De executie van drie politieke gevangen in Iran werd internationaal veroordeeld als een willekeurige levensberoving door de Iraanse staat en als politieke moord. Amnesty International: “De verantwoordelijken in Iran hebben met deze executies weer hun schaamteloze minachting voor het recht op leven laten zien. ”

De executie door het regime in Teheran van drie politieke gevangenen, die behoorden tot de Koerdische minderheid in Iran,  werd in Iran en internationaal met afschuw en verontwaardiging ontvangen. Zij werden op 8 september 2018 in de Rajai-Shahr-gevangenis van de stad Karaj, niet ver van Teheran, terechtgesteld.

Daarmee heeft het regime in Iran zich gedistantieerd van alle oproepen van mensenrechtenorganisaties, van de oproep van de VN, om de doodstraf op te heffen. Vele malen hebben mensenrechten deskundigen, waaronder de bijzondere VN-gevolmachtigde voor de toestand van de mensenrechten in Iran, Javaid Rehman, en de bijzondere VN-gevolmachtigde voor onwettige en willekeurige executies, Agnes Callamard, het stoppen van de executies geëist. Ze hebben erop gewezen dat de processen tegen de drie gevangenen noch eerlijk, noch rechtmatig waren en dat de gevangenen geen toegang tot onafhankelijke raadslieden hadden. De politieke gevangenen werden tijdens hun detentie meerdere malen gemarteld, zodat zij zich zelf door afgedwongen bekentenissen belastten.

Amnesty International typeerde deze executies als een gruweldaad. Philip Luther, Midden-Oosten deskundige bij Amnesty, verklaarde dat de organisatie ontzet was over het feit dat de executie van de drie gevangenen had plaatsgevonden, niettegenstaande de talrijke internationale protesten hier¬tegen . De verantwoordelijken in Iran hebben met deze terechtstellingen weer hun schaamteloze minachting voor het recht op leven laten zien.

De onlangs benoemde commissaris voor de mensenrechten van de VN, de vroegere president van Chili, Michelle Bachelet ,verklaarde op 10 september in haar toespraak bij de opening van het zittingsjaar van de VN- Raad voor de Mensenrechten: „ Ik betreur de terechtstelling van drie Iraans-Koerdische gevangenen ten diepste. Ze vonden plaats, niettegenstaande deskundigen van de VN hun bezorgdheid hadden geuit over de oneerlijke rechtsgang en de martelingen die de gevangenen hadden ondergaan. Betreurenswaardig zijn de laatste arrestaties en mishandelingen van mensenrechtenverdedigers en advocaten in Iran. Allen, die gearresteerd zijn, omdat zij op een vreedzame manier gebruik maakten van hun recht op meningsuiting en vergadering moeten onmiddellijk worden vrijgelaten“

Agnes Callamard (Foto), de bijzondere VN-gevolmachtigde voor onwettige en eigenmachtige executies, twitterde na de executies in Iran: „Er bestaan geen woorden die sterk genoeg zijn om dit te veroordelen.  De terechtstelling van Ramin Hossein Panahi staat gelijk aan het eigenmachtige ter dood brengen door de Iraanse staat. Gezien de identiteit van het slachtoffer is het ook een politieke moord. Afschuwelijk!“

Ook de vroegere de bijzondere VN-gevolmachtigde voor de toestand van de mensenrechten in Iran , Ahmed Shaheed, veroordeelde de executies op Twitter en typeerde ze als politiek gemotiveerd. Het regime in Iran moet voor deze eigenmachtige terechtstellingen ter verantwoording worden geroepen.