Overheid treedt hard op tegen Milieuactivisten

(13 februari 2018) – Een derde verdacht sterfgeval in Iraanse gevangenissen sinds begin januari 2018, onderstreept de noodzaak voor een onmiddellijk onafhankelijk onderzoek, meldde Human Rights Watch vandaag.

 

Op 10 februari maakte de familie van de bekende Iraanse milieudeskundige Dr. Kavous Seyed Emami,die al twee weken in voorarrest zat op grond van verzonnen beschuldigingen, bekend dat hij onder onbekende omstandigheden was gestorven.

Dr. Kavous Seyed Emami

© Ramin Seyed Emami (Kingraam)

Op 24 en 25 januari arresteerden veiligheidstroepen zeven milieuactivisten, onder wie Seyed Emami, een bekende Iraans-Canadese wetenschapper en docent aan de Imam Sadegh Universiteit. Op 10 februari, meldde zijn zoon, Ramin Seyed Emami, online  dat de autoriteiten zijn moeder hadden ontboden om haar mee te delen dat haar echtgenoot tijdens zijn hechtenis “zelfmoord had gepleegd”.

“Iraanse gerechtelijke autoriteiten denken dat ze zich ervan af kunnen maken door te beweren dat Seyed Emami, een bekende professor, eenvoudigweg zelfmoord pleegde tijdens zijn hechtenis in een van de best beveiligde afdelingen van de Evin gevangenis,” zei Sarah Leah Whitson, directeur Midden-Oosten van Human Rights Watch. “De rechterlijke macht van Iran heeft lang geleden zijn geloofwaardigheid al verloren toen ze geen onderzoek instelden naar herhaalde gevallen van marteling en mishandeling in de gevangenis.”

De dood van Seyed Emami is het derde geval van zogenaamde zelfmoord tijdens gevangenschap die de autoriteiten vanaf begin januari 2018 bekend maakten. In de nasleep van de massale arrestaties ten gevolge van protestdemonstraties in het hele land, meldden actievoerders op 7 en 8 januari ten minste twee doden in de steden Teheran en Arak.

Op 11 februari bevestigde een vertrouwelijke bron in een schrijven aan Human Rights Watch dat Seyed Emami na zijn arrestatie geen contact meer had gehad met zijn gezin. “De autoriteiten ontboden zijn vrouw en ze ondervroegen haar urenlang, voor ze haar uiteindelijk vertelden dat Seyed Emami in de gevangenis zelfmoord had gepleegd,” meldde de bron.

Dezelfde bron gaf Human Rights Watch ook een door Seyed Emami’s familie opgestelde verklaring waarin een onafhankelijke, eerlijke autopsie werd geëist, zodat de familie en ook het publiek kon vernemen hoe hij was gestorven.

In de verklaring staat dat de rechterlijke macht de familie heeft meegedeeld dat ze dinsdagochtend de dode kunnen ophalen bij de Kahrizakgevangenis, op voorwaarde dat ze hem onmiddellijk en in stilte zouden begraven. Ze vertelden dat ze zelf een autopsie zouden uitvoeren, maar de familie heeft nog geen uitslag gekregen.

Het is de familie verboden om een begrafenisplechtigheid of een gedenkbijeenkomst voor de heer Seyed Emami te houden, maar op maandag bracht een gestage stoet vrienden, familieleden, studenten en collega’s een bezoek aan zijn huis, onder bewaking van dicht bij het huis gestationeerde politieagenten.

“Iran: Autoriteiten weigeren lichaam van Canadees-Iraanse academicus vrij te geven voor onafhankelijke autopsie in een harteloze poging de hele zaak in de doofpot te stoppen.

In een reactie op berichten dat de Iraanse autoriteiten het lichaam van de Canadees-Iraanse academicus Kavous Seyed Emami alleen aan zijn familie willen teruggeven als het onmiddellijk begraven wordt en er geen poging gedaan zal worden om een onafhankelijke autopsie uit te voeren, zei Magdalena Mughrabi, Vice-directeur Midden-Oosten en Afrika van Amnesty International:

‘De weigering van de autoriteiten om  een onafhankelijk onderzoek toe te staan naar de buitengewoon verdachte dood van Dr Seyed Emami riekt naar een weloverwogen poging om alle bewijzen van marteling en mogelijk moord te verbergen. Hij zat gevangen in de Evin gevangenis waar gevangenen voortdurend onder toezicht worden gehouden en waar hen alle persoonlijke bezittingen worden afgenomen. Het zou voor hem vrijwel onmogelijk geweest zijn om zelfmoord te plegen.

‘We hebben het bange vermoeden dat het lichaam van Dr Seyed Emami belastende sporen van marteling en andere aanwijzingen over de redenen van zijn dood vertoont. We roepen de Canadese regering en de internationale gemeenschap op om druk te blijven uitoefenen op de Iraanse overheid om een onafhankelijk onderzoek naar de omstandigheden van Dr Seyed Emami’s dood overeenkomstig internationale standaarden toe te staan.

‘De verantwoordelijken moeten berecht worden, met inbegrip van ieder individu met commandoverantwoordelijkheid.’

Familie van in de gevangenis gestorven Iraanse milieuwetenschapper eist autopsie

De familie van een milieuwetenschapper die in een Iraanse gevangenis stierf, verlangt een autopsie, meldde hun advocaat dinsdag. Hij wees alle beweringen van overheidsbeambten, dat ze de verklaring van zelfmoord aanvaard hadden, volstrekt van de hand.

‘De familie heeft om een autopsie verzocht,’ vertelde Arash Keikhosravi, advocaat van de familie van de Iraans-Canadese Kavous Seyed Emami, aan het hervormingsgezinde dagblad Shargh. Emami’s familie kreeg vrijdag bericht dat de bekende professor en stichter van de Persian Wildlife Heritage Foundation in gevangenschap was overleden, twee weken nadat hij op beschuldiging van spionage was gearresteerd.

{Op 12 februari vertelde Ali Motahari, een parlementslid uit Teheran, aan persbureau ISNA dat de Veiligheidsafdeling van de Revolutionaire Garde een bijeenkomst  met verscheidene parlementsleden had georganiseerd waar ze enige uitleg over de dood van Seyed Emami gaven. Motahari zei dat de autoriteiten een video vertoonden waarvan ze beweerden dat erop te zien was hoe Seyed Emami voorbereidingen trof voor zijn zelfmoord, maar over wat daarna gebeurde kregen ze geen uitsluitsel.}

Op de vraag hoe de familie op de videofilm had gereageerd zei de advocaat: ‘Er waren beelden te zien van de heer Seyed Emami in zijn eenzame opsluiting. Blijkbaar was men van mening dat de heer Seyed Emami daar zelfmoord pleegde, maar daar is niet voldoende bewijs voor.’ (AFP 13 februari 2018)