Reza Khandan’s advocaat , Mohammad Moghimi, zei in een Facebook boodschap dat na zijn arrestatie, Reza Khandan werd gebracht naar het kantoor van de aanklager in Teheran’s Evin gevangenis waar hij werd beschuldigd van het “verspreiden van propaganda tegen het systeem” en “het eens zijn met het uitvoeren van misdaden tegen de nationale veiligheid”. Hij werd ook beschuldigd van het “bevorderen van het gebruik om te verschijnen in het openbaar zonder sluier” vanwege zijn steun aan de campagne van Iraanse vrouwen tegen het gedwongen dragen van sluiers (hijab).

Voor zijn arrestatie, heeft Reza Khandan zijn zorgen geuit op Facebook over de Mensenrechten schendingen in Iran, en het gevangen zetten van Mensenrecht verdedigers en de vervolging van vrouwen die campagne hebben gevoerd tegen de sluier dwang (hijab).

Reza Khandan heeft openlijk campagne gevoerd voor de vrijlating van zijn vrouw, Nasrin Sotoudeh, een van Iran’s meest prominente Mensenrechten juristen, die op 13 juni is gearresteerd. Zij wordt momenteel gevangen gehouden in Teheran’s Evin gevangenis, aangeklaagd voor meerdere nationale veiligheid overtredingen, waaronder “het beledigen van de Opperste Leider” en “het verspreiden van propaganda tegen het systeem”. De aanklachten tegen haar komen van haar werk om vrouwen te verdedigen die worden vervolgd voor het vreedzaam protesteren tegen de verkeerde, discriminerende en vernederende praktijk van sluier dwang (hijab). Zij is een hongerstaking begonnen op 25 augustus uit protest tegen haar onterechte aanhouding en de Iraanse Overheid’s kwelling van haar familie en vrienden.

Iran: Echtgenoot van de mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh gearresteerd

Reza Khandan heeft zich door het houden van waken en via het internet ingezet voor de vrijlating van zijn vrouw, de bekende advocaat Nasrin Sotoudeh, die sinds juni in de gevangenis zit. Nu werd ook Reza Khandan in de Evin-gevangenis van Teheran opgesloten.

Nasrin Sotoudeh en Reza Khandan, hier bij een wake in Teheran, die zich allebei verzetten tegen de mensenrechtenschendingen in Iran

Reza Khandan, de echtgenoot van de al gevangen gezette  Nasrin Sotoudeh, werd op 4 september door de geheime dienst van het regime in Teheran in hechtenis genomen. Hij had zich via een internetcampagne ingezet voor de vrijlating van zijn vrouw

De bekende Iraanse advocate Nasrin Sotoudeh zit al sinds juni 2018, alleen vanwege haar werk voor de mensenrechten, in de Evin-gevangenis van Teheran.  De advocate, die met de Sacharov- mensenrechtenprijs door het EU-parlement is bekroond, heeft in de afgelopen jaren talrijke tegenstanders van het regime, mensenrechtenactivisten en strijders voor vrouwenrechten verdedigd en zich ingezet voor de afschaffing van de doodstraf.

Reza Khandan heeft zijn vrouw bij haar werk voor de mensenrechten ondersteund, geprotesteerd tegen de  vervolging van tegenstanders van het regime in Iran en zich o.a. ingezet voor een campagne tegen de verplichte sluier. Sinds de arrestatie van Nasrin Sotoudeh heeft hij zich door het houden van waken en via het internet beijverd voor de vrijlating van zijn vrouw, die ook door talrijke internationale mensenrechtenorganisaties wordt geëist. Reza Khandan heeft dagelijks via sociale netwerken tegen de arrestatie van zijn vrouw geprotesteerd en over de toestand van haar gezondheid in de gevangenis verslag uitgebracht.

Reza Khandan en andere mensenrechtenverdedigers werden door de Gardisten mishandeld, toen zij in juni, voor de Evin-gevangenis van Teheran, tegen de arrestatie van Nasrin Sotoudeh protesteerden.

Nu wordt Reza Khandan zelf in de Evin-gevangenis vastgehouden. Volgens zijn raadsman wordt hij na zijn arrestatie aangeklaagd wegens vermeende „Propaganda tegen het regime“ en „het in gevaar brengen van de staatsveiligheid “. Daarvoor staat hem een meerjarige gevangenisstraf te wachten.

Nasrin Sotoudeh en Reza Khandan met hun kinderen

Amnesty International heeft scherp geprotesteerd tegen de arrestatie van Reza Khandan. Philip Luther, Midden-Oosten deskundige bij Amnesty, verklaarde dat de aanhoudende gevangenschap van Nasrin Sotoudeh en de arrestatie van haar man aantonen hoe ver het regime in Teheran wil gaan om verdedigers van mensenrechten het zwijgen op te leggen.

Amnesty International heeft de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Reza Khandan en Nasrin Sotoudeh geëist en een eind aan de  represaillemaatregelen tegen dit gezin. Amnesty riep de internationale gemeenschap, waaronder de EU, op, zich voor de vrijlating van de advocate en haar man in te zetten.