SMV betuigt haar diepste gevoelens van medeleven aangaande de dood van de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties inzake de mensenrechtensituatie in Iran.

Right Livelihood Award 2014 Stockholm 12/ 2014 Photo: Wolfgang Schmidt

Het is een groot verlies voor de voorvechters van de mensenrechten in de wereld. Ze zal voor altijd in herinnering blijven vanwege haar niet-aflatende ijver ter verdediging van de mensenrechten en haar moedige rapporten over de misdaden van het Iraanse regime.