steeds meer zetten mensen in Iran zich in voor de beëindiging van de terechtstellingen en het afschaffen van de doodstraf. Via het internet roepen ze op om te protesteren tegen de doodstraf. Met het verzamelen van informatie en indienen van petities proberen ze dreigende terechtstellingen te verhinderen. Aan hun inlichtingenwerk is het te danken dat gevangenen gered konden worden van terechtstellingen.

Wrede vervolging

In Iran worden verdedigers van de mensenrechten fanatiek vervolgd. Alleen al vanwege hun vreedzame werk voor de mensenrechten worden ze ervan beschuldigd “de nationale veiligheid in gevaar te brengen”, en gevangen gezet. In de ergste gevallen dreigt voor hen de doodstraf. Steeds weer worden mensenrechtenactivisten in schijnprocessen, die slechts enkele minuten duren, tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. De gevangenen worden gemarteld en hen wordt medische zorg onthouden.

Internationale steun voortzetten!

Wij zetten ons ervoor in, dat mensenrechtenactivisten in Iran internationale steun krijgen, zodat er een einde komt aan de vervolging en vergelding. De Verenigde Naties en de EU-landen moeten zich nadrukkelijk inzetten voor de mensenrechten, in het bijzonder voor de vrijlating van de mensen die onrechtmatig vastzitten. Internationale aandacht en grotere publieke druk zijn noodzakelijk om gevangenen vrij te krijgen en dreigende terechtstellingen te verhinderen. Alleen met een sterke beweging voor de mensenrechten kan de situatie voor iedereen in Iran worden verbeterd.

Mensenrechtenactivisten zitten onrechtmatig vast

In het jaar 2009 werd Abdolfattah Soltani onderscheiden met de Mensenrechtenprijs van de stad Nürnberg. Met de prijs huldigde de stad zijn voorbeeldige inzet voor de mensenrechten. De stad Nürnberg heeft er herhaaldelijk bij Iran op aangedrongen, Abdolfattah Soltani onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Hij is ernstig ziek en wordt gemarteld, waarbij de noodzakelijke medische verzorging hem wordt onthouden. Dit is een voortdurende strafmaatregel, omdat de mensenrechtenactivist vasthoudt aan zijn overtuiging.

De schrijfster Golrokh Ebrahinmi zit vast in de Evin gevangenis. Ze is tegenstandster van de doodstraf, keert zich tegen de gruwelijke praktijk van stenigingen en heeft actie gevoerd voor de vrijlating van politieke gevangenen. Daarvoor werd ze tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Narges Mohammadi

Narges Mohammidi, aan wie in december 2016 de Mensenrechtenprijs van de stad Weimar werd verleend, wordt in de Evin gevangenis in Teheran vastgehouden. Ze is in gevangenschap ernstig ziek geworden, de noodzakelijke medische behandeling wordt echter niet toegestaan.

De Internationale Docentenvakbond (Education International) , waartoe docentenvakbonden van over de hele wereld behoren, heeft herhaaldelijk opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van Ismail Abdi en tot solidariteit met hem en andere in Iran gedetineerde docenten.

De burgerrechten-activiste en tegenstandster van de doodstraf zit sinds acht jaar vast in de Evin gevangenis in Teheran. Ze werd tot vijftien jaar veroordeeld. Als vergeldingsmaatregel tegen haar publicaties en protesten werd haar de noodzakelijke medische zorg geweigerd. Ze werd gedreigd met nog eens drie jaar gevangenisstraf en verbanning naar een ver weggelegen gevangenis.

protesten tegen terechtstellingen en het verstrekken van informatie aan buitenlandse mensenrechtenorganisaties over mensenrechtenschendingen in Iran. Ook de familie van Atena Daemi werd bedreigd en het leven zuur gemaakt.