De medicus en schrijver Farhad Meysami, uit Teheran, zit alleen vanwege zijn vreedzame inzet voor mensen- en vrouwenrechten gevangen. Hij protesteert d.m.v. een hongerstaking tegen zijn gevangenschap.

Volgens berichten van mensenrechtenverdedigers bevindt zich de medicus en schrijver Farhad Meysami, die in de Evin-gevangenis in Teheran is opgesloten, in een zorgelijke gezondheidstoestand. Hij wordt sinds 31 juli gevangen gehouden, omdat hij zich tegen mensenrechtenschendingen en de sluierplicht had uitgesproken. Justitie beschuldigt hem van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”, het gebruikelijke verwijt dat het regime aanvoert bij de vervolging van mensenrechtenverdedigers.

De 48-jarige Farhad Meysami heeft medicijnen gestudeerd en na het behalen van zijn graad als leraar aan een hogeschool gewerkt. Hij werd bekend als schrijver en uitgever van boeken  met leerstof voor studenten aan de universiteit.

De schrijver heeft zich altijd weer, d.m.v. vreedzame protesten, ingezet voor de mensenrechten en de vrijlating van politieke gevangen in Iran, o.a. samen met de Iraanse drager van de Sacharow-prijs en mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh, die ook gevangen zit.

Bij een huiszoeking vonden de agenten van het regime bij Farhad Meysami slechts een paar boeken met regime-kritische inhoud en een paar speldjes met de opdruk : „Ik ben tegen de sluierverplichting.“ Zijn steun aan vrouwen, die het dragen van een sluier afwijzen, was voldoende om hem te arresteren.

Op de foto Farhad Meysami bij zijn protest samen met de mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh, die ook gearresteerd werd.

Sinds zijn arrestatie is Farhad Meysami in hongerstaking. Hij protesteert hiermee tegen zijn onrechtmatige gevangenschap en tegen het feit dat hij geen vrije toegang heeft tot een advocaat. Als politieke gevangene mag hij zijn verdediger alleen maar kiezen uit een lijst van 20, door de overheid goedgekeurde, raadslieden.

Na een verandering in het Iraanse strafproces tegen gevangenen, die zijn vastgezet vanwege “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” of die worden vastgehouden op grond van politieke motieven, kunnen deze gedetineerden niet meer hun raadsman vrij kiezen. In plaats daarvan moeten zij hun advocaat kiezen uit een lijst van raadslieden, die onlangs door het regime is getoetst en goedgekeurd.

In juni 2018 verstrekte Justitie een lijst met daarop 20 personen, die door de staat zijn goed¬gekeurd om rechtsbijstand te geven in de provincie Teheran. Volgens mensenrechten verdedigers bevat de lijst de namen van officieren van justitie en van rechters, die in geen geval onafhankelijk zijn. Op de lijst staan juristen, die in het verleden, als rechter, al honderden doodvonnissen hebben uitgesproken.

Met deze wijziging door het nieuwe voorschrift, om zijn advocaat uit een door justitie goedgekeurde lijst te kiezen, gaat het regime in Teheran in tegen het recht op een raadsman van eigen keus, dat een belangrijke bescherming biedt tegen een oneerlijke rechtsgang.

Vrienden van Farhad Meysami zeiden, dat de gevangene verklaard heeft dat hij ondanks alles niet zal toegeven aan deze illegale praktijk. Belangrijker dan een hongerstaking van één persoon is het recht op een eerlijk proces, volgens Meysami:  „Ik ben in hongerstaking gegaan om mijn eigen waardigheid en die van anderen, die wegens onhoudbare beschuldigingen zijn gearresteerd, te verdedigen.“

Verdedigers van mensenrechten hebben de onmiddellijke invrijheidstelling van Farhad Meysami geëist, die alleen maar om zijn mensenrechtenwerk is gearresteerd. Zijn gevangenneming is onderdeel van de verscherpte jacht op verdedigers van mensenrechten in Iran, waarmee het regime beoogt om de bevolking te intimideren en protesten tegen te gaan.