14 Januari 2018-Iraniërs in ballingschap en mensenrechtenactivisten roepen op tot solidariteit met de bevolking van Iran: bescherm hun recht te demonstreren! Stop het geweld tegen demonstranten! Gevangenen vrijlaten! Mensenrechten verdedigen!

In veel steden in Europa en Amerika, waaronder Parijs, Londen, Rome, Brussel, Berlijn, Washington en Toronto hebben Iraniërs in ballingschap en mensenrechtenactivisten sinds begin januari solidariteitsbetogingen en protestmarsen gehouden, waarbij ze de wereldgemeenschap opriepen, de kant van de bevolking van Iran te kiezen en hun mensenrechten te verdedigen.

De deelnemers toonden hun solidariteit met de roep van de demonstranten in Iran om vrijheid, mensenrechten en democratie. De betogingen doen een beroep aan de regeringen van democratische landen, de Europese Unie , de Verenigde naties, om het recht  van de mensen in Iran op vrijheid van vergadering en meningsuiting te verdedigen.

Met foto’s van gedode demonstranten benadrukken mensenrechtenactivisten dat sinds begin januari meer dan 50 mensen door regimetroepen in Iran zijn doodgeschoten of doodgemarteld.

Iraniërs in ballingschap berichtten dat duizenden mensen, waaronder veel studenten, in Iran onrechtmatig in gevangenissen vastzitten, omdat ze vreedzaam voor vrijheid gedemonstreerd hebben. Ze worden mishandeld en gefolterd. Minstens vijf opgepakte demonstranten zijn in gevangenschap  doodgemarteld.

De wereldgemeenschap wordt opgeroepen effectieve maatregelen te nemen, waardoor het geweld tegen de vreedzame demonstranten in Iran ophoudt. De verantwoordelijken voor het doden van demonstranten en gevangenen moeten ter verantwoording geroepen worden. Iedereen die wegens deelname aan de demonstraties gearresteerd werd, moet onmiddellijk vrijgelaten worden.

Met de manifestaties werd erop gewezen dat het Teheraanse regime door het sluiten van internet en andere censuurmaatregelen probeert te verhinderen dat berichten over de onderdrukking en de massa arrestaties in de openbaarheid komen. Daarom moet wereldwijd voorlichting gegeven worden, waardoor bekend wordt dat zich in Iran momenteel een humanitaire catastrofe afspeelt en dat mensen daar in grote mate vervolgd, gefolterd en gedood worden.

In meer dan 100 Iraanse steden  hebben eind december en begin januari tienduizenden mensen met grote moed gedemonstreerd voor het einde van de islamitische dictatuur. Met vreedzame protestmarsen verlangden zij sociale gerechtigheid, vrijheid, mensenrechten, democratie, de scheiding van staat en religie, de gelijke behandeling van vrouwen en het einde van de inmenging van het Teheraanse regime in landen als Syrië en Libanon.

Het Teheraanse regime reageerde met geweld op de legitieme verlangens van de burgers en mobiliseerde zijn paramilitaire milities en militaire troepen om de protesten neer te slaan. In heel Iran waren willekeurige massa-arrestaties. Er wordt gesproken van meer dan 3000 arrestaties in het hele land. De vastgenomen demonstranten worden in foltergevangenissen opgesloten, waar zij geen toegang tot advocaten of familieleden hebben. Fanatieke regime-geestelijken stoken tegen de demonstranten en eisen hun terechtstelling.