Een conferentie getiteld, “Kracht van Vrouwen voor Verandering, Opstand in Iran en de Rol van Vrouwen,” werd in Parijs gehouden ter gelegenheid van de Internationale Vrouwen Dag.

Op uitnodiging van het Internationale Vrouwen Verband in Frankrijk nam de SMV-Vrouwen Commissie deel aan de vergadering en een van haar oprichters sprak tijdens het programma

Tientallen invloedrijke vrouwen, waaronder politici, wetgevers, juristen, rechters en mensenrechtenadvocaten uit 23 landen van vijf continenten deden eraan mee en verklaarden zich solidair met de vrouwen in Iran, het Iraanse verzet en de Iraanse volksopstand.

Een delegatie van moeders van martelaren, een delegatie van Iraanse vrouwenbewegingen en rechtenactivisten, maar ook een afvaardiging uit de jeugd, die het Iraanse verzet ondersteunt, spraken tijdens de conferentie.

Muzikale optredens, korte videoclips over de rol van vrouwen bij de Iraanse opstand en toneelvoorstellingen, tijdens de bijeenkomst, werden enthousiast ontvangen door het publiek.

Professor Rita Süssmuth

Voormalig voorzitter van de Duitse Bondsdag (1988  1998)

Verkozen Vrouw van het Jaar 1987

 

 

 

Uittreksel van haar opmerkingen tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

De recente gebeurtenissen in Iran laten ons zien dat de vele jaren, waarin een groot aantal mensen werd gemarteld en gedood, niet worden vergeten. We zijn dankbaar voor al deze vrouwen en mannen, die vroegen om vrijheid. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid om hun eigen leven te leiden.

Ik ben erg blij dat wij hier bij elkaar zijn. We zijn verloren als er geen leider is. Ik hoop dat vrouwelijk leiderschap van vandaag anders is dan het mannelijke.

Er werd altijd de kritiek geuit dat vrouwen de wereld niet kunnen leiden, dat het hen ontbreekt aan werkelijke creativiteit. Dat zij niet de vertegenwoordigers zouden zijn van de vrede. Maar nu zien we dat vrouwen het wel kunnen. Er is een gemeenschappelijke noodzaak om samen te werken voor de vrede, vrijheid en vertrouwen in de mogelijkheden van de mensheid.

Het is mijn overtuiging dat we samen sterk staan. We hebben de capaciteiten, de creativiteit en de bekwaamheid, niet voor moorden en oorlog, maar voor het leven. We moeten de hele wereld leren dat er niet alleen in Iran, maar overal in de wereld een verandering moet komen.

Als een vrouw van Europa, van Duitsland hoop ik dat we meer medegevoel zullen krijgen voor alle vluchtelingen. We kunnen ons meer veroorloven. We moeten een nieuw gevoel voor solidariteit ontwikkelen.

We moeten alle vormen van discriminatie uitbannen en alle vormen van geweld. Ik hoop dat we vanaf vandaag daar weer mee beginnen. Laat ons samenwerken en  samen vechten. Samen staan we sterk.

Prof. Rashida Manjoo

Voormalig Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties over geweld tegen vrouwen (juni 2009 – juli 2015)

Professor civiel recht aan de Universiteit van Kaapstad, Zuid Afrika

Voormalig gevolmachtigde van de Commissie van geslachtsgelijkheid in Zuid Afrika

Staflid bij het Mensenrechten programma van het Eleanor Roosevelt genootschap aan de Harvard Universiteit

Uittreksel van de toespraak bij de IWD conferentie – Parijs 2018

Politieke activisten worden aangehouden om en aantal redenen, waaronder betrokkenheid bij oppositie groeperingen en religieuze minderheden en om betrokkenheid bij de journalistiek.

Vrouwelijke gevangenen worden blootgesteld aan verscheidene vormen van geweld tijdens hun detentie.

Eenzame opsluiting van vrouwen is ook een vorm van misbruik tegen vrouwen.

Willekeurige aanhouding en opsluiting van vrouwen in Iran wordt uitgebreid toegepast.

Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en veiligheid.

Niemand moet onderworpen worden aan willekeurige insluiting en beperkingen

Het internationaal recht schrijft voor dat gevangenen met achting en waardigheid moeten worden behandeld. Jammer genoeg is dat niet het geval voor vrouwen die  in Iran gevangen worden gezet.

Zwijgzaamheid en betrokkenheid van de internationale gemeenschap leidt ertoe dat dit maar doorgaat.

Dr. Ranjana Kumari

Directeur van het Centrum voor Sociaal Onderzoek (CSR) – India

Voorzitter van “Women Power Connect”, lid van de Facebook internationale veiligheidsadviescommissie en van de Twitter vertrouwen- en veiligheidsraad.

Uittreksel van de toespraak bij de IWD conferentie – Parijs 2018

Dank U voor de uitnodiging voor deze gebeurtenis, speciaal nu er goed nieuws is over de vrouwen die in Iran vechten voor vrijheid. Toen we de beelden zagen van deze dappere vrouwen en mannen in de straten van Iran wisten we dat de vrijheid eraan komt. Zij zullen niet ophouden.

47 miljoen Iraanse vrouwen, mannen en kinderen gebruiken de sociale netwerken. Deze sociale netwerken zijn zeer effectief. De Iraanse jeugd gebruikt ze om samen op te trekken tijdens deze Iraanse lente.

We zullen jullie bijstaan in jullie onbevreesde gevecht tot de overwinning daar is.

Het belangrijkste is dat dit een beweging is voor vrijheid en tegen alle vormen van discriminatie.

De macht van de vrouwenhaters en fundamentalisten zal door vrouwen worden gebroken.

Aude de Thuin

Stichter en president van het Vrouwen Forum voor Economie en Gemeenschap – Frankrijk

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Vrouwen zijn het slachtoffer in vele landen en speciaal in Iran.

Vrouwen die in opstand komen en die hun mond niet houden lopen steeds meer risico. Maar omdat zij vrijheid willen in hun land negeren zij dat risico.

Vrouwen in Iran hebben de macht getrotseerd en hun leven gewaagd.

De westerse media zijn alleen geïnteresseerd in vrouwen die hun sluier afdoen. Zij vragen niet wat die vrouwen willen voor hun land.

Vrouwen hebben de sleutels in handen voor de bewegingen die belangrijke veranderingen willen voor hun leefomstandigheden en voor hun land.

Het wordt tijd dat de wereld de moed van de Iraanse vrouwen beseft en bewonderd. Daarom ben ik hier, voor de vrijheid van de Iraanse vrouwen, voor de vrijheid van meningsuiting, voor de vrijheid om te leven.

We moeten Iraanse vrouwen bewonderen en aanmoedigen.

We moeten Iraanse vrouwen niet alleen de strijd laten voeren. We moeten hen de hand reiken en hen helpen.

Een wereld zonder vrije, gelijkwaardige vrouwen zal niet werken.

Vrouwen vormen 50% van de bevolking. Bovendien zijn ze de moeder van de andere 50%.

Laten we dit een eeuw maken voor vrouwen en een eeuw voor de Iraanse vrouwen.

Rama Yade

Voormalig minister voor mensen Rechten – Frankrijk

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

De wereld zal zich herinneren dat deze revolutie werd geleid door vrouwen en moeders.

Hun opoffering zal niet tevergeefs zijn. Jullie hebben gebroken met de onverschilligheid van lafaards. Jullie zijn boven de middelmaat uitgestegen. Jullie hebben een nieuwe bladzijde aan de Iraanse geschiedenis toegevoegd.

Twijfel er nooit aan dat kleine groep van toegewijde, geëngageerde personen de wereld kan veranderen.

We zijn er meer dan ooit trots op jullie om jullie te steunen naast jullie te kunnen staan.

Het Iraanse volk is opgestaan voor de vrijheid. Zij willen een verandering van regering. We moeten hen steunen. De betogers riskeren hun leven.

Dit is een gevecht dat geschiedenis zal maken, voor de wereld. Onze levens zullen worden beïnvloed door wat er in de straten van Iran gebeurt. We danken deze moedige mensen.

Baroness Sandip Verma

Lid van het Hogerhuis – VK

Voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking tot 2016

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Mensen die om je heen staan geloven in waar jij voor vecht en waar jij om vraagt.

Laat ons onze regeringen vragen wat zij gaan doen met de uitdaging van het gebeuren in Iran.

Mensenrechten schendingen zijn in elk land hetzelfde.

De vrijheid van meningsuiting is het recht van ieder individu op deze aarde.

Dit is geen gevecht van een beperkte groep, maar voor alle mensen die van hun mensenrechten mogen genieten.

Nu wij hier met jullie samen zijn, wat gebeurt er in Iraanse gevangenissen?

Waarom verdwijnen er mensen?

Sociale en economische hervormingen komen er alleen maar als vrouwen in het leiderschap worden gekozen.

Geef ons niet alleen Mevr. Rajavi, maar miljoenen zoals zij. We hebben veel stemmen nodig.

Zodat we kunnen leven in een wereld vrij van verdrukking en onderdrukking.

Het is onze plicht om de politiek uit te dagen, waar we ook zijn.

Vrije vrouwen en mannen in Iran verwachten van ons dat wij hen bijstaan.

Delegatie van moeders van martelaren

Moeder Ibrahimpour vertegenwoordigt de delegatie

Uittreksel van de toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Moeder Ibrahimpour vertelt de geschiedenis van haar familie. Ze heeft drie zonen, een dochter en haar man verloren in de strijd voor vrijheid in Iran.

Vrijheid is niet iets dat zomaar wordt gegeven, we moeten die eisen.

Martelaren verwachten dat wij hun weg zullen volgen.

Ga naar de gevangenissen en blijf daar tot je kinderen vrij komen.

Jonge dochters en zonen, jullie moeten je verenigen.

We brengen jullie stem over aan de wereld.

Er zijn duizenden moeders zoals ik in heel Iran.

We zullen het pad van onze kinderen niet verlaten; we zullen ervoor zorgen dat ze niet worden vergeten.

Wees dapper als een leeuw. De moellahs zijn bang voor je. Ze hebben het eind van hun lijn bereikt.

Hoda Badran

Voorzitter van de Alliantie van Arabische Vrouwen (AAW) – Egypte

Voorzitter van de Arabische Vrouwenliga

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

In 2009 duurde de opstand in Iran zes maanden, vrouwen wilden vrijheid. Vrouwen stonden altijd aan het front in dit gevecht.

Vandaag zien we in de nieuwe opstand dat vrouwen heel erg dapper zijn. Zij vechten tegen de politie en moedigen anderen aan niemand te vrezen. Ze roepen iedereen op hun kant te kiezen.

Vrouwenhaat is een van de voornaamste karakteristieken van het Islamitisch fundamentalisme. De strijd van de Iraanse vrouwen, samen met de activisten van de PMOI als voorhoede, is de strijd tegen het centrum van het Islamitisch fundamentalisme en dat is het geestelijk regiem dat Iran regeert. De omverwerping van deze theocratie in Iran zou een zeer belangrijk succes zijn voor de regio en voor vrouwen in het bijzonder.

Steun aan deze volksopstand in Iran en verdediging van de Iraanse vrouwen op deze weg is een morele verantwoordelijkheid een noodzakelijke stap in de strijd tegen het Islamitisch fundamentalisme.

Linda Chavez

Amerikaanse schrijfster, commentator, radio gastvrouw, columniste

Voorzitter van het Centrum voor Gelijke Rechten – VS

Vrouw met de hoogste rang in het Witte Huis van President Reagan

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Je kunt geen totalitair regiem veranderen dat alles en iedereen controleert.

Door hun opstand zei het volk van Iran : “Genoeg is genoeg”. We willen geen hervorming, we willen een verandering van regering. “Dood aan Khamenei”.

Er moet iets zijn om een duivelse dictator in Iran te vervangen en vrijheid te brengen voor de bevolking.

Het is geen vraag voor een bepaald persoon, maar voor de principes waarvoor ze staat.

Scheiding van religie en staat, onafhankelijke rechtspraak en gelijkwaardige participatie van vrouwen in het leiderschap.

Als de helft van de bevolking van zijn vrijheid is beroofd dan kan niemand genieten van vrijheid.

Maria Candida Almeida

Plaatsvervangend Advocaat-Generaal – Portugal

Voormalig Advocaat-Generaal tot 2015

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Ik groet de vrouwen van Iran, die vechten voor vrijheid en democratie.

Onder het Iraanse regiem neemt de discriminatie van vrouwen jaar op jaar toe. Daarom gaan de mensen de straat op en roepen dat ze niet zullen stoppen voor de vrijheid voor Iran aanbreekt.

8000 mensen zijn er in Iran aangehouden, daaronder vele vrouwen.

Wij willen vrijheid voor jullie land omdat de vrouwen zo moedig zijn.

Niemand houdt de Iraanse vrouwen, die een uiterst belangrijke rol vervulden, tegen.

Tegen de vrouwen van Iran zeg ik: We staan naast jullie in jullie gegronde vraag om vrijheid en democratie. We zullen jullie stem zijn in de internationale organisaties.

Op een dag zal Iran vrij zijn en zal er recht gedaan worden aan allen die onjuist zijn behandeld en misbruikt.

Maria Elena Elverdin

President van de federatie van vrouwen met een juridische loopbaan (FIFCJ) – Argentinië

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

 

Ik groet de vrouwen van Iran ..

Hoe verklaren we het stilzwijgen van de Internationale gemeenschap, bijvoorbeeld die in Argentinië?

Als vrouw en als jurist wil ik dat gerechtigheid overwint.

Ik vind dat dat de Iraanse vrouwen moeten ondervinden dat we hun schreeuw om hulp horen.

We weten dat deze jeugdige generatie de vlam van de vrijheid aanwakkert.

Het wordt aftellen voor het regiem.

Ik ben solidair met het Iraanse verzet in gevecht met hert vrouwonvriendelijke regiem. 

De federatie steunt jullie.

Susana Medina

Lid van de Hoge Raad van Justitie van Entre Rios (2004 – heden) –  Argentinië

President van de Internationale Vereniging van Vrouwelijke Rechters (IAWJ) en president van de Vereniging van Vrouwelijke Rechters in Argentinië (AMJA)

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Ik breng hier mijn solidariteit met de dappere vrouwen in Iran naar voren.

We moeten over de hele wereld bruggen slaan m.b.t. solidariteit en kennis over het onrecht in Iran.

We kunnen die schending van vrouwenrechten in Iran niet laten voortgaan.

We zijn hier om jullie onze bescherming aan te bieden. De wereld moet jullie beschermen.

We werken aan de mensenrechten van lijdende vrouwen. De wereld moet de strijd van de Iraanse vrouwen en hun beweging ondersteunen. 

 

Senator Ingrid Betancourt

Voormalig presidentskandidaat in Columbia.

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Ik begroet de zeer dappere en moedige vrouwen van Iran.

Ik begroet de Iraanse vrouwen persoonlijk, ik begroet de dappere vrouwen in deze zaal.

De dappere jonge vrouwen van Iran die het Iraanse regiem durven uit te dagen.

Hun wacht de gevangenis. Ze hebben geen middelen om zich te verdedigen, hun families te bezoeken omdat zij anders dachten.

Vrouwen vragen om de elementaire mensenrechten, de afschaffing van de doodstraf en de verplichte sluier, ze zeggen nee tegen het nucleaire programma.

Iraanse vrouwen zijn in gevecht met een misdadig regiem.

Suheir Al-Atassi

Lid van de Syrische Oppositie Coalitie en voormalig vicepresident van de Raad

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Gedurende de laatste 7 jaar waren we in de bijzondere gelegenheid om met de energie van vrouwen in aanraking te komen. Zij vragen om vrijheid en om de instelling van de democratie. Zij willen dictators voor de rechter brengen.

Door de dictator Assad en zijn bondgenoot, het Iraanse regiem, heeft de bevolking van Syrië een hoge prijs moeten betalen. We willen dat de wereld helpt met het stoppen van deze dagelijkse marteling en bloedvergieten door het regiem van Assad.

We willen het aantreden  van een nieuwe regering, waarin geen plaats is voor Assad en deze misdadigers.

Zij (Rajavi) werkt aan de bevrijding van Iran en ook van Syrië uit de klauwen van de geestelijken.

We geloven ook in haar tien punten plan voor de toekomst van Syrië.

De bevolking van Iran en Syrië heeft recht op vrijheid.

Klik hier om de video te bekijken.

Prof. Anissa Boumediene

Expert op het gebied van de Islam en voormalig presidentsvrouw van Algerije

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Vandaag begroeten we de dappere vrouwen uit Iran die tegen het fundamentalisme strijden.

Pas geleden, op 27 januari, verkondigde de politieke spreekbuis van de revolutionaire Garde (IRGC) dat 80% van de gearresteerden jonger was dan 30 jaar en dat er vrouwen bij waren.

Wat een echec voor de moellahs! Omdat met deze aankondiging zij erkennen dat jeugdigen, die onder dit geestelijk regiem zijn geboren en die nooit enig andere overheid hebben meegemaakt dan die van deze geestelijke dictators, dit regiem verwerpen. En dat zij gaan demonstreren niettegenstaande zij heel goed weten dat ze gevangen kunnen worden gezet en dat hun leven gevaar loopt.

Westerse overheden moeten hun ogen en oren niet weer sluiten voor deze opstand voor vrijheid en soevereiniteit van het volk.

Ja! We staan aan de kant van onze Iraanse zusters in hun onophoudelijke strijd om de ketenen van de vrouwen in Iran te verbreken.

Najima Thay Thay

Voormalig minister van onderwijs en jeugd- Marokko

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Het is mij een eer om hier met jullie te zijn op deze Internationale Vrouwendag.

We blijven het gevecht van de Iraanse bevolking tegen de religieuze dictators steunen.

Ik wil hierbij de Iraanse Vrouwen Oppositie binnen en buiten Iran erkennen. We moeten af van het onrecht en vervolging van vrouwen.

Wij, hier in de zaal, vertegenwoordigen alle vrouwen die rondom de wereld worden vervolgd.

De zaak van de Iraanse vrouwen gaat niet alleen henzelf aan, maar de gehele wereld.

Marokkaanse vrouwen zullen zich niet stil houden, zolang de Iraanse en Syrische vrouwen hun doel niet hebben bereikt.

Ik ben blij dat ik de Iraanse oppositie al sinds lange tijd steun.

Bozena Kaminska

Lid van het Parlement – Polen

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

We moeten de Iraanse vrouwen niet alleen hun strijd laten voeren. We moeten hun stem overbrengen.

Klik hier om de video te bekijken،

 

 

 

 

Sonia Hornery

Parlementslid – Australië

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Als we het hebben over onze Iraanse zusters, hun vooruitgang is juist omgekeerd. Vrouwen in Iran hebben niet meer dezelfde rechten als die in 1979. Maar onze Iraanse zusters zijn dapper en sterk en zullen veel bereiken in hun zoektocht naar democratie.

We hopen dat we gelijkheid voor alle vrouwen kunnen bereiken.

 

 

 

 

 

 

Maria Grecea 

Voormalig lid van het Parlement – Roemenië

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Dit jaar ben ik meer overtuigd dan anders dat de Iraans vrouwen zullen bereiken wat ze willen.

De tijd voor een dialoog met het Iraanse regiem is voorbij.

De tijd is gekomen voor democratische regeringen om sancties aan Teheran op te leggen tot zij de mensenrechten respecteren.

 

 

 

 

 


Margarita Duran Vadell

Historica, journalist en senator (2011 – 2015) – Spanje

Vicepresident van INCO-Mensenrechten

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

 

We brengen hier onze zorg over de gezondheid van Atena Daemi en Golrokh Iraee over.

Wij in het Westen kunnen de ogen niet sluiten voor de mensenrechtenschendingen in Iran.

Europa moet zijn geloof in democratische waarden niet uit het oog verliezen en moet luisteren naar de roep van de bevolking van Iran. Het is mij een eer hier met jullie en je beweging te kunnen zijn.

We kunnen en moeten Iran helpen.

We moeten de ogen van de wereldleiders openen om jullie bij te staan en jullie beweging te erkennen als de enige legitieme oppositie in Iran.

Eva Duran Ramos

President van INCO-Mensenrechten organisatie, EUP afgevaardigde voor Puente de Vallecas, parlementslid (2011 – 2016) – Spanje

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Vrijheid is geen gegeven. Het moet worden bevochten door het onderdrukte volk. We willen jullie bijstaan in jullie beroep op de Raad van Europa om alle gevangen te bevrijden. Jullie verdedigen mensen, die hun leven willen geven voor vrijheid.

Alle mensen die zijn overleden en hun leven gaven voor vrijheid zijn tegenwoordig in jullie vastberadenheid.

Jullie hebben de steun van alle mensen die vrijheid willen.

Jullie hebben de steun van de mensen in Spanje omdat zij weten dat jullie de vrijheid willen.

Prof. Sara Chandler, QC

President van de Europese Vereniging van Advocaten – VK

Uittreksel van haar toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Ik ben vereerd dat ik de dappere vrouwen van

Iran mag steunen. Ze verdienen onze bewondering voor hun vreedzame demonstraties.

Het hart van het verzet zijn dappere vrouwen en meisjes van Iran.

Te lang al zijn de vertegenwoordigers van het regiem onschendbaar.

We zijn erg bezorgd over het gebrek aan onafhankelijkheid van de rechtsspraak in Iran.

We eisen de onmiddellijke vrijlating van Iraanse demonstranten en politieke gevangenen.

We staan naast jullie zolang als jullie ons nodig hebben.

Delegatie van Iraanse vrouwen

Shirin Nariman, vertegenwoordiger van de delegatie

Uittreksel van de toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Vrouwen stonden vooraan bij de recente opstand in Iran.

Maar dat is niet de eerste keer dat vrouwen deelnemen aan de strijd voor vrijheid in ons land.

In de 80-er jaren werden duizenden jonge vrouwen en meisjes geëxecuteerd, omdat ze geloofden in de vrijheid en hun rechten.

Het mooie van de strijd van de Iraanse vrouwen is dat dezelfde geest  nog steeds sterk aanwezig  is.

Nu zien we vrouwen die zonder vrees roepen: “Dood aan de dictator” in het gezicht van de politiemensen. Iraanse vrouwen zullen zich nooit overgeven en ook nooit opgeven tot het regiem aan de kant is gezet. Vrouwen zullen hun eigen lot bepalen.

Iraanse vrouwen in ballingschap staan naast onze zusters in Iran, de schitterende toekomst is niet ver meer.

Delegatie van de Iraanse jeugd

Sahar Sanaii, vertegenwoordiger van de delegatie

Uittreksel van de toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Wij zijn de generatie van na de revolutie, die de onderdrukking van het regiem aan de lijve hebben ondervonden. Vanaf de eerste dagen hebben we onze ouders achter gevangenistralies gezien. En al gauw hadden we begrepen dat om democratie te bereiken we ons leven zouden moeten opgeven.

Met trots kan ik zeggen dat wij ook een heleboel symbolen hebben in onze generatie. Ik noem Neda, Asiyeh, Nastaran, Neda Agha Sultan, Taraneh Moussavi, of Reyhaneh Jabbari. Of mijn lieve Saba (Haftbaradaran) die ons leerde ons aan ons woord te houden, tot aan onze dood.

Ja, wij zijn opstandige vrouwen. We willen dat het regiem verdwijnt. We zullen tot ons einde vasthouden aan de omverwerping van dit wrede, vrouwen hatende regiem. En we zeggen nee tegen verplichte godsdienst en een verplichte sluier.

Onze boodschap aan de moellahs: Vrees de dag waarop deze vrouwen jullie van het Iraanse toneel zullen laten verdwijnen en jullie in het vuilnisvat van de geschiedenis zullen werpen.

Ramesh Sepehrad

Wetenschapper aan de George Mason University – VS

Voorzitter van de bijeenkomst, namens de organisatie

Uittreksel van de toespraak tijdens de IWD conferentie – Parijs 2018

Al jaren komen we bijeen om de Internationale Vrouwen Dag te vieren. 2018 is echter, zoals bewezen, een ander jaar. We kunnen niet anders dan in deze zaal een energiestoot voelen door de recente opstand in Iran.

Deze opstand is niet alleen maar politiek, maatschappelijk of economisch van aard, maar wordt geleid door dappere vrouwen en jeugd die in de straten en steden van Iran roepen: “Weg met Khamenei en Rouhani”, “Reformisten en hardliners, jullie spelletje is uit”

1. Geen enkel land in de wereld heeft zoveel vrouwen, meestal moslima, terechtgesteld,  zoals het Iraanse regiem

2. Geen enkel regiem in de wereld voert openbare ophanging of steniging van vrouwen uit, zoals het regiem in Iran

3. Geen enkel regiem in de wereld verkracht vrouwen in de nacht voor hun executie, zoals het regiem in Iran

4. Geen enkel regiem stelt zwangere vrouwen terecht, zoals het regiem in Iran

Je kunt je de vraag stellen waarom een regiem zijn toevlucht neem tot zulke lage en afschuwelijke  maatregelen van geweld. Het antwoord hierop ligt besloten in een simpel feit:  Vrouwen zijn de kracht achter de verandering en het zullen de Iraanse vrouwen zijn die het regiem ten val zullen brengen.

Klik hier om de video te bekijken

De Resolutie van de Conferentie

1. De dappere opstand van Iraanse vrouwen tegen het regiem heeft niet te maken met een gevecht tegen de verplichte sluier. Het gaat om het einde van de religieuze dictatuur in zijn geheel en het vestigen van democratie en het verkrijgen van vrijheid.

2. Het Iraanse regiem wordt gewaarschuwd. Allereerst door de Iraanse vrouwen, daarna door het Iraanse volk. Onze boodschap aan het regiem is: Jullie dagen zijn geteld. Een verandering naar democratie is onvermijdelijk en ligt binnen bereik.

3. De recente opstand is een nieuwe manifestatie van bijna veertig jaar roemrijk verzet tegen vrouwenhaat, tirannie en meedogenloze hersenschimmen. Het verzet is essentieel voor de vrijheid van Iran en Iraanse vrouwen.