Onrechtmatige straffen: 24 vrouwen en mannen, die in augustus bij demonstraties werden opgepakt, werden in Teheran van 6 maanden tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

In Iran houden de burgerprotesten voor sociale gerechtigheid en tegen de onderdrukking aan, waarop her regime met represaillemaatregelen tegen de demonstranten reageert.

“Laat mijn broer vrij!” in de stad Shush, in het zuidwesten van Iran, demonstreren burgers voor de vrijlating van gearresteerde demonstranten (foto bovenaan).

Volgens mensenrechtenverdedigers werden op 18 november in de stad Shush, in het zuid-westen van Iran, 19 personen gearresteerd omdat zij deelnamen aan een burgerprotest. In Shush staken al gedurende twee weken arbeiders en proberen, samen met hun familie, d.m.v. vreedzame betogingen hun al sinds maanden achterstallig salaris uitbetaald te krijgen, ze betogen tegelijkertijd tegen de corruptie en wanbeheer.   Tot de gearresteerden behoort het vakbondslid Ismael Bakhsh, die zich via internet tegen de onderdrukking heeft uitgesproken.

Massale inzet van troepen van het regime tegen vreedzame demonstranten in Iran.

Al begin november berichtte de mensenrechten organisatie Human Rights Watch (HRW), dat de 24 vrouwen en mannen, die op 2 augustus bij een burgerprotest in Teheran waren opgepakt, tot gevangenisstraffen van zes maanden tot zes jaar waren veroordeeld. Het departement van justitie van het regime, dat de leiding heeft bij het onderdrukkingsproces, klaagt de demonstranten aan voor “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.”

Saba Kordafshari (19), Asaman Ariyani (23) en  Niloufar Homafar behoren tot de demonstranten die in Teheran tot gevangenisstraffen werden veroordeeld.

Deze veroordelingen, volgens Human Rights Watch, zijn zonder vorm proces tot stand gekomen. De gearresteerden hadden geen toegang tot rechtsbijstand. Bovendien werden zij onder immense druk gezet om schuld te bekennen.

Verder merkt HRW op dat er nog steeds geen verklaring is over de dood van een demonstrant in augustus. In de stad Karaj, niet ver van Teheran, werd de  26-jarige Reza Outadi (foto) op 3 augustus tijdens een demonstratie doodgeschoten. Mensenrechtenverdedigers houden  de militie van het regime verantwoordelijk voor zijn dood. Deze milities worden tijdens demonstraties vaak ingezet en dragen dan bij hun burgerkleding wel wapens en wapenstokken. De familie van Reza Outadi werd door de politie gedwongen hun zoon in allerijl en onder strenge bewaking  te begraven.

Mensenrechtenverdedigers hebben de wereldgemeenschap opnieuw opgeroepen zich in te zetten voor de vrijlating van alle gevangenen in Iran, die een straf uitzitten alleen omdat zij gebruik hebben gemaakt van hun recht op meningsuiting en demonstratie.