9 augustus 2018 Door willekeurige arrestaties en het opleggen van straffen probeert het regime in Teheran het betrokken raken van leraren, met de verdediging van mensenrechten en maatschappelijke rechtvaardigheid, te verhinderen.

Volgens mensenrechtenvrienden neemt in Iran de jacht op leraren, die zich uitspreken over mensenrechten en maatschappelijke rechtvaardigheid, toe. In het bijzonder worden leraren getroffen, die zijn aangesloten bij onafhankelijke lerarenvakbonden. Het regime in Teheran erkent geen onafhankelijke bonden en maakt jacht op de leden ervan. Enkele voorbeelden:


Mohammad Habibi (afbeelding), Lid van het bestuur van de lerarenbond in Teheran werd begin augustus door een Revolutionaire Rechtbank in Teheran wegens zijn opkomen voor sociale gerechtigheid tot zeven en een half jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij is sinds 10 mei in de gevangenis van het district Groot-Teheran opgesloten. De leraar aan een beroepsopleiding werd op 3 maart in zijn school, voor de ogen van zijn leerlingen, aangehouden. Daarna werd hij in de Evin-gevangenis opgesloten. En na een paar weken voorlopig vrijgelaten. Op 10 mei werd hij weer gearresteerd, toen hij in Teheran met andere leraren aan een vreedzame protestmars deelnam. Volgens zijn familieleden lijdt Mohammad Habibi aan een ernstige nierziekte en moet dringend buiten de gevangenis medische behandeld worden. Dit wordt echter door de gevangenis niet toegestaan.

 

 

 

De leraar Mahmud Beheschti-Langarudi (afbeelding), voormalig woordvoerder van de lerarenvakbond in het district Teheran, zit sedert september 2017 in de Evin-gevangenis opgesloten wegens zijn werkzaamheden bij deze vakbond. Hij werd bij strafprocessen, die doorgaans maar enkele minuten in beslag namen, tot in totaal  5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij heeft al vele malen door middel van hongerstakingen tegen zijn onrechtmatige detentie en tegen de mishandeling van politieke gevangenen geprotesteerd.

 

 

 

 

 


De 35-jarige leraar Rouhollah Mardani (afbeelding) zit vanaf 17 februari 2018 in de Evin-gevangenis. Begin juli werd de leraar tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij in januari aan vreedzame burgerprotesten tegen het regime had meegedaan.  Ook Ruhollah Mardani, die als leraar en onderwijskundig adviseur aan verscheidene gymnasia was verbonden, heeft door hongerstakingen tegen zijn onrechtmatige opsluiting geprotesteerd.  Zijn gezondheidstoestand is hard achteruit gegaan, toch wordt hem een noodzakelijke medische behandeling geweigerd.

Op 25 juli 2018 werd in de Zuid-Iraanse stad Bushehr de leraar Mohammad Sani tot twee jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen veroordeeld. Het justitiële departement van het regime beschuldigt hem van “ het in gevaar brengen van de nationale veiligheid ”, omdat hij in 2015 aan vreedzame protesten van leraren had deelgenomen.