Press release- Brussels- Vrienden van een vrij Iran in het Europese Parlement – 26 Februari 2018

We zijn  geschokt door het bericht dat Seyyed Alireza Avaei (a.k.a Avaee), die momenteel Minister van Justitie is in het kabinet van president Rouhani, staat gepland om een toespraak te houden voor de UN Human Rights Council in Genève, morgen op 27 februari 2018.

Alireza Avaei staat op de zwarte lijst van zowel de EU als Zwitserland vanwege ernstige mensenrechten schendingen. De Europese Unie voegde hem toe aan de lijst in oktober 2011, vanwege het feit dat hij “als President van de Teheran Justitie verantwoordelijk is voor schendingen van mensenrechten, willekeurige arrestaties, ontzegging van de rechten van gevangenen, en een toename van executies.”

Avaei was voorheen hoofd-aanklager en lid van de “Dood Commissie” in de provincie Khuzestan, in het zuiden van Iran. Hij sprak in 1988 veel doodvonnissen uit tijdens de “Moord op 30.000 politieke gevangenen” waarvan de meesten van de Perzische verzetsbeweging waren. Dit is een misdaad tegen de menselijkheid.

In een openbare bijeenkomst in Genève op februari 2018, hebben overlevers van de 1988 executies en internationale mensenrechten experts getuigenis afgelegd en Avaei’s naam werd herhaaldelijk genoemd in verband met zijn actieve  rol in de moordpartij.

Sprekend vanuit Brussel op maandag, MEP Gérard Deprez, Voorzitter van de Vrienden van een Vrij Iran groep in het Europese Parlement benadrukte: Uitnodiging van Alireza Avaie om te spreken tot de UN Human Rights Council is totaal schandalig en een bespotting van onze democratische waarden. Het is een belediging van de vele slachtoffers van mensenrechten schendingen in Iran. Avaie zou in plaats daarvan voor een internationaal tribunaal gebracht moeten worden om zijn misdaden over de laatste drie decaden te verantwoorden.

Bureau Gérard Deprez MEP 
Voorzitter, Vrienden van een Vrij Iran
Europees Parlement

Vrienden van een Vrij Iran (FoFI) is een informele groep in het Europese Parlement die in 2003 is gevormd en gesteund wordt door 300 MEPs van verschillende polilieke gezindheid. 
Voorzitter: Gérard DEPREZ (ALDE)

Vice-Voorzitters: Tunne KELAM (EPP), Louis MICHEL (ALDE), Eduard KUKAN (EPP), Jan ZAHRADIL (ECR), José BOVÉ (Greens), Marian HARKIN (ALDE) Members of the Board: Jarosław WAŁĘSA (EPP), Emma McCLARKIN (ECR), Beatriz Becerra (ALDE), Jude KIRTONDARLING (S&D), Richard ASHWORTH (ECR), Stanislav POLČÁK (EPP), Svetoslav MALINOV (EPP), Julie WARD (S&D), Rina Ronja KARI (GUE/NGL), Petri SARVAMAA (EPP),Tadeusz ZWIEFKA (EPP)

Protesten tegen toespraak in VN van Iraanse minister die betrokken was bij massale executies

27 februari 2018-Tientallen vooraanstaande mensenrechtenorganisaties, waaronder France Libertés en Hands Off Cain, hebben zich tegen de aanwezigheid van Avaei in de VN gekeerd en opgeroepen zijn toespraak af te gelasten.

Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, veroordeelde op zondag Avaei’s misbruik van het VN-forum en zei: ‘De heer Avaei is verantwoordelijk voor enkele van de ergste mensenrechtenschendingen in Iran, waaronder het tenietdoen van politieke vrijheden en het propageren van repressie, geweld en buitengerechtelijke executies van politieke gevangenen.’

‘De Mensenrechtenraad moet zich schamen dat ze Alireza Avaei toestemming heeft gegeven om de VN-leden toe te spreken. Opnieuw brengt de Raad zichzelf in diskrediet door personen die stelselmatig de mensenrechten schenden de mogelijkheid te geven haar werk te ondergraven en een farce te maken van haar mandaat om wereldwijd de mensenrechten te verbreiden.’

De Amerikaanse delegatie bij de VN-Mensenrechtenraad zei in een verklaring op 27 februari: ‘De Verenigde Staten hebben tot hun verbijstering vernomen dat de Iraanse regering haar minister van Justitie, Seyyed Alireza Avaei, stuurt om de VN-Mensenrechtenraad toe te spreken. Minister Avaei gaf leiding aan de standrechtelijke executies van Iraniërs eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij is sinds kort hoofd van de rechterlijke macht in Teheran en op dit moment minister van Justitie en geeft leiding aan stelselmatige willekeurige executies en detenties van Iraniërs die zich vreedzaam bezighouden met politiek en burgerlijk activisme. Hij stuurt hen naar een netwerk van beruchte gevangenissen waar mensen onder verdachte omstandigheden om het leven komen, gemarteld worden en geen medische zorg krijgen. De afschuwelijke mensenrechtensituatie in Iran wordt terecht voortdurend bekritiseerd door de Mensenrechtenraad en dient nog harder veroordeeld te worden.’

Marc Bonnant, een vooraanstaande Zwitserse advocaat, diende op maandag een aanklacht in bij de Zwitserse openbare aanklager Michael Lauber waarin hij verzocht om de vervolging van Avaei wegens misdaden tegen de menselijkheid. In het klachtendossier met daarin de lijst van misdaden van Avaei staat dat het verwelkomen van hem in Zwitserland ‘volledig in strijd is met de moraal en mensenrechten’ en dat ‘de VN-Mensenrechtenraad een grote fout maakt door hem de mogelijkheid te geven op niet serieus te nemen wijze over de mensenrechten te spreken.’ Verder stond er in de aanklacht dat Avaei’s optreden ‘heeft geleid tot financiële sancties tegen hem binnen de Europese Unie’ en dat hij op een Zwitserse zwarte lijst staat wegens ‘mensenrechtenschendingen, willekeurige arrestaties, het negeren van de rechten van gevangenen en executies’.

De Iraanse gemeenschap in Zwitserland hield op dinsdag een tegen Alireza Avaei gerichte protestbijeenkomst voor het VN-hoofdkantoor in Genève.

Avaei is rechtstreeks betrokken geweest bij de massale executies van 30.000 politieke gevangenen. Hij was lid van de Doodscommissie in de provincie Khuzestan die destijds tal van politieke gevangenen, onder wie minderjarige jongeren, liet executeren.

Tientallen families van slachtoffers van de massale executies in 1988 namen dinsdag deel aan de protestbijeenkomst.

Het protest in Genève duurde verscheidene uren ondanks het ijskoude weer. De demonstranten zwaaiden met Iraanse vlaggen met beeltenissen van de ‘leeuw en zon’.

Naast het protest was een grote tentoonstelling te zien met foto’s van de slachtoffers van de massale executies in 1988 en een straattekening waarop de executies stonden afgebeeld.

Op een van de spandoeken stond: ‘Avaei moet berecht worden door een internationaal gerechtshof wegens zijn rol in de massamoord op politieke gevangenen in Iran in 1988.’ Op een ander spandoek van de demonstranten stond: ‘Avaei moet uit de VN-Mensenrechtenraad gezet worden wegens misdaden tegen de menselijkheid.’

Medestanders die deelnamen aan het protest zeiden dat de toespraak van Avaei bespottelijk zou zijn voor de Verenigde Naties en hun mensenrechtenmechanismen. Ze noemden het een grote schande. Ze benadrukten dat hij berecht dient te worden voor zijn rol in een misdaad tegen de menselijkheid.

Avaei’s naam werd in oktober 2011 toegevoegd aan de sanctielijst van de Europese Unie wegens mensenrechtenschendingen en rechtstreekse betrokkenheid bij de marteling en executie van politieke gevangenen.

De EU verklaarde in 2011 toen ze Avaei op de zwarte lijst zette: ‘Hij is als hoofd van de rechterlijke macht in Teheran verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, willekeurige arrestaties, het negeren van de rechten van gevangenen en een stijging van het aantal executies.’ Avaei staat daarnaast ook op de sanctielijst van Zwitserland.

The United States is appalled to learn that the government of Iran is sending its Justice Minister, Seyyed Alireza Avaei, to address the UN Human Rights Council. Minister Avaei oversaw the summary executions of Iranians in the late 1980’s. As the recent head of the Tehran judiciary and current Minister of Justice, Avaei oversees systematic arbitrary arrests and detentions of Iranians engaging in peaceful political and civic activism, and imprisons them in a network of facilities notorious for suspicious deaths, the use of torture, and denial of medical care.

Iran’s dire human rights environment rightfully receives continued Human Rights Council criticism and deserves more. As UN member states we must use our collective voice to condemn human rights violators who seek to use the Council as a platform to obfuscate their roles or distort the fundamental values this body was created to defend

 

De Verenigde Staten van Amerika heeft met afschuw vernomen dat de regering van Iran haar Minister van Justitie, Seyyed Alireza Avaei, heeft afgevaardigd om een toespraak te houden voor de UN Human Rights Council. Minister Avaei overzag het standrechtelijk vonnissen van Iraniërs eind 1988. Als hoofd van de rechtelijke macht in Teheran en huidige Minister van Justitie, Avaei houdt toezicht op systematische en willekeurige arrestaties en gevangenneming van Iraniërs die zich enkel bezig houden met vreedzame politieke burger activiteiten,  en zet ze in de gevangenis in een netwerk van gebouwen die berucht zijn om verdachte doden,  gebruik van foltering, en ontzegging van medische zorg.

Iran’s verschrikkelijke Menselijke Rechten situatie krijgt terecht voortdurende kritiek van de Human Rights Council en vraagt om meer kritiek. Als VN lid staten moeten we een gezamelijke stem laten horen in het veroordelen van schenders van menselijk recht die de Raad willen gebruiken als platform om hun rol te verduisteren of de fundamentele waarden te verdraaien ter bescherming waarvoor deze organisatie is opgericht.