8 juni 2018-Een nieuwe arrestatiegolf heeft geleid tot de aanhouding van talrijke Bahai in meerder Iraanse provincies. Aanhangers van deze religieuze minderheid zijn in Iran slachtoffer van hetzes, discriminatie en vervolging.

De vertegenwoordiging van de internationale Bahai-gemeenschap bij de Verenigde Naties wijst erop, dat aanhangers van de religieuze Bahai-gemeenschap in Iran steeds vaker slachtoffer worden van vervolging en arrestatie.

Berichten spreken over een arrestatiegolf, die heeft geleid tot de aanhouding van talrijke Bahai in meerdere provincies, waaronder Isfahan, Albors en Razavi Khorasan. Er is reden tot zorg over de toestand van de gearresteerden en het lot van alle aanhangers van deze religieuze gemeenschap in Iran. In vele woningen van Bahai zijn razzia’s uitgevoerd en boeken en tijdschriften in beslag genomen. De internationale Bahai-gemeenschap eiste de onmiddellijke vrijlating van de arrestanten en het einde van de vervolging van Bahai in Iran.

Onder de gearresteerden zijn Neda Sabeti, Nooshin Afshar en Foroogh Farzaneh, die op 6 mei 2018 in de zuidwestelijke Iraanse stad Abadan werden aangehouden.

Met de toenemende vervolging van de religieuze gemeenschap van de Bahai overtreedt het regime in Teheran opnieuw de internationale mensenrechtenconventies. De Bahai zijn de grootste niet Islamitische religieuze minderheid in Iran. De Universele Verklaring van de Mensenrechten houdt grondrechten in als vrijheid van meningsuiting en godsdienst, waarop iedere persoon aanspraak kan maken. In Iran lijden de religieuze minderheden echter onder de zwaarste schendingen van hun mensenrechten.

Het Islamitische regime heeft erop aangestuurd dat alle invloeden, die haar machtspositie in twijfel trekken, worden onderdrukt. Aanhangers van de religieuze Bahai-gemeenschap zijn in Iran slachtoffer van staatsterreur, discriminatie en vervolging. Ze worden uitsluitend vanwege hun geloof met de standaard beschuldiging van “in gevaar brengen van de staatsveiligheid” gearresteerd, aangeklaagd en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Examenkandidaten met het Bahai-geloof worden niet toegelaten tot universitaire studies.