Vrouwenopstand tegen de Islamitische dictatuur

Oproep voor solidariteit met de vrouwen in Iran

Sinds de machtsovername door de Islamitische dictatuur in Iran hebben de vrouwen zich verzet tegen het onrecht en de onderdrukking. Duizenden Iraanse vrouwen hebben hun strijd voor democratie en mensenrechten met hun leven betaald.

Een studente op de campus van de Teheran Universiteit: “Wij dulden geen onrecht!”

Het verzet van vrouwen tegen de dictatuur is ongebroken. Dat werd ook duidelijk bij de  burgerprotesten in het hele land in december 2017 en januari 2018. Bij alle demonstraties voor vrijheid en democratie staan vrouwen moedig in de voorste rij, hoewel hen het wreedste geweld van de troepen van het regime wacht.

Vrouwen spelen een leidende rol in de bewegingen die zich inzetten voor democratie en mensenrechten. Ze verbinden deze inzet met hun strijd voor gelijkberechtiging en tegen de vrouwvijandige wetten van de Islamisten.

Moedige inzet voor mensenrechten

 

Golrokh Ebrahimi

De schrijfster Ebrahimi (midden op de foto) is tegenstandster van de doodstraf, keert zich tegen de afgrijselijke praktijk van stenigingen en heeft gestreden voor de vrijlating van politieke gevangenen. Daarvoor werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Ze zit vast in de Evin-gevangenis in Teheran.

Atena Daemi

De verdedigster van mensenrechten Atena Daemi (rechts op de foto) strijdt tegen terechtstellingen en voor de rechten van kinderen en jongeren. Daarvoor werd ze tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Sinds november 2016 zit ze vast in de Evin-gevangenis in Teheran.

Atena Daemi: “De wreedheid en het onrecht dat ik hier beleef, kan mij niet tot zwijgen brengen. Buiten de gevangenis zijn er duizenden Atena Daemis’, die hun stem hebben laten horen tegen het onrecht.”

Maryam Akbari Monfared

Maryam Akbari Monfared (links op de foto) eist een officieel onderzoek naar de massale terechtstellingen van politieke gevangenen in Iran. Ze wil gerechtigheid voor de slachtoffers van de strafmaatregelen van de verantwoordelijk leider van het regime. In 1988 bevonden haar zusters zich onder de ter dood gebrachte gevangenen.

De docente burgerrechten en tegenstandster van de doodstraf zit al acht jaar vast in de Evin-gevangenis. Ze werd tot 15 jaar veroordeeld. Als vergeldingsmaatregel wegens haar publicaties en protesten werd haar de noodzakelijke medische zorg onthouden. Ze werd bovendien gedreigd met drie jaar extra gevangenisstraf en verbanning naar een ver weggelegen gevangenis.

Moedig protest tegen de gedwongen hoofdbedekking

De protesten van vrouwen tegen de gedwongen hoofdbedekking nemen toe. Sinds begin 2018 verzetten steeds meer vrouwen zich openlijk, door hun hoofddoek af te doen en er als een protestvlag mee te zwaaien. De vrouwen riskeren daarmee dat ze in het vizier komen van de politie en paramilitaire milities, en slachtoffer worden van pesterijen, geweld en arrestaties. De justitie-autoriteiten van het regime hebben al aangekondigd, dat ze hard tegen het groeiend aantal “Anti-hoofddoek demonstranten” zullen optreden.

De activiste Narges Hosseini kort voor haar aanhouding. Ze werd in januari 2018 in een gevangenis ten zuiden van Teheran opgesloten. Eind januari 2018 werden alleen al in Teheran 30 vrouwen wegens hun protesten tegen de gedwongen hoofdbedekking aangehouden.

In Iran is wettelijk voorgeschreven, dat alle vrouwen en meisjes vanaf negen jaar in het openbaar een hoofddoek en wijde kleding moeten dragen, om hun haar en lichaamscontouren te verbergen. De wettelijke kledingdwang schaadt het recht van vrouwen op gelijkheid, privacy en vrijheid van meningsuiting en geloof.

Solidariteit met vrouwen in Iran: verbannen Iraanse vrouwen in Parijs

 

Stop mensenrechtenschendingen en geweld tegen vrouwen!

Vrouwen in Iran: slachtoffer van de ernstigste mensenrechtenschendingen, religieus fanatisme en geweld.

De vrouwen in Iran zijn slachtoffer van mensenrechtenschendingen, die de dictatuur in Teheran tegen de hele bevolking pleegt. Bovendien zijn zij door de Islamitische wetten slachtoffer van systematische discriminatie door een filosofie die tot dagelijkse onderdrukking en geweld tegen vrouwen leidt.

 

Terechtstellingen, marteling en verkrachting in de gevangenissen

Terechtstellingen van vrouwen nemen in Iran steeds meer toe. Onder de regime-president Rohani werden duizenden vrouwen ter dood gebracht. Talloze vrouwen zitten in de dodencellen in de Iraanse gevangenissen.

 

Het Iraanse regime treedt met grof geweld op tegen vrouwen, die zich tegen de dictatuur verzetten. Initiatiefnemers die strijden voor vrouwenrechten worden gecriminaliseerd, activisten voor vrouwenrechten worden gearresteerd.

 

Talrijke vrouwelijke advocaten, journalisten en studenten werden wegens hun strijd voor vrouwenrechten tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. Marteling en seksueel geweld zijn in Iraanse gevangenissen aan de orde van de dag.

 

Vrouwvijandige discriminatie

Vrouwen en meisjes worden het zwaarst getroffen door de vrouwvijandige wetten in Iran. Ze hebben wettelijk niet dezelfde rechten als mannen en worden voor de rechter niet gelijk behandeld, in het bijzonder bij scheidingen, op de arbeidsmarkt, bij erfrechtkwesties, benoemingen van politieke ambtsdragers en bij de toepassing van het strafrecht. Meisjes zijn al vanaf negen jaar vervolgbaar, jongens pas vanaf hun vijftiende.

De Islamitische wetten in Iran bevorderen geweld tegen vrouwen en meisjes. Vroege en dwanghuwelijken van minderjarige meisjes nemen toe. Vrouwen die slachtoffer worden van huiselijk geweld worden onder druk gezet zich met de daders te ‘verzoenen’ en gewelddadige relaties niet te beëindigen.

Zuuraanvallen na fanatieke hetze tegen vrouwen

Hetzes door functionarissen van het regime tegen vrouwen, die niet buigen voor de dwang van hoofbedekking, leiden steeds weer tot zuuraanvallen tegen vrouwen. In de staatsmedia worden deze incidenten verzwegen of verontschuldigd, en religieuze fanatici verklaren dat de slachtoffers zelf schuldig zijn aan de aanvallen.

Barbaarse straffen

De Iraanse Leila Bayat werd in september 2017 in Teheran bestraft met 80 zweepslagen. De 36-jarige vrouw had in Noorwegen asiel aangevraagd. Ze werd echter in maart 2017 door Noorwegen uitgezet naar Iran, nadat ze acht jaar lang in het Scandinavische land had gewoond.

 

Foto’s van Leila Bayat na de zweepslagen: op de rug zijn de bloedige striemen te zien. De beelden hebben op de sociale netwerken tot ontzetting en protesten geleid.

Represailles en gevangenisstraffen tegen verdedigsters van de mensenrechten

 

 

De journaliste en verdedigster van de mensenrechten Narges Mohammadi (op de foto links bij de protestactie voor de Evin-gevangenis in Teheran) werd wegens haar strijd voor de mensenrechten en tegen de doodstraf tot 16 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zit sinds mei 2015 vast.

 

Shahnaz Akmali (foto) behoort tot de Iraanse moeders, wier kinderen in de gevangenis of bij burgerprotesten werden gedood. Zij eisen opheldering, gerechtigheid voor de slachtoffers en vrijlating van alle politieke gevangenen. Het regime vervolgt de moeders met intimidatie, represailles en arrestaties.

 

 

 

 

 

De studentes Yasmin Mahboobi, Negin Arameshi, Soha Morezaii en Sepideh Farhan, die strijden voor vrouwenrechten, werden begin januari 2018 tijdens de studentenprotesten op de Teheran Universiteit aangehouden. In heel Iran werden in december 2017 en januari 2018 honderden vrouwen in de gevangenis opgesloten, omdat ze aan de burgerprotesten voor vrijheid hadden meegewerkt.

De vrouwen in Iran hebben onze solidariteit nodig!