18 april 2018 Wegens aanhoudende ernstige vergrijpen tegen de mensenrechten heeft de Europese Unie de sancties tegen het regime in Teheran nu voor de zevende keer verlengd. Ook het exportverbod voor goederen voor de onderdrukking van en het toezicht op de bevolking blijft bestaan.

Zoals de Europese Raad meedeelde, heeft de EU de sancties wegens mensenrechtenschendingen in Iran met een jaar verlengd. De lidstaten besloten de strafmaatregelen tot 13 april 2019 te handhaven.

Het gaat daarbij om inreisverboden en blokkeren van banktegoeden voor 82 functionarissen van het regime in Teheran. Door de sancties worden onder anderen hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Iraanse Geheime Dienst en Justitie getroffen. Ook het banktegoed van een organisatie blijft geblokkeerd. Bovendien bekrachtigde de EU het exportverbod voor goederen die gebruikt kunnen worden voor de onderdrukking van en het toezicht op de bevolking.

De EU verwees naar aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran. De betreffende sancties werden in 2011 voor de eerste keer verlengd.

In maart had de VN-Mensenrechtenraad al het mandaat van de Bijzonder Rapporteur voor de toestand van de mensenrechten in Iran verlengd. Daarmee geldt Iran als land, waar de toestand van de mensenrechten bijzonder zorgwekkend is en voortdurend internationaal toezicht behoeft.

De in Iran heersende dictatuur behoort tot de ergste schenders van mensenrechten in de wereld. Terwijl de burgerprotesten tegen de onderdrukking aanhouden, worden uit het hele land berichten ontvangen over toenemend geweld tegen demonstranten, massale arrestaties en vervolging van critici van het regime. Het regime in Teheran heeft wereldwijd de slechtste staat van dienst met betrekking tot terechtstellingen. In verhouding tot het bevolkingsaantal is er geen land met meer executies dan Iran.

Bron