Het Islamitisch regime in Iran scherpt de vervolging van in het bijzonder Christenen met een Moslim-achtergrond aan. Mensenrechtenactivisten appelleren aan de wereldgemeenschap om zich in te zetten voor deze vervolgde Christenen in Iran.

Volgens mensenrechtenverdedigers worden Christenen in Iran getroffen door een nieuwe arrestatiegolf. Volgens hen werden in slechts één week, in verschillende Iraanse steden, 114  Christenen, alleen om hun geloof, aangehouden. De gearresteerden behoren bij verschillende Christelijke groeperingen. Verdedigers van de mensenrechten zien in de nieuwe arrestatiegolf een waarschuwing aan alle Christenen in Iran om de tijd rond Kerstmis niet aan te grijpen om hun boodschap te verkondigen.

Volgens de berichten werden de gearresteerden wegens hun christelijke activiteiten verhoord. Ze werden gedwongen om op te schrijven wat voor soort werk zij in hun gemeenschappen uitvoerden. Verder werd hen geïnstrueerd toekomstige contacten met andere Christenen te vermijden en er werd gedreigd dat anders de geheime dienst contact met hen zou opnemen. De meeste gearresteerden werden na een korte tijd weer in vrijheid gesteld, maar actieve en leidinggevende gemeenteleden bevinden zich nog steeds in gevangenschap.

Onderwijl werd bekend dat de gedetineerde Ebrahim Firouzi (foto), die wegens zijn Christelijk geloof een jarenlange gevangenisstraf uitzit, aan verdere vergeldingsmaatregelen is blootgesteld. Hem werd geen strafonderbreking toegestaan toen zijn moeder op haar sterfbed lag, hij heeft zijn moeder niet meer gezien. Toen zij op 3 december was gestorven werd zijn verzoek om haar begrafenis bij te wonen, afgewezen.
De 33-jarige Ebrahim Firouzi heeft al meer dan zes jaar in de gevangenissen van het regime in Teheran doorgebracht. Hij wordt beschuldigd van het feit dat hij het Christelijk geloof heeft aangenomen en zendingswerk heeft gedaan. Daarvoor werd hij in 2010 al drie maal tot gevangenisstraffen veroordeeld. Tegenwoordig zit hij in de gevangenis Rajai-Shahr in de stad Karaj, die dicht bij Teheran ligt.

Verdere informatie

Onder het Islamitisch regime van Iran worden Christenen altijd maar weer voor werk in hun gemeenschappen aangeklaagd met de vaste beschuldiging van „het in gevaar brengen van de staatsveiligheid“ en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Het regime Is er op ingesteld om alle, – ook christelijke -, invloeden, die een gevaar voor hun machtspositie kunnen vormen, te onderdrukken.

Volgens de wereldindex over vervolging van 2018 behoort het regime in Teheran tot de 10 ergste landen op het gebied van vervolging van Christenen. In het bijzonder worden Iraanse Christenen getroffen, die een moslimverleden hebben. Zij worden voortdurend blootgesteld aan willekeurige arrestaties, pesterijen en detentie.