Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens en op uitnodiging van meerdere leden van het Europees Parlement, nam een delegatie van SMVI (St voor Mensenrechten Vrienden) deel aan de conferentie van het Europees Parlement op 6 december 2017, over de mensenrechten in Iran. Onze organisatie erkent en steunt de actie door het Europees Parlement om mensenrechten¬schendingen aan de kaak te stellen en de internationale gemeenschap op te roepen de daders ter verantwoording te roepen.

Naar aanleiding van de internationale dag van de mensenrechten werd op 6 december een conferentie gehouden in het EU parlement in Brussel, die de schendingen van mensenrechten in Iran behandelde.

De sprekers op de conferentie, waaronder EU parlementariërs, mensenrechtendeskundigen en Iran kenners uit verschillende landen, wezen erop dat de mensenrechtensituatie in Iran rampzalig is en steeds slechter wordt.

Onder het islamitische regime in Iran neemt de vervolging toe van andersdenkenden, verdedigers van mensenrechten en vrouwenrechten. Willekeurige gevangenisstraffen, oneerlijke processen, marteling en geweldpleging in de gevangenissen zoals wrede straffen als dwangamputaties en blind maken, behoren in Iran nog steeds tot de dagelijkse praktijk.

De Belgische EU-parlementariër Gérard Deprez (Foto) wees erop dat de massa-executies in Iran doorgaan. Het aantal executies is alarmerend. In verhouding tot het aantal inwoners is er geen land met meer executies dan in Iran.  Deprez gaf kritiek op de wereldgemeenschap omdat tot nog toe het Iraanse regime nog niet tot rekenschap gedwongen werd wegens de misdaden tegen mensenrechten en de massa-executies. In de betrekkingen van de Europese unie met Iran behoren de mensenrechten de hoogste prioriteit te hebben.

De Britse EU-parlementariër Anthea McIntyre (Foto) berichtte, dat de mensenrechtentoestand gedurende de ambtstijd van de regime-president Rouhani voortdurend verslechterd is. Volgens Amnesty International is het Iraanse regime verantwoordelijk voor 55% van alle executies die in 2016 wereldwijd genoteerd werden.

Anthea McIntyre gaf kritiek op de Europese Unie, die de ogen sluit voor de misdaden tegen de menselijkheid in Iran. Zijn riep de EU en de lidstaten op om effectieve maatregelen te nemen om de mensenrechtenmisdaden en de executies in Iran te doen beëindigen Een regime, dat de mensenrechten niet eerbiedigt, kan geen betrouwbare partner zijn. Verdere betrekkingen met Iran moeten afhankelijk gemaakt worden van eenduidige vooruitgang bij de mensenrechten en het stoppen van de executies.

In Brussel eisten EU-parlementariërs ook, dat de functionarissen van het Teheraanse regime berecht worden voor de massa-executies in 1988. Zij herinnerden eraan dat het gevangenis bloedbad van dat jaar nog steeds niet opgehelderd of bestraft is. In de nazomer en herfst van 1988 vonden in de gevangenissen van Iran dagelijks massa-executies plaats. Naar schattingen vielen tijdens deze door de staat georganiseerde massamoord tot wel 30.000 slachtoffers. Mensenrechters en Iraanse ballingen eisen al lange tijd, dat de verantwoordelijken voor het bloedbad van 1988 volgens internationaal recht strafrechtelijk ter verantwoording geroepen moeten worden.

De Iran-expert Struan Stevenson wees er op dat onderdrukking van het eigen volk en verspreiding van het islamitisch fundamentalisme in het nabije oosten essentiële onderdelen van de politiek van het Teheraans regime zijn.

De door enkelen ten onrechte als “gematigd” beoordeelde regime-president Rouhani staat net als alle functionarissen van het regime achter deze politiek. De door hem benoemde minister van justitie nam deel aan de gruwelijkste misdaad van de moderne geschiedenis, de massa executie van politieke gevangenen in de jaren 1980.

De medewerkers aan de conferentie stemden ermee in, dat de politiek van het islamitisch regime in Iran een bedreiging vormt voor de stabiliteit en de vrede in de regio en de hele wereld.

Europa moet niet werkeloos toekijken bij dit gevaar. De EU moet compromisloos opstaan voor de Europese principes en de mensenrechten.