18 juni 2018-SMV veroordeelt krachtig de executie van de onschuldige derwisj, mijnheer Salas

Ondanks een wereldwijde campagne om het leven te redden van de Soefi buschauffeur Mohammad Salas, laten verslagen weten dat dit 51 jarig lid van de Iraanse Soefi minderheid vanmorgen vroeg is geëxecuteerd.

Het was een “enorme gerechtelijke dwaling”. 

Salas familie werd opgedragen het lichaam te ontvangen op de Behesht-e-Sakineh Begraafplaats van Karaj, ten westen van Teheran.

De familie kreeg op 16 juni informatie dat ze hun laatste bezoek aan hem konden brengen in de Rajai Shahr gevangenis in Karaj.

De Soefi buschauffeur werd ter dood veroordeeld op verdenking van met een bus inrijden op een groep veiligheidsagenten in Teheran en het doden van drie van hen. De aanklachten heeft hij herhaaldelijk ontkend en hij heeft gezegd dat hij gedwongen werd te bekennen door martelingen tijdens de ondervraging.

Salas advocaat, Zeynab Taheri openbaarde op 22 mei 2018 een audio file waarop Salas ontkent dat hij de chauffeur was van de bus die de veiligheidsagenten doodde.


“Ik ben onschuldig. Er waren twee bussen. Ik was niet de chauffeur van de bus die deze mensen doodde. Ik ben geen moordenaar. Ik kan zelfs geen mier doden. Mijn bus was niet beschadigd en had geen kogelsporen. De politie heeft dit allemaal verdraaid. Ik zat niet achter het stuur van de bus die deze mensen doodde. Dat was een andere bus”, zei de stem van de man, door zijn advocaat geïdentificeerd als Salas.

In een andere pas vrijgegeven audio file, zei hij, “Ik ben niet bang geëxecuteerd te worden maar ik ben niet de moordenaar. Ik heb niemand gedood.”

Zeynab Taheri kondigde eerder aan dat ze een nieuw proces had aangevraagd op basis van bewijsstukken die ze had, maar het hooggerechtshof wees dit af.

De mensenrechtenorganisaties aansporend om Mohammad Salas te redden, zei zijn dochter Narges Salas, “Mijn vader werd om 2:30 gearresteerd. Hij werd gemarteld voor en na zijn arrestatie. Ze braken zijn vingers na zijn eerste zitting toen hij de beschuldiging ontkende dat hij opzettelijk politie agenten gedood zou hebben.”

Ze zei ook: “Mijn vader wordt op dit moment vastgehouden in eenzame opsluiting. Wij vragen hen  mijn vader een kans te geven zichzelf te verdedigen.”

Bijna twee weken roepen we de internationale gemeenschap op om alles in hun macht te doen om de executie van Mohammad Salas tegen te houden.

Wrede executie in Iran internationaal veroordeeld.

24 juni 2018-De executie van Mohammad Salas, een lid van een vervolgde religieuze minderheid in Iran, werd wereldwijd met ontzetting ontvangen, onder meer door de mensenrechtencommissaris van de federale regering en de Europese Unie. Amnesty International veroordeelde de executie als een valse bespotting van de wet en een daad van wraak.

Op 18 juni werd de 51-jarige familieman Mohammad Salas (foto), een lid van de religieuze minderheid van de Gonabadi-derwisjen, geëxecuteerd in de Rajai Shahr-gevangenis nabij Teheran. De executie werd internationaal veroordeeld, onder meer door Bärbel Kofler, de mensenrechtencommissaris van de federale regering en door de Europese Unie.

Zeinab Taheri, de advocaat van Mohammad Salas, die het regime van onrechtvaardigheid beschuldigde van het negeren van bewijs van de onschuld van haar cliënt, werd de dag na de executie gearresteerd. De Gonvadi derwisjen in Iran beschouwen zichzelf als sjiitische moslims. Ze verwerpen echter elke vorm van politieke islam en erkennen het principe van religieuze en politieke heerschappij van de hoogste rechtsgeleerde waarop de dictatuur van Teheran is gebaseerd, niet. Vanwege hun kritiek op de regering, maar ook omdat ze zich inzetten voor sociale zorg en en mensenrechten, worden leden van deze religieuze minderheid herhaaldelijk vervolgd en gearresteerd. Mohammad Salas werd op 19 februari 2018 in Teheran gearresteerd tijdens een vreedzame protestbijeenkomst door ongeveer 1.000 aanhangers van de Gonabadi-derwisj gemeenschap. Het werd gewelddadig toen regime-politieagenten batons, vuurwapens, waterkanonnen en traangas gebruikten om de menigte uiteen te drijven. Drie politieagenten stierven omdat een bus de menigte in reed. Toen dit gebeurde, was Mohammad Salas al drie uur vastgehouden, volgens verschillende ooggetuigen. Niettemin werd hij ervan beschuldigd de bus te hebben bestuurd.

 

Teheran, 19 februari 2018 – Geweld van het regime tegen protesterende aanhangers van de religieuze minderheid van Gonabadi derwisjen: Volgens Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties hebben de politie en het regime milities geslagen met stokken, elektrische kabels en scherpe voorwerpen demonstranten. Tientallen mensen raakten gewond en meer dan 300 derwisjen werden gearresteerd. Velen van hen zijn nog steeds in detentie. Om een voorbeeld te stellen, werd Mohammad Salas gemarteld in een valse bekentenis, ter dood veroordeeld door een revolutionaire rechtbank en uiteindelijk geëxecuteerd, hoewel er tal van protesten tegen de aanstaande executie in Iran en wereldwijd zijn geweest. Amnesty International beschreef de executie als een vuile spot van de wet en een daad van wraak. Volgens Amnesty International werd Mohammad Salas na zijn arrestatie enkele uren op een politiebureau geslagen en gemarteld. Hij werd vervolgens bewusteloos naar een ziekenhuis gebracht waar talloze fracturen en hoofdletsels met snijwonden werden vastgesteld. Onder medicatie en nauwelijks bewust werd hij nog in het ziekenhuis een ‘bekentenis’ afgenomen. Deze gedwongen bekentenis, verzonden op 20 februari door de Iraanse staatstelevisie, zou het enige bewijs moeten blijven in het daaropvolgende proces. Er zijn geen getuigen, geen video en geen vingerafdrukken die de schuld van Mohammad Salas zouden bewijzen. Voor de rechtbank herroept Mohammad Salas al zijn verklaringen onder foltering. Zijn advocaat Zeinab Taheri had nooit toegang tot haar cliënt. Alles wat ze naar voren bracht om zijn onschuld te bewijzen, werd volledig genegeerd. Na de executie rapporteerde Zeinab Taheri dat leden van Mohammad Salas zou een autopsie, die niet door het regime van Justitie werd goedgekeurd hebben geëist. Als dekmantel voor de marteling, had het lichaam van haar klanten in het geheim en zonder voorafgaande kennisgeving meegenomen naar zijn familie in de stad Borujerd in het westen van Iran en er begraven onder de supervisie van veiligheidstroepen.   De advocaat Zeinab Taheri die Mohammad Salas dapper verdedigde, werd gearresteerd op 19 juni wegens vermeende “propaganda tegen het regime”. Ze wordt geïsoleerd gehouden in de Gharchak-vrouwengevangenis, die berucht is vanwege de bijzonder inhumane omstandigheden van detentie.

Mensenrechtencommissaris van de federale regering ontzet over de executie van Mohammad Salas

De commissaris voor mensenrechten van de federale overheid, Bärbel Kofler, verklaarde op 18 juni dat Mohammad Salas en anderen waren geëxecuteerd. “Ik heb gehoord, met grote ontsteltenis, dat vanmorgen de Iraanse soefi en leden van de Gonabadi Orde, Mohammad Salas, werd geëxecuteerd. Hij werd ter dood veroordeeld voor moord na het besturen van drie veiligheidstroepen in een bus tijdens de protesten van duizenden derwisjen in februari. Er zijn twijfels dat de Derwisj een eerlijke en grondwettelijke procedure is gegarandeerd. Helemaal onafhankelijk hiervan is de doodstraf een wrede vorm van straf, die de federale regering onder alle omstandigheden afwijst. Bovendien is het duidelijk: ik veroordeel elke discriminatie op grond van het behoren tot een minderheid – deze omvatten de leden van soefi groepen zoals de Gonabadi Order. Ik dring er bij Iran op aan om te voldoen aan haar verplichting uit hoofde van de ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, de mensenrechten te eerbiedigen, ongeacht religieuze of etnische overtuiging. Iran moet onmiddellijk alle personen vrijlaten die zijn vastgehouden vanwege hun religieuze of politieke overtuigingen.”

meer informatie

De Europese Unie veroordeelt de executie van Mohammad Salas in een verklaring op 19 juni, door erop te wijzen dat de verdachte geen eerlijk proces heeft gekregen en was gedwongen door marteling zichzelf te beschuldigen. De EU herhaalde haar verwerping van de doodstraf als een wrede en onmenselijke straf.