5 januari 2018-De moedige burgerdemonstraties tegen de dictatuur in Iran duren voort. Het regime zet alle beschikbare militaire troepen in, om de protesten neer te slaan. Het aantal arrestaties stijgt verder.

In Iran demonstreren de mensen met grote moed verder voor het einde van de Islamitische dictatuur. Met hun legitieme protesten eisen ze vrijheid, democratie, mensenrechten en scheiding van kerk en staat.

Om de omvang van de protesten de verhullen, heeft het regime het internet gedeeltelijk uitgeschakeld of vertraagd. Enkele door de activisten gebruikte sociale media zijn geheel geblokkeerd. Toch zijn er op het internet dagelijks actuele berichten over de protestmarsen te vinden. Op de sociale media tonen activisten, bloggers en journalisten dagelijks video’s van bekendmakingen, waarin mensen luidkeels het einde van het regime en de afzetting van de belangrijkste regeringsleiders eisen. In meer dan 70 Iraanse steden zijn al tienduizenden mensen de straat op gegaan, om uiting te geven aan hun woede over de onderdrukking en het heersende onrecht.

 

Terwijl de Iraanse staatsmedia de burgerdemonstraties verzwijgen of beweren dat ze beëindigd zijn, mobiliseert het regime al zijn paramilitaire milities en militaire troepen, om de protesten met geweld neer te slaan. Volgens sommige berichten zouden zelfs Afghaanse soldaten, die eerder in Syrië voor de Iraanse Revolutionaire Garde hebben gevochten, tegen de demonstranten in Iran worden ingezet.

Iraanse legerleider dreigt de demonstranten

De Iraanse legerleider Abdulrahim Mussawi dreigde op 4 januari militairen tegen de demonstranten in zijn land in te zetten. Het Iraanse leger stond volgens hem klaar om verdere protesten neer te slaan. Hij kwalificeerde de demonstranten als “door de duivel gestuurd”.

De Revolutionaire Garde, het belangrijkste orgaan van het regime voor onderdrukking, heeft naar eigen zeggen eenheden naar drie provincies in het land gestuurd. De opperbevelhebber Dshafari zei 4 januari in Teheran, dat zijn troepen in Hamadan, Isfahan en Lorestan een eind aan de protesten zou maken.

 

Paramilitaire milities van het regime en Revolutionaire Gardisten zetten steeds vaker ook vuurwapens in en schieten willekeurig op groepen vreedzame demonstranten. Inmiddels wordt van 45 demonstranten vermeld, dat ze in de afgelopen week door troepen van het regime zijn neergeschoten of doodgeslagen.

Massa-arrestaties – EU-burgers onder de arrestanten

In het hele land zijn willekeurige massa-arrestaties aan de orde. Tot nu toe werden meer dan duizend mensen aangehouden. Het regime beweert dat de burgerprotesten “vanuit het buitenland georganiseerde samenzweringen” zouden zijn. De gearresteerden riskeren zware straffen wegens deelname daaraan. Onder het regime in Teheran staat op zgn. “staatsvijandelijke activiteiten” de doodstraf.

Volgens officiële berichten bevindt zich onder de arrestanten ook een EU-burger, die in de stad Boroudsherd in het westen van het land vast zit. De officier van justitie van de stad verklaarde, dat de man door Europese geheime diensten is opgeleid en naar Boroudsherd werd gestuurd om daar de protesten te leiden. Uit welk land de man komt en of hij ook de Iraanse nationaliteit bezit, bleef onduidelijk.

Iraanse mensenrechtenactivisten hebben opnieuw de internationale gemeenschap opgeroepen, zich aan de zijde van de bevolking van Iran te scharen. De VN moeten effectieve maatregelen treffen, om een einde te maken aan het geweld tegen vreedzame demonstranten. Het recht van Iraanse mensen op vrijheid van vergadering, meningsuiting en pers, moet worden verdedigd.