18 august 2018   Het regime in Teheran verscherpt – met minachting voor zijn verplichtingen op het terrein van volkerenrecht – de onderdrukking van religieuze minderheden. Mensenrechtenactivisten eisen de directe vrijlating van alle gevangenen die louter gevangen zitten omdat zij gebruik gemaakt hebben van hun recht op vrijheid van godsdienst.

Volgens berichten van mensenrechtenactivisten werden in juli in de zuid-Iraanse stad Bushehr 12 Christenen vanwege hun geloof veroordeeld tot elk een jaar gevangenisstraf. De voormalige Moslims, die zich bekeerd hadden tot het christelijk geloof, werden in het jaar 2015 in Bushehr gearresteerd. Bij een razzia in hun woningen werden veel Bijbels en christelijke lectuur in beslag genomen. Zij werden vervolgens aangeklaagd, zoals werd aangegeven, voor “propaganda tegen het regime”, omdat zij vergaderden in christelijke huisgemeentes. Een revolutionaire rechtband velde nu het vonnis van gevangenisstraf.

Tot de in Bushehr veroordeelde Christenen behoren Shahpur Jozi en zijn vrouw Parastoo Zariftash. Zij hebben Iran inmiddels verlaten vanwege de toenemende vervolging.

In de west-Iraanse stad Kermanshah werden de Christin Massoumeh Taqinejad en haar zoon begin juli door medewerkers van de geheime dienst gearresteerd. Hen werd verweten dat zij via Internet hadden geprobeerd, mensen te werven voor het christelijk geloof. Er is geen informatie beschikbaar over waar de arrestanten nu zijn.

Eind juli werden in de noord-Iraanse stad Rasht vier Christenen gevangen genomen. Pastor Youcef Nadarkhani en drie leden van zijn gemeente, Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh en Saheb Fedaie, werden naar de Evin gevangenis in Teheran gebracht, waar ze moeten boeten met gevangenisstraffen van 10 jaar.

Yousef Nadarkhani (op de foto 2e van links) en de drie leden van zijn gemeente, Mohammadreza Omidi, YHasser Mossayebzadeh en Saheb Fedaie, zijn allen voormalig Moslims, die zich bekeerd hebben tot het christendom

Deze vier mannen werden in 2017 wegens aangegeven “gevaar voor de staatsveiligheid”  voor de rechtbank gebracht. De echte reden was hun overstap naar het Christendom en hun actieve medewerking in huisgemeenten. In juli 2017 werden zij elk tot 10 jaar gevangenschap veroordeeld. Nadarkhani en Omidi werden daarnaast veroordeeld tot twee jaar verbanning na hun gevangenisstraf. De verbanningsplaatsen liggen in het uiterste zuiden van Iran, ongeveer 2000 kilometer van hun eigen woonplaats verwijderd. De vier Christenen gingen in hoger beroep tegen de vonnissen en merkten begin mei 2018, dat de beroepsrechtbank de vonnissen van juli 2017 had bevestigd.

Pastor Nadarkhani werd wereldwijd bekend toen een revolutionaire rechtbank hem in het jaar 2010 wegens” afvalligheid van de Islam” ter dood veroordeelde.  Dat leidde toen tot een golf van internationaal protest. In 2012 kon Nadarkhani de gevangenis verlaten, maar hij werd intussen steeds weer gevangengezet en gepest omdat hij zijn gemeentearbeid niet opgaf.

De arrestaties en gevangenisstraffen van Christenen zijn deel van een vervolgingscampagne door het Islamitische regime in Iran, dat zich in het bijzonder richt tegen Christenen met moslimachtergrond. Het regime verscherpt – met minachting voor zijn verplichtingen op het terrein van volkerenrecht – de onderdrukking van religieuze minderheden. Mensenrechtenactivisten eisen de directe vrijlating van alle gevangenen die enkel gevangen zitten omdat zij gebruik gemaakt hebben van hun recht op vrijheid van godsdienst.