Nee tegen de doodstraf:mensenrechtenactivisten en ballingen herdenken de slachtoffers van de massa executies in Iran (Parijs, juni 2018).

Vanwege de werelddag tegen de doodstraf, die jaarlijks op 10 oktober gehouden wordt, wijzen wij erop dat het islamitische regime in Iran met zijn executie-praktijk doorgaat en zich vierkant afzet tegen de wereldwijde trend om de doodstraf af te schaffen. In verhouding tot het bevolkingsaantal zijn er in geen enkel land meer executies dan in Iran. Voor duizenden gevangenen in Iran dreigt terechtstelling, waaronder ook politieke gevangenen en leden van minderheden.

De doodstraf is een gruwelijke en onmenselijke straf, in strijd met het basisrecht van mensen op leven en waardigheid. Wij zetten ons in voor een onmiddellijk einde aan de executies  en de afschaffing van de doodstraf in Iran. Wij doen een beroep op de Duitse Bondsregering, de Europese Unie en de Raad van Europa, die herhaaldelijk hun overtuigende afwijzing van de doodstraf in alle situaties en onder alle omstandigheden uitgesproken hebben, zich effectief en nadrukkelijk in te zetten, zodat de terechtstellingen in Iran beëindigd worden.


Politieke gevangenen onder de slachtoffers van executies

Tot de politieke gevangenen die in 2018 in Iran terechtgesteld werden behoren Ramin Hossein Panahi en de neven Loghman en Zanyar Moradi (foto), die tot de Koerdische minderheid in Iran behoorden. Zij werden op 8 september 2018 in de Rajai-Shahr-gevangenis in de stad Karaj vlakbij  Teheran terechtgesteld. De terechtstelling werd in Iran en internationaal veroordeeld als willekeurige doodslag door het Iraanse regime en als politieke moord. Amnesty International: „De verantwoordelijken in Iran hebben met deze terechtstelling opnieuw hun schaamteloze minachting gedemonstreerd van het recht op leven.”

Op 18 juni 2018 werd de 51-jarige huisvader Mohammad Salas (foto), die tot een in Iran vervolgde religieuze minderheid behoorde, in de Rajai-Shahr-gevangenis terechtgesteld. Om een voorbeeld te stellen werd  Mohammad Salas door marteling tot een valse getuigenis gedwongen, door een revolutionair gerechtshof ter dood veroordeeld en tenslote terechtgesteld. De executie werd internationaal veroordeeld, onder meer door Bärbel Kofler, de mensenrechtencommissaris van de bondsregering en door de Europese Unie. Zeinab Taheri, de advocate van Mohammad Salas, die de regime-justitie verweet bewijzen voor de onschuld van haar cliënt genegeerd te hebben, werd de dag na de terechtstelling gearresteerd.

Terechtstellingen van minderjarigen stoppen!

In Iran worden ook mensen terechtgesteld, die op het tijdstip van de daad waarvan ze beschuldigd worden nog minderjarig waren. De islamitische wetten van het Teheraanse regime staan toe dat zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood veroordeeld worden. Dit is duidelijk in strijd met het volkenrecht, dat het terechtstellen verbiedt van wie op de datum van het plegen van het feit minderjarig was. Zo toont het regime dat het de international geldende rechten van kinderen minacht en schendt.

Tot de in het jaar 2018 terechtgestelde jonge gevangenen, die op het tijdstip van de hen ten laste gelegde feiten tussen de 14 en 17 jaar oud waren, behoren Mahboubeh Mofidi, Ali Kazemi, Abolfazi Sharahi en Zeinab Sekaanvand (van links naar rechts op de foto).

Terechtstelling als terreurmiddel van het regime tegen de bevolking

De onrechtjustitie van Iran, die werkt als onderdrukkingsmiddel van het regime, velt dagelijks nieuwe doodvonnissen. De gerechtsprocessen voldoen nooit aan de internationale gerechtelijke standaarden,. In Iran worden mensen terechtgesteld voor handelingen, die volgens internationaal recht absoluut geen strafbare feiten zijn en in geen enkel geval tot de doodstraf mogen leiden. Vaak zijn doodvonnissen gebaseerd op “bekentenissen”, die door marteling verkregen zijn. Volgens VN experts komt de praktijk van terechtstellingen van het Iraanse regime overeen met willekeurige en daardoor onwettige doodslag.  Steeds weer vinden executies op openbare pleinen plaats, een middel van het terreurregime tegen de bevolking.

Tegenstanders van de doodstraf en mensenrechtenverdedigers in Iran vervolgd en bestraft

De bekende Iraanse mensenrechten-advocaat en bekroond met de Sacharowprijs Nasrin Sotoudeh (foto) is sinds 13 juni 2018 opgesloten in de Teheraanse Evin gevangenis. Voor haar dreigt een jarenlange gevangenisstraf. Het Teheraanse regime vervolgt haar o.a. vanwege haar medewerking aan een Iraanse vereniging voor de afschaffing van de doodstraf. Ze heeft zich de afgelopen jaren vooral ingezet voor de redding van ter dood veroordeelde jongeren.

Wie zich in Iran inzet voor het beëindigen van de terechtstellingen en de afschaffing van de doodstraf, wordt vervolgd en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Tegenstanders van de doodstraf en mensenrechtenverdedigers worden door het regime vaak gecriminaliseerd wegens beweerde “bedreiging van de nationale veiligheid” of “verzet tegen de islam”. Desondanks engageren zich ook in Iran steeds meer mensen in de groeiende beweging tegen de doodstraf.