3 januari 2018-Onder de gedode demonstranten zijn ook jongeren. De 13-jarige scholier Armin Sadeghi werd op 1 januari tijdens de protesten in de stad Sahin-Shahr neergeschoten.

Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenorganisaties werden in Iran sinds het begin van de over het hele lande verspreide burgerprotesten 30 demonstranten gedood en honderden gewond. Het regime reageert met geweld en repressie op de legitieme protesten van mensen, die het einde van de Islamitische dictatuur en vrijheid en mensenrechten in Iran eisen. Paramilitaire milities van het regime werden ingezet, om de protesten neer te slaan. Ze zetten steeds vaker ook vuurwapens in en schieten willekeurig op groepen vreedzame demonstranten.

De 13-jarige scholier Armin Sadeghi werd op 1 januari tijdens de protesten in de stad Sahin-Shahr neergeschoten. De Minister van Onderwijs van het regime bevestigt, dan tenminste twee jongeren bij de protesten werden gedood.

Alleen al op 2 januari werden in de stad Ghahdarijan in de centrale provincie Isfahan tien dode demonstranten gemeld. Meer doden vielen in de steden Doroud, Izeh, Toysirkan, Shahin-Shahr, Hamedan, en Nourabad. De gouverneur van de stad Izeh in de zuidwestelijke provincie Khusistan maakte melding van “meerder doden en gewonden in de laatste dagen”.

Hamzeh Lashani werd op 30 december in de stad Doroud in de West-Iraanse provincie Lorestan tijdens een demonstratie doodgeschoten. Hij laat een vrouw en een vierjarig zoontje (foto) achter.

Door de machthebbers in Teheran werden de demonstranten afgedaan als “onruststokers en vandalen”. Ze proberen de protesten met geweld, bedreigingen en massa-arrestaties te onderdrukken. Over het hele land werden al meer dan duizend mensen aangehouden. De Revolutionaire Garde heeft gedreigd met “harde maatregelen te antwoorden” als de protesten niet ophouden.

Video: een protestmars in de stad Ghahdarijan wordt door troepen van het regime met gebruik van vuurwapens uiteen gedreven.

Iraanse mensenrechtenactivisten hebben de internationale gemeenschap opnieuw opgeroepen, zich in te zetten voor de beëindiging van het geweld tegen vreedzame demonstranten. Allen, die uitsluitend werden aangehouden, omdat ze hun recht op vergadering en vrijheid van meningsuiting hebben uitgeoefend, moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.