16 februari 2018-Tegen de arrestatie en veroordeling van de medicus worden aanhoudend internationale bezwaren geuit. De Duitse Conferentie van Universiteits-Rectoren (HRK) heeft opnieuw de onmiddellijke opheffing van de doodstraf geëist alsmede de onmiddellijke onvoorwaardelijke vrijlating van de wetenschapper.

Volgens meldingen uit Iran heeft het hoogste gerechtshof van het land het verzoek afgewezen de aan de wetenschapper Dr. Ahmadreza Djalali opgelegde doodstraf te herzien. Daardoor kan de executie elk moment voltrokken worden.

Ahmadreza Djalali met zijn vrouw voor de arrestatie

De internationaal bekende medicus en leraar  Ahmadreza Djalali, die sinds eind april 2016 onrechtmatig in de Teheraanse Evin-gevangenis vastgehouden wordt, werd in oktober 2017 door een revolutionair gerecht ter dood veroordeeld. De justitie van het Teheraanse regime beweert, zonder bewijzen te overleggen, dat Ahmadreza Djalali voor Israël gespioneerd heeft. De veroordeelde wijst deze aanklacht af en beoordeelt de doodstraf als een vergeldingsmaatregel, omdat hij geweigerd heeft voor de Iraanse geheime dienst te spioneren.

Het proces tegen de wetenschapper op het gebied van rampengeneeskunde werd overschaduwd door talrijke meldingen over schendingen van een ordentelijk en eerlijk proces, o.a. werd hij in een isoleercel ondergebracht en werd toegang tot een advocaat geweigerd. In de gevangenis werd hij blootgesteld aan geestelijke foltering en andere mishandelingen en hij werd ermee bedreigd dat hij in een versnelde procedure ter dood veroordeeld zou worden. Daarna werd hij volgens mededelingen gedwongen valse getuigenissen af te leggen en voor een draaiende camera voorgezegde uitspraken te herhalen.

In november 2017 kwam de VN-werkgroep die zich met arbitraire gevangenzetting bezighoudt, tot de conclusie, dat de vrijheidsberoving van Ahmadreza Djalali willekeurig en daarmee wederrechtelijk is en tegen de Algemene Verklaring van Mensenrechten en het Internationale Pakt over burgerlijke en politieke rechten ingaat.

In december 2017 werd het doodvonnis tegen Ahmadreza Djalali door het hoogste gerecht in een versnelde procedure bevestigd. De behandeling vond in het geheim plaats, zonder dat de veroordeelde of zijn rechtsbijstand gelegenheid ter verdediging kreeg. Begin februari 2018 meldden zijn advocaten, dat het Hoogste Gerechtshof van het land de herziening van de opgelegde doodstraf weigert.De Duitse Conferentie van Universiteits-Rectoren (HRK) heeft op 14 februari opnieuw de onmiddellijke opheffing van de doodstraf ge‘ist alsmede de onmiddellijke onvoorwaardelijke vrijlating van de wetenschapper. De voorzitter van de Duitse Conferentie van Universiteits-Rectoren (HRK), professor Horst Hippler, zet zich bovendien in een open brief ervoor in, Dr. Djalali per direct toegang tot medische verzorging te verschaffen. De gezondheidstoestand van de wetenschapper is in gevangenschap duidelijk verslechterd, Hippler waarschuwt Iran, de mensenrechten te bewaken, de academische vrijheden te verdedigen en de principes van de rechtsstaat te eren.

Hippler: ” Zonder twijfel bieden de wetenschapsbetrekkingen met Iran grote mogelijkheden. De eerbiediging  van de academische vrijheid en de verdediging van de rechten van de mens zijn echter grondbeginselen voor de samenwerking.”

Tegen de arrestatie en veroordeling van Dr. Djalali zijn er aanhoudende internationale protesten. De HRK ondersteunt de oproep van het internationale netwerk Scholars at Risk, steunbrieven voor Ahmadreza Djalali aan de Iraanse regering te schrijven.

De voorzitter van de HRK- heeft zich al meerdere keren jegens de Iraanse staat voor de vrijlating van Ahmadreza Djalali ingezet. Djalali leeft en werkt in Zweden, waar hij aan het Karolinska Instituut verbonden is. Zijn arrestatie in Teheran in april 2016 hing samen met zijn bezoek aan een conferentie.