04 januari 2018 – “In de opvatting van de Duitse regering is het legitiem en verdient het respect, wanneer mensen hun wetenschappelijke en politieke zorgen moedig in het openbaar uitspreken. Dit gebeurt momenteel in Iran.”

Terwijl de burgerprotesten tegen de fundamentalistische dictatuur in Iran doorgaan, melden mensenrechtenverdedigers dat milities van het regime in toenemende mate gewelddadig tegen de demonstranten optreden. Intussen wordt van 45 demonstranten gemeld, dat ze door regime-troepen geëxecuteerd of dood geslagen werden. In het hele land vinden willekeurige massa-arrestaties plaats. Voor de Evin gevangenis in Teheran en andere gevangenissen in het land verzamelen zich voortdurend mensenrechtenactivisten en familieleden, die vrijlating van de gearresteerden eisen. Menschenrechtsorganisaties, de Verenigde Naties,regeringen en de EU hebben het repressieve beleid van  het Teheraanse regime tegen de legitieme burgerprotesten veroordeeld.

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN geschokt door berichten, volgens welke meer dan 20 mensen, waaronder een 11 jarige jongen, gedood zijn.

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad Al Hussein (Foto), riep 3 januari de Iraanse leiders op, de geweldsescalatie te stoppen en alle gevallen waarbij demonstranten  gedood of zwaar gewond zijn te onderzoeken. Hij is geschokt door berichten, volgens welke meer dan 20 mensen, waaronder een 11 jarige jongen, gedood en honderden demonstranten gearresteerd zijn. De Iraanse leiders moeten de rechten van alle demonstranten en gearresteerden in acht nemen, waaronder hun recht op leven en hun zekerheid garanderen.

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN benadrukte, dat de burgers, die in Iran de straat op gaan om hun onvrede tot uitdrukking te brengen, het recht hebben gehoord te worden. Hun recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging moeten volledig in acht genomen worden.

Zeid Ra’ad Al Hussein eiste bovendien de vrijlating van alle personen, die wegens hun deelname aan vreedzame protesten gearresteerd zijn. Vreedzame protesten mogen niet gecriminaliseerd worden. Ze vormen een legitiem bestanddeel van de democratie.

Reeds op 2 januari liet de Secretaris-generaal van de VN  António Guterres door een woordvoerder mededelen, dat hij de protesten in Iran zorgvuldig observeerde. De VN betreurt het verlies van mensenlevens en hoopt dat verder geweld vermeden wordt. Het recht van de mensen in Iran op vreedzame vergadering en vrije meningsuiting moet gerespecteerd worden.

Duitse regering eist respect voor vrijheid van vergadering en meningsuiting

De Duitse regering verklaarde op 3 januari het escalerende geweld in Iran met zorg te bezien, vooral de berichten over dodelijke slachtoffers en de vele arrestaties. “We roepen de regering in Teheran op, de vrijheid van vergadering en vrije meningsuiting te respecteren”, zei de plaatsvervangend woordvoerster Demmer.

“In de opvatting van de Duitse regering is het legitiem en verdient het respect, wanneer mensen hun wetenschappelijke en politieke zorgen moedig in het openbaar uitspreken. ”, aldus Demmer. “Dit gebeurt momenteel in Iran.”

“De Iraanse regering”, ging de regeringswoordvoerster verder, moet “op de actuele protesten reageren met de bereidheid tot een dialoog”. Wanneer enkelen de protesten voor gewelddaden zouden misbruiken dan zou de staat daar proportioneel en met staatsrechtelijke middelen op moeten reageren.

EU: Het recht op vrije meningsuiting moet ook in Iran

Mogherini, de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU verklaarde op 2 januari dat de Europese Unie met grote opmerkzaamheid de aanhoudende demonstraties in Iran, het toenemende geweld en het onomkeerbare verlies van mensenlevens volgt. Het recht op vreedzame demonstraties en het recht op vrije meningsuiting zijn grondrechten, die in elk land gelden, ook in Iran. De EU verwacht van alle betrokkenen, dat zij afzien van geweld en het recht op vrije meningsuiting steunen.