In de zuid Iraanse stad Kazerun hebben ordetroepen van het regime op vreedzame demonstranten geschoten. Minstens twee mensen zijn gedood en meerdere anderen zijn zwaar gewond. Met massale arrestaties probeert het regime de protesten te stoppen.

Protesten in Kazerun op 16 mei 2018

Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenactivisten hebben ordetroepen van het regime in de avond van 16 mei in de zuid Iraanse stad Kazerun willekeurig geschoten in een mensenmenigte van vreedzame demonstranten. Daarbij werden minstens twee demonstranten gedood en raakten er meerdere mensen zwaar gewond, onder wie ook vrouwen. Tijdens massale arrestaties werden, volgens berichten, ongeveer driehonderd mensen opgepakt.

 

 

 

 

Gewonde demonstranten in de stad Kazerun

De demonstrant Majid Sirous werd in Kazerun doodgeschoten door regime troepen.

In de sociale media op internet wordt beweerd dat de demonstraties in Kazerun doorgaan en dat de woedende burgers van de stad vrijlating van de arrestanten eisen. Uit de provinciehoofdstad Shiraz werden meer regeringstroepen naar Kazerun gebracht om de demonstraties neer te slaan.

 

 

 

 

 

Onder de gewonden in Kazerun zijn ook vrouwen.

Op 16 mei hebben honderden burgers van Kazerun vreedzaam geprotesteerd tegen de geplande gemeentelijke herindeling. De demonstranten duiden de herindeling als nutteloze poging van het regime, problemen op te lossen die veroorzaakt zijn door jarenlange corruptie en economisch wanbeleid. In de namiddag werden veel demonstranten opgepakt. Toen de woedende menigte weigerde de demonstratie te beëindigen en ze zich in de avond weer verzamelde om de vrijlating van de gevangenen te eisen, zetten de regeringstroepen vuurwapens in.

 

 

 

 

 

Protesten in Kazerun op 16 mei 2018

Sinds het einde van december 2017 demonstreren de Iraanse burgers zeer moedig tegen de Islamitische dictatuur. Met vreedzame en wettige protest rally’s uiten ze hun wrok tegen het beleid van en de repressie door het regime. Ondanks de gewelddadige reactie van de regeringstroepen gaan de straatprotesten en stakingen in vele steden door. De demonstranten eisen op moedige wijze hun rechten op, hoewel zij bedreigd worden met zware represailles. In Iran zijn alle regime-kritische vergaderingen grondwettelijk verboden. Het regime beweert dat de burgerlijke protesten “vanuit het buitenland georganiseerde samenzweringen” zouden zijn, en bedreigt de deelnemers aan de protesten met zware straffen wegens zogenaamde “staatsvijandige activiteiten”.

Regeringsgeweld tegen vreedzame burgerprotesten: doden, gewonden en massale arrestaties

Het regime in Teheran reageert met veel geweld en onderdrukking op de demonstraties. In het hele land werden milities en soldaten ingezet om de protesten neer te slaan. Tegelijkertijd werden de toegangen tot het internet en andere censuurmaatregelen verscherpt, zodat berichten over de demonstraties niet openbaar zouden worden.

In de afgelopen maanden hebben regeringsmilities en Gardisten van het IRGC meermalen vuurwapens ingezet en willekeurig geschoten in de menigtes van vreedzame demonstranten. Volgens opgaven van mensenrechtenactivisten zijn sinds einde december 2017 meer dan 50 demonstranten door de regeringstroepen doodgeschoten of geslagen tot zij stierven. Honderden mensen raakten gewond. In heel Iran gaan de willekeurige massa arrestaties door. Berichten spreken van duizenden gevangenen sinds het einde van 2017. De arrestanten, onder wie zich veel studenten en mensenrechten activisten bevinden, worden vastgezet in martelgevangenissen, waar zij geen toegang hebben tot advocaten en geen contact kunnen hebben met familie. Steeds vaker wordt bericht over demonstranten die tijdens de gevangenschap gestorven zijn door marteling.

Mensenrechtenactivisten hebben de internationale gemeenschap gevraagd, zich ervoor in te zetten dat alle gevangen demonstranten in Iran direct worden vrijgelaten. Internationale druk op de regering in Teheran moet dusdanig sterk toenemen, dat het geweld tegen vreedzame demonstranten en gevangenen stopt. De rechten van het Iraanse volk op vreedzaam protest, op vereniging, op vrijheid van meningsuiting en op spreken, moeten verdedigd worden.